• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Клевета

Клевета

Описание на спора

Служител на голяма организация завежда дело за клевета срещу клиентка на организацията. Клиентката се явила на работното място на служителя, за да получи заявена стока. За получаването на стоката обаче трябвало да бъдат представени допълнителни документи от клиентката и да бъдат заплатени допълнителни такси.

Клиентката се ядосва от тези изисквания, заявява, че при предишни нейни посещения не са й искали подобни неща и обвинява служителя в изнудване. Освен, че вдига скандал, на следващия ден пуска жалба срещу служителя и го обвинява, че е злоупотребил със служебното си положение. По случая е започната проверка в организацията, при завършването на която не са установени нарушения от страна на служителя.

След завършването на проверката, той завежда дело за клевета с искане за обезщетение от 6000 лв. за неимуществени вреди, заради това, че е бил злепоставен пред колегите и проверяващите, бил е под огромно психическо натоварване и напрежение по време на проверката и се е разболял.

В процедурата по медиация

Клиентката е ядосана, че я занимават с дело за клевета и настоява, че служителят е бил груб с нея. Служителят казва, че си е вършел работата и не е нарушил нито едно изискване – нито на закона, нито на вътрешните правила в организацията.

Медиаторът ги пита какво всъщност искат да се случи в конкретната ситуация?

Клиентката казва, че просто иска да приключи с това. Служителят казва, че иска името му да бъде изчистено и да получи реална компенсация за претърпените неудобства, особено за злепоставянето и събуденото съмнение към добрата му работа.

Медиаторът пита какво означава за клиентката да приключи с този случай.

Клиентката казва, че е важно да приключат още сега, на тази среща, защото тя ще пътува задълго извън страната и не иска да се занимава повече с дела.

Медиаторът пита, какво смята тя, че може да се направи, за да се приключи с нежелания и за двамата случай.

Тя казва, че няма никакъв начин да плати 6000 лв. И, че единственото, което може да направи е да изкаже съжаление, че се е получило такова недоразумение. Но смята, че служителят трябва да е по-въздържан и любезен към клиентите.

Служителят казва, че не е нейна работа да го оценява как се държи с клиентите и, че тези, които са груби, естествено получават такова отношение насреща.

Отделната среща с клиентката – приземяването

Медиаторът се среща с всеки поотделно.

Клиентката казва, че твърдо няма да плати. На въпроса на медиатора, дали е запозната със съдебната практика по подобни случаи и дали има информация от адвоката си, какво би присъдил съдът в подобна ситуация, тя казва, че е запозната, но няма да сподели суми.

Единственото, което казва, че може да направи е да остави на служителя 200 лв. сега и да му предостави една вечеря за нейна сметка в ресторанта на нейни близки - до 150 лв. Двамата обсъждат, какво би се случило, ако не се стигне до споразумение и клиентката казва, че план Б би бил да се обсъди със служителя какво иска той, различно от сумата, която е посочил в исковата молба.

Отделната среща със служителя – неочаквани очаквания

Медиаторът се среща и със служителя.

Служителят настоява, че клиентката трябва да бъде научена как да се държи, защото е създала твърде много проблеми с арогантното си поведение. И, че единственият начин да си изчисти името е да видят всички, че тя си е платила за наглостта.

Медиаторът пита, за него лично какво би било удовлетворяващо. Служителят казва, че ако съдът не му присъди тази сума, ще бъде удовлетворен от каквато и да е сума, защото за него е важно признаването на грешката и това да бъде изчистено името му.

Медиаторът пита как може да се случи най-добре според него изчистването на името.

Служителят казва, че иска да се върне в работата си с признание, че е прав – било то от съда, било от клиентката.

Медиаторът пита, под каква форма клиентката би могла да покаже такова признание.

Служителят казва на шега – като дойде с мен и се извини. И като плати, разбира се, някаква компенсация.

Медиаторът пита служителят, запознат ли е каква компенсация присъжда съдът в подобни случаи.

Служителят казва, че адвокатът му е обяснил, че няма да получи исканите няколко хиляди, но за него въпросът е принципен.

Медиаторът пита, има ли и непарични компенсации, които би приел като вид извинение.

Служителят казва, че не се сеща, но е готов да чуе предложения.

След кратки отделни срещи отново с всеки от двамата, медиаторът извежда няколко варианта.

В общата среща с двамата заедно, клиентката предлага да му даде писменото си извинение, заедно с ваучер за вечеря на стойност 200 лв., в скъпия ресторант на познатите й, на която може да заведе жена си или колегите си, както прецени. Както и 200 лв. компенсация за боледуването и неприятностите в работата.

Служителят приема тези условия, тъй като предварително в личната среща с медиатора е потвърдил, че въпросът е принципен.

Страните подписват споразумение и прекратяват делото.

Бележки на медиатора

В случаи като този има 2 фактора, които са решаващи за това, дали ще се постигне споразумение.

Единият е реалистичната преценка какво реално биха могли да се надяват страните да присъди съдът. Ако се очаква висока компенсация, едната страна ще трябва да се съобрази с това и да предложи достатъчно добра сума, за да се прекрати делото. Обратно, ако в такива случаи се присъжда незначителна компенсация, всяко предложение, което показва уважение и извинение и дава някаква материална компенсация, би следвало да бъде добре възприето.

Във всеки случай, всичко зависи от реалното намерение на страните. Ако търсещият обезщетение за клевета се стреми да накаже другия и да получи публично признание за неговата виновност и своите страдания, то тогава би настоявал за съдебно решение. Ако търси реално извинение или начин да изчисти името си, включително със съдействието на „клеветящия“, то тогава сравнително бързо се постига договореност.

За да се ползвате от медиация по Вашия случай, може да Ви е полезно предварително да видите във Въпросника за преценка, дали за Вашата ситуация е подходяща медиация. Както и да си отговорите на следните въпроси:

- Какво най-много искам да постигна при разрешаването на нашия спор?

- Какво смятам, че другият се стреми да постигне (като изключим това да пречи)?

- Какво смятам, че не разбирам в съображенията на другия? Какво не разбира той в моите?

- С какво искам най-много да ми помогне медиаторът?

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ САМИТЕ ВИЕ В ОБУЧЕНИЯ И КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ - в ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МЕДИАЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА РЕШЕНИЯ.