• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Резултати на медиацията 2017-2018г. по проекта "Медиация в подкрепа на бизнеса"

РЕЗУЛТАТИ ЗА МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, свързани с работата по проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация

РЕЗУЛТАТИ ЗА МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, свързани с работата по проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация" 2016-2019, финансиран от фондация „Америка за България", изпълняван от Център за разрешаване на спорове, с участието на Албена Комитова и Севдалина Александрова (2016-2019).

1. България е една от първите държави в Европа с действащи съдебни програми за медиация в национален мащаб - българските съдии активно подпомагат страните към споразумения
2. Общественият ефект на съдебните програми за медиация доведе до инициативи и на други институции в медиацията – например Регионалните управления по образованието, университети, общини, центрове за обществена подкрепа и други.
3. Наред със съдебните програми за медиация, България се нарежда и сред първите държави в Европа, ангажирала успешно студентите в медиацията – с Първото и Второто национално състезание за студенти през 2017г. и 2018 г., което ще се проведе за трети път през ноември 2019 г.
4. Активно сътрудничество на все повече институции в подкрепа на медиацията – инициативите за задължителна медиация при семейните спорове от 2019 г.

1.    БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕВРОПА С ДЕЙСТВАЩИ СЪДЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА МЕДИАЦИЯ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ - българските съдии активно подпомагат страните към споразумения

Какви са фактите, които потвърждават големия ангажимент на съдиите към медиацията?

В периода от 2009 г. досега над 400 български съдии са се включили в различни обучения по препращане към медиация, и десетки от тях активно препращат случаи към медиация. До 2015 г. това се случваше основно в София чрез Програмата за спогодби и медиация към Софийски Районен и Градски съд.

От началото на 2016 г. започна нов етап в разгръщането на съдебни програми – вече в множество градове от цялата страна - благодарение на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация" 2016-2019, финансиран от фондация „Америка за България".

Смисълът на съдебните програми за медиация е да послужат като инкубатори на доброволните споразумения – осигуряват информация и защитена среда, в които страните да се договорят. Така се развива масовата култура на медиацията навсякъде по света.


Каква е картината на съдилищата, подкрепящи медиацията в България към момента

•   Действащи съдебни програми по препращане към медиация има вече във Варна, Бургас, Плевен, новооткрити в Пазарджик, Перник, Добрич, готовност в Хасково и Ловеч,
•    24 съдилища, от които 7 окръжни и 17 районни са заявили интерес към развитието на програми за медиация и са включили съдии в обученията по препращане към медиация - сред които Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Перник, Велико Търново, Хасково, Шумен, Враца, Ловеч, и други.
•    Над 160 съдии от съдилища извън София са обучени в препращане, и близо 1/3 от тях вече извършват препращания към медиация (във Варна броят на обучените съдии, препращащи към медиация е над 80%*).

От 2009 г. до сега над 400 съдии са обучени  препращане към медиация – в рамките на проекти, подпомагащи съдебните програми за медиация, както и към Националния институт на правосъдието.
Какъв е ефектът от работата на съдиите в медиацията през 2016-2018 г.

•    БРОЙ МЕДИАЦИИ И СПОРАЗУМЕНИЯ
Програмите във Варна, Бургас и Плевен вече имат редица проведени медиации, като процентът на споразуменията е над 50%.
Във Варна препратените от съда медиации са над 180 броя - от 2016 до края на септември 2018,  като нарастването им е с над 20% годишно. Процентът на постигнатите споразумения е нараснал от 36% през 2016г. до 55% през 2018 г.
В останалите градове, където има или започват програми за препращане към медиация, има по няколко препращания годишно.
В София статистиката на съдебния център при СРС показва 137 медиации за 2017г., като за 2018 г. се запазва тенденцията на ежегоден ръст от най-малко 10%.

•    АНГАЖИМЕНТ НА СЪДИИТЕ
Според проучване, проведено сред съдии, обучени в медиаторски техники и препращане, основно от Варна:
•    92,5% от обучените съдии са използвали техники за споразумяване на страните в зала, като 56% са помогнали за постигането на споразумение в зала, а 40% са успели да намалят чрез тях напрежението в залата, 24% са помогнали на страните да изяснят предмета на иска, а 8% от страните са споразумели самостоятелно и са подали искане за прекратяване на делото.
•    85% от обучените съдии са препратили към медиация, като в 35% от случаите в медиациите е постигнато споразумение, в 52% не е имало споразумение, а в 17% е имало други положителни резултати, като споразумение извън медиация, или спиране на съдебното производство и подобрена комуникация между страните.
Предстои среща на предсeдателите на съдилища, които развиват или предстои да създадат програми за медиация през 2019г.

•    АНГАЖИМЕНТ НА АДВОКАТИТЕ
•    В около 50% от медиациите страните участват с адвокатите си.
•    Така при минимум 150 съдебни медиации годишно, за последните 10 години, няколко хиляди адвокати са преминали през процедура по медиация.
•    Няколко стотици адвокати са обучени в препращане към медиация.

2.    ОБЩЕСТВЕНИЯТ ЕФЕКТ НА СЪДЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА МЕДИАЦИЯ

Наред с числата, социалният ефект на съдебните програми по медиация е изключително видим в няколко насоки:

- Медиация преди съда
В резултат от активната дейност на съдилищата по препращане, все повече граждани, предимно по семейни дела, се обръщат към медиация, преди да заведат съдено дело, тъй като вече са запознати от адвокатите си, с практиката на съда по препращане, и предимствата от това да договорят собствено споразумение, което отговаря на нуждите на децата им.

- Ангажиране на учители и ученици
В резултат от публичните събития за популяризиране на медиацията, провеждани съвместно от съдилища и медиаторски организации – например Дните на медиацията във Варна и Бургас, институции като Регионалните инспекторати по образованието, се ангажираха по-тясно с медиацията. Във Варна това прерасна в проект за училищна медиация, по който вече са обучени няколко стотин директори, учители и ученици. В Бургас прерасна в информационни срещи между съдии и директори на училища в целия регион, на общината и другите институции за закрила на детето, както и в запознаването на над 100 ученици с медиацията.


3.    ПРИВЛИЧАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ МЕДИАЦИЯТА

Наред със съдебните програми за медиация, България се нарежда и сред първите държави в Европа, ангажирала успешно студентите в медиацията – с Първото и Второто национално състезание за студенти през 2017г. и 2018г., на което предстои и трето издание през 2019г.  

В първото и второто състезание състезание по медиация взеха участие над 120 студенти и над 15 треньори, от 9 от най-големите университети в цялата страна, и от над 15 различни специалности, сред които право, туризъм, информационни технологии. Студентите изпитаха наживо предизвикателствата на медиацията в ролите на медиатори, адвокати и страни. Отзвукът от състезанието трае и до днес – част от студентите, участвали в него, вече преминаха обучение за медиатори, друга част тренираха колегите си за второто състезание, а трета част вече поставят медиацията в основата на бъдещата си професионална кариера.

Тези инициативи показват  по забележителен начин ефекта на снежната топка – как от няколко „запалени“ за медиацията представители на медиаторите и институциите, може да се получи огромен ефект.

4.    Предстоящи инициативи

След ангажимента на все повече институции с медиацията, през 2019 година се работи върху промяна на законодателната рамка и разрастването на сътрудничеството между медиаторите и институциите.

Вече действа национален портален уеб-сайт www.mediation.bg, в който са в процес на вписване всички активни медиатори и центрове за медиация. На него се съдържа информация и за действащите съдебните програми в страната, както и богати ресурси и отговори на множество практически въпроси за медиацията.

Повече информация за дейностите и резултатите се намира в секция Новини на националния портал за медиация https://www.mediation.bg/news.