Севдалина Александрова

Обучител, медиатор, адвокат, с над 15 години опит в мед­иацията

 • Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и в международния панел на CEDR, UK, както и в B2B панела от медиатори на CEDR - най-голямата организация за търговска медиация във Великобритания. Съ-автор на международни наръчници по медиация.

 • Водещ експерт в медиацията в национален мащаб - участвала в създаването на едни от първите в Европа съдебни програми по медиация в национален мащаб (София - 2010, 2016-2019 - Варна, Бургас, Плевен, и други), и на първите центрове за търговска медиация в България (2005-2006), съавтор на националната платформа www.mediation.bg, и съ-учредител на Националното състезание по медиация за студенти-2017, 2018, 2019, 2022.
 • Медиаторска практика от над 200 сесии за разрешаване на спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, при строителство, при непозволено увреждане, семейни и административни спорове.

 • Обучителят в България с най-много обучени медиатори - над 1/3 от медиаторите в България за 18 години. Номинирана за престижното отличие "Обучител в алтернативно разрешаване на спорове" на една от най-големите в света организации за алтернативно разрешаване на спорове - Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) Великобритания, 2012. 

 • Сертифициран обучител по медиация с над 6000 часа проведени обучения и над 3500 обучени професионалисти в сертифициращи и специализирани обучения по убеждаване, преговори и разрешаване на конфликти, вкл. с медиация (от 2006г. досега), вкл. обучения за:
- сертифициране на медиатори, участвала в обучението на повече от 1/3 (над 800) от медиаторите в България, и в създаването на едни от първите обучения по медиация в България - ­към Проекта за реформа в търговското право на USAID (2005-2006), Професионална асоциация за медиаторите в България (2006-2012), Център за разрешаване на спорове (2012-2018), Споразумения (2018-2019),
- специализирани обучения за убеждаване, преговори, справяне с трудни клиенти и колеги, и разрешаване на конфликти - за мениджъри, вътрешни обучения за компании, и отворени за широк кръг професионалисти (2012-2019),
- съдии в медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард (2009-2011), както и препращане към медиация (2013-2019), (по проектите "Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация", изпълняван от Център за разрешаване на спорове, финансиран от фондация "Америка за България" - 2016-2019г, "Медиация и съдебна власт - успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги", финансиран от Фондация "Америка за България" (2011-2012), Медиацията - Вашето решение - програма за АРС на Софийски Районен съд" (2009), финансиран от Фонд България на USAID), както и за младши магистрати към Национален институт на правосъдието;
- трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия, (2012), трансгранична медиация за съдии от 4 държави по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова,
- надграждащи обучения за медиатори, сред които семейна медиация, бизнес медиация и други, (2010-2019),
- обучители (2009, 2012, 2016, 2018,2019, 2020, 2021, 2022),
- преговори, при Българско училище за политика, (2011-2015),
- техники за разрешаване на конфликти за адвокати, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.
 • Водещ експерт в медиацията в национален мащаб
 • Участвала в създаването и развитието на едни от първите в Европа съдебни програми по медиация в национален мащаб (София - 2009, 2016-2019 - Варна, Бургас, Плевен, и други), и на първите центрове за търговска медиация в България (2005-2006)
 • Участвала в създаването и организирането на Първото и второто национално състезание по медиация за студенти - 2017, 2018 г., 2019, 2022г.
 • Законодателен експерт, участвал в измененията на Закона за медиацията и Наредбата към чл.8 от него
 • Учредител, председател и заместник-председател на Професионална асоциация на медиаторите в България (2006-2012) и на Център за разрешаване на спорове (2012-2019)
 • Международен експерт и автор

- Автор на анализа на българското законодателство за медиацията в международния наръчник "EU Mediation Law and Practice" под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press, 2012,
- Международен експерт за Развитие на служба за медиация при Националната служба за изпълнение, Тбилиси, Грузия, по програма TAIEX на Европейската комисия,
- Съ-автор в Наръчник по трансгранична медиация, предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация в рамките на проекта "Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed)", финансиран от Европейската комисия, 2012, и в Наръчника по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.

 • Специализация по търговска медиация в Suffolk Law School в Бостън и в Харвард (2006г.)
 • Специализирани обучения за обучители по алтернативно разрешаване на спорове към CEDR, UK, 2012, 2013, 2015, 2017
 • Адвокат (от 2004г.)
 • ­­ Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (1998-2003г.)
 • НЛП Практик (със сертификат от Ричард Бандлър)
 • ­Чужди езици

Английски
Немски

Антон Александров

­Медиатор, обучител, адвокат, с над 9 години опит в медиацията

 • ­Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. ­
 • Медиаторска практика от над 200 сесии за разрешаване на спорове в: семейни спорове, спорове по търговски сделки, по договори за услуги, в имотни отношения.
 • Обучител по медиация с над 5 години опит, специализиран в коучинг сесии към обученията за медиатори.
 • Има множество специализации в разрешаването на конфликти - семейни, търговски, трансгранични.
 • Консултантска практика и практика в преговори за договаряне на споразумения, в търговски, имотни, договорни и семейни отношения, с над 14 години опит
 • Адвокат (от 2004г.); ­­
 • Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (1998-2003г.
 • НЛП Практик (със сертификат от Ричард Бандлър)
 • ­­ Чужди езици
­ Английски
­­Испански

Вержиния Димова

Медиатор, обучител, консултант по развитие на хората и организациите

 • Консултант по организационно развитие с над 8 години практика в областите :
 • Ефективна комуникация,
 • Умения за влияние и управление на взаимоотношенията, Лидерство;
 • Управление на преговори и конфликти;
 • Управление на промяната;
 • Управление и развитие на екипи;
 • Развитие на емоционална интелигентност;
 • Мотивация и автомотивация и др.
 • Важен акцент в работата й е организационното консултиране и развитие на организационната култура.
 • Сертифициран медиатор и обучител по медиация с над 8 години практика.
 • Сертифициран коуч.
 • Сертифициран НЛП Практик; обучен НЛП Мастер Практик.
 • Бакалавър по философия и Магистър по Трудова и организационна психология – СУ „Св.Климент Охридски“.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни