• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Набеждаване на дете от учители – какво да кажете на учителите, за да ги спечелите

Стъпки и техники за полезен и резултатен разговор с учителя

Въпрос: Синът ми има проблеми с учителите, които го набеждават за виновен за почти всяка случка в клас – било то скарване между ученици, шумни разговори в час, противоречия с учители. Аз знам, че е по-непокорен и си отстоява мнението, но със сигурност причината за тези проблеми не е само в него. Има много случаи, в които той дори не е участвал в даден конфликт между деца или деца и учител, но понеже обикновено са свикнали да е замесен, директно без да изследват кой е започнал скарването или сбиването, го набеждават за виновен. Опасявам се, че ако подам жалби срещу учителите, ще влошат още повече отношението си към него. Но не мога да оставя да са държат така с него. Какво може да се направи за да решим този проблем освен жалбите?
Разбирам, че има проблеми между сина ви и учителите, и доколкото се ориентирам – и между сина ви и децата. За разрешаването на такъв конфликт е необходимо да се включат в разговор основните засегнати от него – конкретните учители и конкретни деца, и евентуално ръководството на училището.

На първо място, можете да изберете да проведете този разговор самостоятелно – с всеки учител лично. Основната Ви цел за такъв разговор би била да разберете кое е това, което притеснява учителя - не само какви са проблемите, но и какви са истинските грижи, притеснения и интереси на учителя в конкретната ситуация.

Има метод от няколко стъпки, който работи безотказно в ситуации, в които хората са засегнати от проблем, който виждат като трудно решим.

  • Първо, започнете с въпроса „С какво мога да помогна, за да се справим със ситуацията?”
  • След като изслушате оплакванията, обобщете чутите проблеми и какви цели и нужди стоят зад тях. Например, ако учителят се оплаква, че не може да си провежда нормално часа заради шума, който сина ви предизвиква с постоянно влизане в разговори, обобщете с изречението, че разбирате, че това, което пречи е шумът, и доколкото разбирате има нужда от тишина и ред в класа, за да се проведе полезен за всички учебен процес.
  • След като учителят потвърди, че сте го разбрали, задайте няколко уточняващи въпроса, за да се уверите какви точно са очакванията на учителя и с какво всеки участник, който присъства в класната стая, може да допринесе за тишината, реда, и в крайна сметка – ползотворния учебен процес.
  • След като получите мнението на учителя, обобщете вариантите, които той вижда и добавете своите предложения. Можете да кажете: „Доколкото виждам, имаме следните варианти …” Например - да се срещаме или да се чуваме всяка седмица всяка седмица, за да обменяме информация за прогреса в работата и поведението на детето, да правим групови срещи с родители, учители и ученици, на които да разговаряме и да споделяме преживявания, или всеки от нас да полага усилия като помага на детето да участва мотивирано в учебния процес, или да продължат напреженията и да включим директора и други лица в решаването на проблема.
  • Важно е учителят да избере какво да се предприеме и да се ангажира какво той ще направи. 
  • Ние също можем да го помолим да направи конкретни стъпки, като например да намира поводи да поощрява детето за положени усилия. Същевременно е важно ние да му обещаем какво ние ще направим от своя страна, за да помогнем за продуктивния учебен процес, който вече сме поставили като обща цел.
  • След като изберем вариант, и всеки от нас се ангажира какво ще направи, се разбираме кога отново се чуваме или виждаме, за да проследим какво се е променило и какво друго можем да направим, за да подпомогнем процеса.

Освен задачата да намерите конкретни варианти за решение и да се ангажирате с тях, в този разговор имате не по-малко важната задача да „спечелите” учителя за съмишленик, като му засвидетелствате признание и го помолите да бъде приятел и ментор на Вашето дете. Това ще му помогне той сам да влезе в тази роля, и да подхожда повече приятелски, отколкото санкциониращо, към детето.

В повечето случаи, ще се отрази добре да имате по-чести срещи или разговори по телефона, разбира се, в зависимост от нагласата на учителя за такива. Тези срещи са важни не само за проследяването на поведението на детето, но и за създаване на връзка на доверие и съпричастност между Вас и учителя. Тази връзка е решаваща за отношението към ученика.

Тези стъпки с голяма степен на вероятност ще решат проблема между детето Ви и учителя. По отношение на проблемите с другите деца и в класа, това, което би било във Ваш контрол е по-малко. Вашето влияние би могло да включва например това да участвате в съвместни срещи с учители, деца и родители, на които да обсъдите по подобен ред какви са проблемите и притесненията, какви са целите на всеки и какви са общите цели, какви са вариантите и кой какво с какво може да се ангажира, за да се изпълни избрания вариант за решение.

При проблеми с повече засегнати страни – ученици, учители, родители, е препоръчително да се потърси съдействие от професионалист – психолог или медиатор. Като неутрални помощници те биха могли да разговарят с всеки от засегнатите в конкретния проблем или да правят съвместни срещи. Психологът обикновено работи, за да помогне на всеки от участниците да премине по-леко през конфликта и да внесе промени в поведението си, докато медиаторът помага чрез изслушване на всички, и изследване на нуждите, целите и вариантите – и личните, и на групите, да се реши конкретния проблем или конфликт – например да се спре противопоставянето в клас между ученици и учители и да се води полезен учебен процес.

Във всички случаи, за да постигнете резултат, е препоръчително да разговаряте с основните лица, които са свързани с конфликта, и както да изградите отношения на доверие с тях, така и да им помогнете да изградят помежду си.

Подобни