• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Италианският модел на "задължителна" медиация" - какво се крие зад него?

ИТАЛИАНСКИЯТ МОДЕЛ НА МЕДИАЦИЯ

Как всъщност се започва медиация "доброволно" и задължително"

Много се говори за Италиянския модел на задължителна първа среща по медиация. Какво обаче точно представлява той и какво е подходящо да възприемем в България от него?

Факт е, че този модел, е единственият в Европа, който дава като резултат близо 200 000 медиации, годишно. Процентът на постигнатите споразумения е близо 50% от случаите, в които страните са продължили в пълна процедура по медиация след първата среща. Освен това в последната година статистиката показва, че броят на заведените съдебни дела е спаднал между 30% и 60% при различните видове спорове. Повече за актуалните резултати в Италия към 2018 г. можете да видите тук.

З варианта за започване на медиация

1. Доброволен избор на медиация – чрез клауза в договор или споразумение след възникване на спор. Плюсовете от този избор са, че страните ползват данъчен кредит. А ако адвокати присъстват на процедурата по медиация, споразумението постигнато в медиация ще има изпълнителна сила. Клаузата за медиация в договор е обвързваща и последиците от неспазването й са, че съдът, или арбитражът, пред който е отнесен спора, може да даде на страните срок от 15 дни да подадат искане за медиация. Към 2018 г. 9% от споровете в Италия са започвани по този начин.

2. Разпореждане за медиация от съд – по преценка на съда. Ако съдът разпореди, страните трябва да подадат искане за медиация в срок до 15 дни пред медиаторска организация. Съдът може да разпореди медиация във всеки момент от процеса преди приключване на пренията. Медиацията се провежда между заседанията, без да ги бави. този подход е използван в 1% от случаите към 2018 г.

3. Задължителна "първа среща за медиация"

Тя се случва по определен кръг спорове – делба, недвижими имоти, наследство, семейни бизнес спорове, договори за наем, лекарски грешки, банкови и финансови договори, обезщетения от застраховки, и при клевета – това са около 10% от всички видове спорове в законодателството на Италия.

Видове спорове, за които е задължително отнасянето към медиация преди съд

Чл. 5 от Италианския Закон за медиация

  • 1-б. Тези, които възнамеряват да заведат иск пред съд по спор, свързан със съсобственост, недвижим имот, делба, наследство, семейни договорености, наем, депозиране за отговорно пазене, търговски наем, лекарска грешка, клевета чрез пресата или по друг публичен начин, застраховки, банкови и финансови договори, са длъжни да участват, преди да заведат иск за започване на съдебен процес, и със съдействието на адвокат, в процедурата по медиация, предвидена в този акт…. Опитът за провеждане на медиация е предпоставка за започване на съдебно производство. Тези разпоредби ще действат за период от четири години от датата на влизането им в сила. Неизпълнението на тази предпоставка трябва да бъде повдигнато от ответника, или от съдията служебно, не по-късно от момента на първото съдебно заседание, като се наказва с глоба …  [НОВИ СЛУЧАИ]
  • 2… Съдия, дори в апелативните съдилища, може да прецени естеството на спора, етапа на процеса и поведението на страните, и може да разпореди на страните да направят опит за медиация … [ВИСЯЩИ СПОРОВЕ]
  • 2-б. Когато медиацията е предпоставка за съдебно производство, тя се счита за изпълнена и когато първоначалната среща с медиатора завърши без споразумение. [ЛЕСНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ]

Italianskiat_model_na_mediacia.png

Какво точно е изискването за задължителната първата среща?

Италианският модел изисква ищецът първо да подаде искане за медиация пред организация – доставчик на медиация, и да участва в първоначална сесия по медиация преди да бъде заведено съдебно дело. Участието в медиация е задължителна предпоставка за подаването на иск по-късно. Искането за медиация се предава на ответника от медиаторската организация по пощата или чрез електронна поща с удостоверяване на получаването.

Първоначалната сесия по медиация трябва да бъде проведена до 30 дни от подаването на искането. Тя се провежда от акредитиран медиатор в присъствието на адвокат на страната, както и на страната лично. В тази среща медиаторът обяснява какви ползи би имало от медиацията за страните с оглед на техния случай, както и обсъждат какви са плюсовете и минусите ако се тръгне по пътя на споразумение.

Таксата е 40 евро за спорове с материален интерес до 250 000 лв, и 80 евро за спорове над тази стойност. Не се плаща повече след първоначалната сесия, освен ако страните не решат да продължат процедурата по медиация. тогава се заплаща според тарифа въз основа на интереса, одобрена от Министерството на правосъдието.

Продължителността на първоначалната среща е по преценка на медиатора и страните.

Ако някоя от страните не присъства на първоначалната сесия, тя ще бъде санкционирана от съда в последващ съдебен процес - с финансова санкция.

Ако по време на първоначалната среща някоя от страните прецени да не продължи с медиацията, тогава условието за участие в медиация е изпълнено, и страната може да продължи в съда.

Ако страните преценят да продължат с медиацията, заплащат такса според тарифата на медиаторския център и процедурата трябва да завърши в срок до 90 дни.

Завършване на медиацията с или без споразумение

Ако страните продължат с медиация и не постигнат споразумение, медиаторът може да направи предложение за разрешаване на спора. Ако то бъде отхвърлено от някоя от страните, и впоследствие в съдебен процес предложението съвпадне с решението на съда, разноските по делото ще бъдат понесени от страната, отхвърлила споразумението.

Ако страните постигнат споразумение, то може да бъде внесено за одобрение от съд.

Изпълнимост на споразумението

Ако в медиацията са участвали адвокати, и те подпишат споразумението, заедно със страните еи медиатора, то споразумението има директна изпълнителна сила. Ако не – подлежи на одобрение от  компетентния съд.

Ако бъде постигнато споразумение, текстът му се вписва в официален архив от медиатора. Ако е подписано от адвокатите, страните и медиатора, то представлява изпълнително основание. Споразумението се вписва в регистъра на ипотеките и исковите молби.

По материали от статия на Леондардо Д’Урсо в списание Алтернативи бр.36  от април 2018, ADR Center, Рим


За медиаторите, организациите и процедурата

Всички медиатори са длъжни да практикуват медиация само чрез медиаторски организации.

Процедури по медиация могат да се провеждат само от публични и частни организации, вписани в Министерство на правосъдието. Изискванията за тях са регулирани в Наредби. По-конкретно, медиация се провежда само от вписани медиатори, които са преминали законово изискуемото обучение и са вписани в Регистър в Министерство на правосъдието.

Медиаторските организации имат вътрешна система за оценка на работата на медиаторите, включително чрез обратна връзка от страните, и могат да ги отстраняват от списъка си.

Процедурата по медиация се провежда въз основа на правилата на избраната медиаторска организация. Тя трябва да осигури поверителност на процедурата, подходяща квалификация на медиатора според случая и безпристрастността на назначения или избрания медиатор.

Първоначалното обучение по медиация е 50 часа. За адвокати, желаещи да станат медиатори е 18 часа.

Задължително е надграждащото обучение по минимум 18 часа на всеки две години и провеждането на 20 медиации годишно, но се броят и първоначалните срещи, в които страните са решили да не продължат медиация.

Адвокати

Адвокатите имат задължение да информират клиентите си за ползването на медиация, писмено. В противен случай договорът между адвокат и клиент им може да бъде обявен за недействителен.

Участие в медиацията

Страните трябва да присъстват на медиация лично. В случаите на задължителна медиация е задължително страните да участват в медиацията с адвокати.

Данъчни и финансови облекчения. Всички документи и споразумения са освободени от държавни такси и данъци. Устните споразумения не подлежат на вписване до стойността от 51 000 евро. При успешна медиация със споразумение, страните ползват данъчен кредит до 500 евро. При медиация без споразумения – той е наполовина.

Такси за медиация. Определени са с тарифа, одобрена от министерството на правосъдието, и са в зависимост от материалния интерес по спора. 

По материали от статия на Алесандро Бруни в https://gettingthedealthrough.com, Concilia LLC 

Превод и редакция: Севдалина Александрова

Практикувай и ти

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Подготви се за максимална убедителност във важна или трудна среща с клиент, партньор, колега - с лична тренинг сесия

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК. Дава ви и 10% отстъпка от най-ниската такса за събитията на сайта.

Севдалина Александрова