• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

18 години история в медиацията

2005-2019 накратко

2018 г. Създадохме сдружение "Споразумения" като новаторски проект, който да направи уменията за разрешаване на спорове част от ежедневието на бизнеса, семействата и общностите в България.

Севдалина Александрова и Антон Александров, като дългогодишни партньори, включително във воденето на медиация, правната работа и консултирането в извънсъдебни споразумения. Работата ни е подкрепяна от Вержиния Димова, която е наш главен партньор в повечето от обученията. Работим и с екип от колеги - специалисти в темите на обученията, които провеждаме, психолози, съдии и специалисти човешки ресурси. За тях може да видите повече в конкретните обучения.

Повече за професионалната биография на всеки от екипа ни, можете да видите тук:

Пълна информация за активните инициативи и обучения, които провеждаме, можете да видите тук.

Само през последната година включихме уменията по Преговори в обучения за преговори между кредитори и длъжници, в обучения в сферата на недвижимите имоти, както и в обучения за Преговори с най-важните хора в работата и живота ни.

Подехме инициатива за водачество в екипите - чрез обучението "Мениджър "Споразумения", което подготвя с техники за убеждаване ръководители на екипи и мениджъри на компании как да постигат желаните резултати чрез улеснена убедителна комуникация.

Продължихме да надграждаме уменията за професионално разрешаване на конфликти с медиация - със сертифициращите обучения за медиатори за все по-широк кръг професионалисти, и с надграждащите обучения, които провеждаме в Бизнес медиация и Семейна медиация.

Започнахме и специализирани обучения за убеждаване, преговори и разрешаване на конфликти за компании - адаптирани към особеностите на работата им - за да подпомогнем лесното преодоляване на естествените (скрити или явни) вътрешни конфликти и да подпомогнем добрата работа на екипите. Тези обучения са последвани от въвеждане на вътрешна система за разрешаване на конфликти - със стабилни и стимулиращи диалога правила, с реалната подкрепа на професионални вътрешни медиатори, които да откликват рано  за намиране на полезни за всички решения.

Бележка: Историята по-долу представя само личната ми гледна точка от участието ми в събития от развитието на медиацията. Севдалина Александрова

2016 - 2019 г. През 2016г. започна за пръв път национално разгръщане на съдебните програми по медиация, което цели по-доброто информиране за възможностите да се ползва медиация. Постигна се откриването на нови съдебни центрове по медиация в над 7 нови български съдебни района, както и препращането на стотици случаи към медиация. България е сред малкото държави в Европа, в които съдиите толкова активно подкрепят медиацията и съдебните програми насочват към медиация, въпреки липсата на насърчаваща законодателна рамка, въз основа на сътрудничеството между съдии и медиатори.

Този процес беше подкрепян от проекта "Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация",  финансиран от фондация "Америка за България" - 2016-2019г, изпълняван от Център за разрешаване на спорове (ЦРС), с участието на Албена Комитова (председател на ЦРС) и Севдалина Александрова (бивш заместник-председател на ЦРС и настоящ председател на Споразумения).

Proekt_novini_mediacia.jpg

По проекта бяха проведени поредица от обучения за съдии, адвокати, семинари за председатели на съдилища, които доведоха до формиране на активна общност от съдии, които подкрепят и популяризират медиацията със свои инициативи.

Председатели на съдилища бяха консултирани за най-съвременните и успешни модели за управление на съдебни програми за медиация, споделени от едни от най-опитните професионалисти в създаването и управлението на съдебни центрове - федерален съдия Роб Леви, който ръководи програмата за Алтернативно разрешаване на спорове за Източен окръг на Ню Йорк, и сам провежда като съдия медиатор стотици медиации годишно, и Донна Стийнстра от Федералния съдебен център във Вашингтон, която наблюдава десетки съдебни програми по медиация в редица щати.

В резултат в момента има действаща общност от съдии и председатели, които обменят опит, и активно разпространяват знанията за медиация сред колегите си и сред адвокатите, гражданите и компаниите водещи дела.

Наред с това беше създаден национален портал с подробна информация за действащите съдебни програми и частни центрове за медиация в национален мащаб - www.mediation.bg.

Беше създадена традицията и на първите национални състезания по медиация за студенти в България, третото издание на което ще се проведе през тази година.

Пълна информация за събитията и актуалните резултати по проекта към края на 2018 г. можете да видите тук.

2014 г. Разшири се сътрудничеството между съдиите от различни държави в медиацията - беше проведено международно обучение по трансгранична семейна медиация за съдии от 4 държави по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова. От българска страна като обучители участваха Севдалина Александрова и Албена Комитова. Беше изготвен и Наръчник по съдебна трансгранична семейна медиация. Английската му версия е налична на линка на проекта тук: Ghid Engleza vizualizare.

2012 г. - 2015г. Нова посока в популяризирането на медиацията - беше създаден Център за разрешаване на спорове - от Севдалина Александрова и Албена Комитова.

С него започнахме поредица от международни събития за професионалистите в преговори и разрешаване на конфликти в България - Практически семинар за търговска медиация с професор Джузепе де Пало през 2013г. - тогава директор на ADR Center, Рим и съветник на Европейския парламент, понастоящем Омбудсман на ООН, Практически семинар за Преговори с трудни събеседници и Убеждаване в Принципите на Робърт Чалдини с Леондардо Д' Урсо, Председател на ADR Center, Рим, през 2014 г.

През 2015г. организирахме посещението на проф. Джузепе де Пало в България по покана на Министерство на правосъдието. Проф. Де Пало консултира българските институции за възможността за прилагане на Италианския модел на задължителна медиация, който може да доведе до спестяване на над 700 милиона лв. на българските граждани. Актуалните резултати на Италианския модел на задължителна медиация с над 200 000 медиации годишно към края на 2018г. можете да видите тук.

Наред с това предприехме редица образователни събития, наред със сертифициращите обучения по медиация - в София, Русе, Пловдив, Варна, както и обучения по преговори и справяне с трудни събеседници, и такива за популяризиране на печелившия стил на комуникация - за различни професионалисти.

През 2016 г. участвахме в работна среща на 30 медиатори от над 15 държави за напълно нова сфера на прилагане на медиацията между големи предприятия и общности, чиято дейност е засегната от тези предприятия. Този механизъм е прилаган от Световната банка (Compliance Avisor Ombudsman), Европейската банка за възстановяване и развитие), и Европейската инвестиционна банка. Повече за това как се прилага медиация между големи компании и общности може да видите тук.

През 2017 г. участвахме в поредица от 12 образователни телевизионни филмчета в предаването "Четвърта инстанция", където бяха заснети и после представени отделни части от медиации "наживо", заедно с коментари към тях. Макар да не показва много ключови вътрешни части от момента на промяна на страните в медиация, то дава представа за "кипежа" и развръзките, които са възможни само в медиацията. Всички серии може да видите като изгледате някое от видеата тук, или  с търсене на "Четвърта инстанция" в youtube.

В този период проведохме и над 4 обучения в препращане към медиация за младши магистрати (2013, 2014, 2016, 2018) в Националния институт на правосъдието. (Севдалина Александрова и Албена Комитова, заедно със съдия Галя Вълкова).

Както и обучения по преговори за политици и международни групи от политици и представители на граждански организации от района на Северна Африка (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) - към Българско училище за политика. (Севдалина Александрова и Албена Комитова).

2012 - Международни инициативи

Излезе от печат международния наръчник "EU Mediation Law and Practice", в който беше включен и анализ на българското законодателство за медиацията, изготвен от Севдалина Александрова, под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press, 2012,

Беше проведена експерта мисия за Развитие на служба за медиация при Националната служба за изпълнение, Тбилиси, Грузия, по програма TAIEX на Европейската комисия,с участието на Севдалина Александрова и немски екип.

Севдалина Александрова беше номинирана за престижното отличие за най-добър обучител в алтернативно разрешаване на спорове на една от най-големите организации за търговска медиация във Великобритания - CEDR.

Впоследствие тя беше включена като медиатор в Глобалния панел от медиатори на CEDR.

През 2012г. CEDR проведе обучение за обучители в България за екипа на Професионална асоциация на медиаторите в България (в чието ръководство участвах от 2006 до 2012 г.), А през 2013г., 2015г., и 2017 г. CEDR проведе поредица международни практически семинари за обучители в алтернативно разрешаване на спорове от над 15 държави. Повече за някои от тях и за участието на Севдалина Александрова и какво си случи на част от тях, може да видите тук. DSC_0840_CEDR_Awards_1.jpg

2011-2012 г. За пръв път в България беше проведено обучение по трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, което направихме заедно с колеги от Германия (с участието на българските обучители Севдалина Александрова и Албена Комитова), по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран директно от Европейската комисия, изпълняван от Професионална асоциация на медиаторите в България. По него беше изготвен и Наръчник за трансгранична медиация.

2012 г. Беше създаден филма "Медиацията - модерното решение", отново в рамките на проекта "Медиация и съдебна власт - успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги", финансиран от Фондация "Америка за България". Филмът е една от първите български продукции, които популяризират медиацията чрез достъпни кратки клипчета, които показват как се разрешават разнообразни видове спорове - от семейни, през имотни и търговски, както и как съдът препраща към медиация. Филмът можете да видите тук.

Filmut_Mediaciata_Modernoto_Reshenie_s.jpg

2011 г. - 2012г. Започна разгръщането на съдебната медиация - чрез институционалната подкрепа за новосъздадения съдебен център в София - чрез консултиране за управлението и разрастването на центъра и обучения за над 140 съдии - с подкрепата на проекта "Медиация и съдебна власт - успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги", финансиран от Фондация "Америка за България" (2011-2012), изпълняван от Професионална асоциация на медиаторите в България. (От 2006 до 2012г. участвах в ръководството на Професионална асоциация на медиаторите в България като председател и заместник-председател.) 

Бяха проведени обучения по препращане към медиация от екип от обучители от Харвард (Габриел Гропман - бивш директор на Програмата за медиация в Харвард, и Джеймс Къруин - заместник-директор на Програмата за Преговори на Харвард), с участието ни като български обучители, (Севдалина Александрова и Албена Комитова). Както и обучения по семейна и търговска медиация и обучение за обучители.

Съдебният център получи консултиране за най-съвременните модели за управление и разширяване на съдебни програми за медиация, споделени от едни от най-опитните професионалисти в създаването и управлението на съдебни центрове -  федерален съдия Роб Леви, който ръководи програмата за Алтернативно разрешаване на спорове за Източен окръг на Ню Йорк, и Донна Стийнстра от Федералния съдебен център, която наблюдава десетки съдебни програми по медиация в редица щати., федерален съдия Ричард Бенет, и Джули Бронсън - бивш ръководител на най-голямата програма за съдебна медиация в САЩ - в Лос Анджелис, с над 17 000 случаи годишно.

В рамките на проекта бяха проведени и едни от първите обучения за представителство в медиация за адвокати.

2010 г. В резултат на активността на съдиите, участвали в обучението по препращане към медиация през 2009г., както и на обединените ни усилия - между съдии и медиатори, беше създаден Съдебният център за спогодби и медиация към Софийски Районен съд и Софийски градски съда - с подкрепата на тогавашния председател на Софийски Районен съд съдия Красимир Влахов, активният ангажимент на съдия Евгени Георгиев и множество други съдии и медиатори. Целта на съдебния център беше да даде възможност на страни и адвокати по висящи дела да се ползват директно от процедурата по медиация и това да засили предпочитанието към по-бързия и щадящ подход на договарянето чрез медиация.

Съдебният център в София беше признат като добър модел още през 2011г. с резолюция на Европейския парламент (2011/2026 (INI)).

Той работи успешно вече повече от 9 години с усилията на десетки препращащи съдии и на медиатори, които безвъзмездно превеждат процедури за страните по висящи дела. През центъра вече са преминали хиляди страни и адвокати.

Участието на Севдалина Александрова като експерт в създаването и развитието на съдебния център продължи в 8 години работа като медиатор към центъра, където участва в провеждането на десетки сесии по медиация, основно семейни и делбени.

2009 г. Започна голямата вълна на включване на съдии в подкрепа на медиацията - подсилена от основополагащо обучение за препращане към медиация за съдии от Софийски съдилища от екип от преподаватели от Харвард, подкрепен от български обучители. Това обучение беше подкрепено от проекта "Медиацията - Вашето решение - програма за АРС на Софийски Районен съд" (2009), финансиран от Фонд България на USAID, изпълняван от Професионална асоциация на медиаторите в България.

2006 - 2009 г. Започнахме активното провеждане на сертифициращи обучения за медиатори с български обучители - към БТПП и впоследствие Професионална асоциация на медиаторите в България.

В този период участвахме активно и в законодателната група към Министерство на правосъдието за промените в Закона за медиацията и приемането на Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Края на 2006. Заедно с колеги от пилотното обучение за медиатори създадохме Професионална асоциация на медиаторите в България и продължихме активното популяризиране - с обучения и образователни събития.
2006 г. С БТПП започнахме едни от първите събития за бизнеса в медиацията и бяха направени първите стъпки за привличането на подкрепата на съда - както и едно от първите обучения за съдии в препращане към медиация. Беше подета и инициативата Дни на медиацията, с подкрепата на съда в Стара Загора, която получи международно признание за добра практика от Европалати през 2006 г. Тук започнахме работа и по първите търговски медиации.Obuchenie Hisarya sudii 2006 sm_1.jpg

Sevdalina_Aleksandrova_Boston_tyrgovska_mediacia_sm.jpg

2006 г. Направихме специализация по търговска медиация в Suffolk Law School. Срещнахме се  със създателите на Харвардската школа по Преговори (PON) в Харвард - Роджър Фишър и Даниел Шапиро. Благодарение и на Габриел Громпан, бивш ръководител на Програмата за медиация в Харвард.

2005-2006 г. Заедно създадохме и едно от първите обучения по медиация - заедно с над 16 експерта от България и САЩ, под ръководството на екипа на Проекта за реформа в Търговското право на USAID. И обучихме пилотна група медиатори, част от които създадохме нови организации и обучения и направихме няколко големи проекта за медиацията в България.

Podgotovka_i_provezhdane_Pilotono_obuchenie_za_mediatori_sm.jpg

2005 - Когато корпоративните офиси, големите сделки и юридическата рамка са тесни за желанието да правиш реални промени, и медиацията влезе с гръм и трясък - … лесно е да приемеш да станеш Координатор на един от първите центрове за търговска медиация в страната – към Българска търговско-промишлена палата – създаден с подкрепата на екипа от Проекта за реформа в търговското право на USAID.

Към онзи момент за въвеждането на медиацията в България, включително чрез Закона за медиацията и първите центрове за медиация, активно работеха Проекта за Реформа в търговското право и българският проект в сферата на реформата на съдебната система и върховенството на закона на ABA/CEELI, чийто своеобразен правоприемник днес е Българският институт за правни инициативи.

Автор: Севдалина Александрова

Практикувай заедно с нас

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Подготви се за максимална убедителност във важна или трудна среща с клиент, партньор, колега - с лична тренинг сесия

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК. Дава ви и 10% отстъпка от най-ниската такса за събитията на сайта.

Севдалина Александрова