Права на интелектуална собственост

„Съдържанието на сайта sporazumenia.com­, включително текста, снимките, графиките и всички други аудиовизуални елементи и информация (общо „материали”) са интелектуална собственост на Сдружение „Споразумения“ и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Възпроизвеждането и разпространяването им е забранено, освен след изрично писмено съгласие на Сдружение „Споразумения“.

Възпроизвеждането и разпространяването на материали по какъвто и да е начин е разрешено при изрично посочване на собственика им и линк към сайта, а на материалите, достъпни след регистрация или заплащане – забранено, освен след изрично писмено съгласие на Сдружение „Споразумения“. Сдружение „Споразумения“¬ позволява безвъзмездното възпроизвеждане и разпространяване за нетърговски образователни цели или лична употреба на материалите, които са достъпни на сайта свободно (без необходимост от регистрация или заплащане на такса за закупуването им), при условие, че тези материали останат в същия вид и бъдат придружени от ясно посочване на обстоятелството, че са интелектуална собственост на Сдружение „Споразумения“ или цитиране на изричния текст за интелектуална собственост, поставен в съответния материал, както и придружаванет­о им с линк към URL на сайта (http://sporazumenia.com).

­Всяко друго възпроизвеждане, разпространение на каквито и да е материали от сайта sporazumenia.com, включително, но не само, на тези с достъп след регистрация или платен достъп, включително в променен вид или на части, както и използване в други материали или публични представяния или по какъвто и да е начин, е забранено, освен с предварителното изрично писмено съгласие на Сдружение „Споразумения“. За да получите такова съгласие, моля, свържете се с нас.”