• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Ремонт и ползване на съсобствена къща при разногласия

Как да стопанисвате съвместно къща, когато другите имат различни разбирания

Въпрос: Имаме къща в покрайнините на София, която е обща с роднини на майка ми – те имат един етаж и ние един. Те нямат средства да стопанисват техния долен етаж от къщата, и тя се руши. Ние искаме да предприемем действия за възстановяването й, но или ако те участват равностойно, или ако ни компенсират по някакъв начин за средствата, които ще вложим. В момента те са окупирали и двора и са го напълнили с разни ненужни вещи и не можем нормално да го ползваме. Те се оправдават с това, че ходим по-рядко, но ние го правим, защото обстановката и в двора и в къщата не е нормална за живеене, дори за 1-2 дни. Те имат жилище, но ходят в къщата по-често, защото си гледат зеленчуци, и единият от тях има повече време, понеже е безработен. Въпросът е как можем да се разберем с тях, така, че къщата да спре да се руши, и да можем да я ползваме?

Доколкото разбирам основното, което желаете е извършването на ремонт и разчистването на двора, така, че да започнете да ползвате нормално къщата.

Преди да започнете ремонта, е препоръчително да разговаряте с тях за конкретните ремонтни дейности, които Вие си представяте да бъдат извършени. Така те ще се чувстват включени в процеса на вземане на решение и няма да тръгнат да Ви се противопоставят, тъй като искате мнението им.

След като договорите какви точно ще са ремонтните дейности, е добре да изчислите колко ще струват приблизително, за да разговаряте какво от тях може да поеме.  

Понеже казвате, че вероятно роднините Ви няма да могат да участват с парични средства в ремонта на къщата, вероятно бихте могли да обмислите други варианти, с които могат да се включат. Споменавате, че те имат повече свободно време, което означава, че те биха могли да се включат в ремонта с личния си труд, с надзираване на майстори, с разчистване на двора по начин, по който се разберете. Споменавате и, че те отглеждат зеленчуци – можете да обмислите дали биха могли да Ви компенсират и като ви дават от тях. Също, ако къщата действително е в тежко положение, и я грози разрушаване, което налага влагането на повече средства в ремонта, които другата страна няма с какво да Ви компенсира, можете да се разберете да ползвате допълнителна част от къщата и по-голяма част от двора, спрямо тази от вашия дял.

Разбира се, можете да обмислите и реалното поделяне на къщата и двора чрез доброволна делба. Ако къщата може да се обособи на две реални части с два отделни входа, то всеки от вас би получил своя реална част от къщата. В този случай обаче едва ли би се решил проблема с необходимостта от ремонт на къщата, ако техният долен етаж пряко засяга стабилността и състоянието на вашия горен етаж.  

Във всички случаи, с оглед на това, че споменавате, че основната Ви цел е да се направи ремонт и да си ползвате къщата реално и комфортно, е препоръчително да се договорите така, че да е възможно извършването на подходящ ремонт на къщата. За да убедите другата страна, можете да използвате в разговора аргументи за това какво ще получи другата страна, не какво вие ще получите – това си остава за вас, а с какво ремонта ще благоприятства тях. За целта в разговора трябва да се ориентирате какво е важно за тях – знак за това ще Ви дадат най-често повтаряните от другата страна реплики. Освен това какво ще получи другата страна, ако се наложи, можете да обрисувате и варианта, ако не се съгласи другата страна, какви вреди би претърпяла - напр. разпадане на къщата, евентуална съдебна делба, която би струвала много и може да завърши с това да загубят своя дял от къщата срещу парично уравняване на дела им, или да се наложи те да плащат вашия дял, както и къщата да се изнесе на публична продан, за да се прекрати съсобствеността и всеки от вас да получи парите от продажбата според дела си.

От описаните по-горе подходи и варианти, Вие най-добре можете да прецените кои ще са най-подходящи с оглед на конкретните особености на хората, с които ще договаряте.

Ако прецените, че бихте имали нужда от независим помощник за договарянето, можете да се обърнете към медиатор.