Мрежа на медиаторите: Правила и УЧАСТНИЦИ

МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения е общност на медиатори на национално ниво, които поддържат гарантирано качество въз основа на Стандарти и постоянно повишаване на квалификацията, и участват в координирани новаторски инициативи в сферата на медиацията.

В Мрежа на медиаторите участват самостоятелни медиатори и медиаторски организации, които не са обучителни.

Това са само медиатори, чийто подход на работа познаваме и които са преминавали през обучения, провеждани от Споразумения или от обучители при Споразумения. Ако желаете да се включите, попитайте за правилата и изискванията на office@sporazumenia.com.

Над 90% от медиаторите са с над 10-годишен опит в основната си професия, и повече от половината са с над 20 години опит.

При търсене на препоръчан медиатор - специалист в дадена област или практикуващ в конкретен град, можете да се свържете с нас, за да Ви съдействаме да се свържете с подходящия специалист за Вашия случай, на 0885792525 или на office@sporazumenia.com.

КООРДИНАТОРИ

1 Севдалина Александрова Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации София
2 Антон Александров Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации
3 Вержиния Димова Организационен психолог, консултант и треньор по развитие на хората и организациите, обучител по медиация Семейна медиация, медиация в работна среда София
4 Адриана Страхилова Счетоводител, Обучител по медиация Семейна, търговска, договорна медиация, медиация в работна среда София
5 Милена Балевска Опит в сферата на човешки ресурси, Мениджър заплащане и администриране, обучител по медиация Медиация в работна среда и трудовоправна медиаци­я, Семейна медиация София

УЧАСТНИЦИ - Подредбата е по СПЕЦИАЛНОСТИ,  и после по азбучен ред на медиаторите, с посочване на града на дейност

1 Аделина Джамбаз МВР- Сектор Български лични документи, Административно Наказателна дейност Административна медиация, търговска медиация Велинград
2 Александра Атанасова Специалист Човешки ресурси, Мениджър Заплащане и администриране Медиация на работното място, бизнес медиация и семейна медиация. София
3 Александра Ланг Маркетинг консултант Бизнес медиация София
4 Ана Йовчева Юрист, опит във фирма за фасаден инженеринг, журналист, автор и редактор на онлайн съдържание за различни медии Семейна медиация, медиация в работен екип Бургас
5 Ангел Йорданов Право и Гражданска и корпоративна сигурност, Студент Семейна, договорна и бизнес медиация София
6 Анелия Михайлова Оперативен счетоводител Медиация при потребителски проблеми и парични задължения София
7 Анета Енчева Инженер, Експерт с дългогодишен опит в административни дейности, опит в съдебния център по медиация Семейна медиация, медиация по имуществени спорове,
търговска медиация.
София
8 Анжела Найденова Икономист - финанси и счетоводство. Дългогодишен опит в управление на хора и решаване на служебни спорове и между търговски партньори Бизнес медиация и трудова медиация София
9 Анита Йорданова Бранд мениджър с дългогодишен опит, бързо-оборотни стоки. Математик, магистър по маркетинг Бизнес медиация, договорна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация София
10 Анна Нанева Недвижими имоти - собственик на агенция, експертни оценки на имоти Търговска и договорна медиация София
11 Благовеста Динчева Търговия и земеделие Бизнес медиация Дупница
12 Боряна Петърнишки Миротворец, Ментор, Медиатор Студент "Психология на езиковата комуникация" Медиация в образованието, в работна среда и в екипи/общности; Медиация в семейни и бизнес спорове; Разрешаване на междуличностни и междукултурни конфликти, вкл. на английски език. Варна
13 Боряна Хинева Акаунт мениджър Корпоративни клиенти, над 10г. Опит като Мениджър, над 13г. опит в търговията с услуги Търговска медиация, медиация в екипа, семейна медиация Варна
14 Боянка Корнажева Психотерапевт с дългогодишен опит, който обича работата в кабинета и живота извън кабинета Медиация по семейни
спорове, родителски права, имуществени спорове
София
15 Валентин Бакалов Педагогически съветник в училище, обществен възпитател към МКБППМН Медиация при училищни проблеми (учител-ученик, учител-родител, родител-ученик, родител-родител); деца в конфликт със закона. Ямбол
16 Валентина Първанова  Недвижими имоти, Управител на агенция Бизнес медиация, Имотна медиация София/Костинброд
17 Ванеса Панчовска Политолог-бакалавър, Магистър "Защита на основните права". Опит в работа с клиенти в сферата на обслужването Семейна медиация, Медиация в екип София
18 Ваня Тодорова Адвокат с дългогодишен опит в граждански и търговски дела (неизпълнени договори, непозволено увреждане, застрахователни договори, трудовоправни спорове), хуманната и ветеринарната медицина, търговските дружества, договорите между търговци Медиация по договорни спорове и непозволени увреждания, спорове между съдружници, по трудови отношения София
19 Велислава Костова Университетски преподавател, Управление Бизнес медиация и Медиация на работното място Варна
20 Весела Андонова Адвокат с дългогодишен опит в конкурентно право, обществени поръчки, нелоялна конкуренция, финансови корекции. Семейна медиация, медиация на работното място и бизнес медиация. София
21 Весела Маркова Счетоводител, вещо лице към съда,експерт-проверител на измами Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове София
22 Веселка Данчева Мениджър в продажби и управление на хора р с дългогдишен опит Търговска медиация; медиация в екипа, семейна медиация София
23 Виолета Кодукова Юрист, опит в съдебната система Семейна и трудова медиация Пловдив
24 Виолета Момчилова-Колева Юрист, опит и като Специалист Човешки ресурси Медиации по трудови и търговски спорове София
25 Владимир Попов НЛП консултант и коуч, опит в работа с бизнес и частни клиенти в контактни центрове Медиация в работна среда, бизнес медиация София
26 Галина Малчева Юрист, опит в Държавна администрация, търговски дружества, НПО сектор Трудова медиация, образователна, закрила правата на детето, хора с увреждания, социално изключени лица, ЗУЕС Русе
27 Ганчо Колаксъзов Предприемач с опит в подготовка и управление на проекти, финансиране и развитие на собствен бизнес, иновации, технологичен трансфер. Бизнес медиация, по договори, при защита на интелектуалната собственост, в работна среда, медицинска медиация Пловдив
28 Геновева Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в данъчно, административно, гражданско и търговско право Административна медиация, договорна медиация, семейна медиация Варна
29 Георги Боровански Юрист, опит в големи държавни институции, предишен опит като магистрат и адвокат Медиация при облигационни спорове, делби, семейна, търговска, трудова и административна Козлодуй, Оряхово
30 Георги Илиев Юрист, опит в нотариална кантора и имуществени спорове Имотна медиация София
31 Георги Соколов Адвокат с дългогодишен опит в гражданско, търговско, облигационно право, вещно право, в изпълнителното производство по ГПК.Предходен опит като Юрисконсулт на Камара на частните съдебни изпълнители Семейна медиация, Търговска медиация,
Корпоративна медиация
София
32 Гергана Иванова Корпоративни комуникации, ПР, администрация Медиация в екипа, семейна медиация София
33 Гюнер Селиминска Консултант по хранене, педагог. Дългогодишен опит в разрешаване на междуличностни конфликти -семейни, на работно място, в спортни отбори. Медиация в работна среда Лас Вегас, онлайн
34 Деница Георгиева Комуникация и развитие на екипите - Експерт в ефикасната и смислена комуникация в голяма компания Медиация при спорове в екипа Русе
35 Десислава Джарова  Адвокат с дългогодишен опит като съдия над 25 г., в гражданско, трудово, търговско и административно право, и право на ЕС. Медиация по имуществени въпроси, наследяване, съсобственост, делба, сделки между граждани и между дружества, спорове, при непозволени увреждания, трудови спорове търговски спорове, издръжка и родителски права. София
36 Джулия Иванова Юрист, опит в корпоративно право и бизнес рпазвитие, правен консултант по семейно и наследствено право. Семейна медиация Плевен
37 Диана Енева Застраховане, Главен експерт „Автомобилно застраховане“ Търговска медиация, медиация в застраховане и имуществени спорове, в работна среда, семейна медиация София
38 Диана Петрова Специалист Човешки ресурси с дългогодишен опит Медиация в работна среда и по трудови спорове София
39 Диана Станева Главен експерт „Закрила на детето“ в Регионална дирекция за социална подпомагане Семейни спорове, родителски конфликти и родителско отчуждение, семейно наследство. Стара Загора
40 Диляна Божанова Юрист, юридически редактор на правно-информационни системи; изпълнение на европейски проекти за софтуерни решения. Опит в книгоиздаването, социалните дейности, семейната медиация. Семейна, търговска,
трудова медиация
София
41 Диляна Игнатова Юрист, опит в Адвокатско дружество със сфери на дейност: облигационно, търговско и вещно право.  Търговска медиация София
42 Диян Петков Недвижими имоти, строителство и инвестиции, финансиране Търговска и договорна медиация София
43 Д-р Красимира Илинчева Лекар, диетолог Медицинска и бизнес медиация Пловдив
44 Д-р Николай Георгиев Чуждоезиково обучение Образователна и семейна медиация София
45 д-р Хари Ховагимян Юрист, опит в медицинското право. Практикуващ лекар по дентална медиацина, Строителство и архитектура Медиация по медицински спорове, бизнес медиация Пловдив
46 Ева Кикерезова Телевизионен водещ, ПР и
Маркетинг специалист
Семейна и търговска медиация, медиация в работна среда София
47 Евелина Костадинова Адвокат с дългогодишен опит в семейно, договорно, търговско право Медиация при развод, издръжка на деца, промяна режима на лични отношения, делби, търговски спорове. Пловдив
48 Елена Любенова Юрист, опит в Областна администрация Медиация администрация- граждани, договорна и семейна медиация Монтана
49 Елена Паскалева Банков експерт с дългогодишен опит в банковата сфера, в т.ч. преговори с проблемни корпоративни клиенти със стартирала/ предстояща съдебна процедура по събиране на вземания. Бизнес и банкова медиация София
50 Емилиана Илиева Икономист, Маркетинг специалист с опит в търговия, маркетинг, подбор и обучение на търговски и обучаващи екипи, професионално обучение Бизнес медиация София
51 Емилия Ангелова Юрист, опит в гражданско и медицинско право Медиация по медицински спорове, бизнес медиация, административна медиация Пловдив
52 Емилия Баалбаки Акушерство и социална педагогика Медииация в здравеопазването, семейна медиация София
53 Емилия Йорданова Икономист - с опит като ръководител счетоводен отдел и одит отдел Търговска и трудова медиация София
54 Емилия Литова Застраховане, Експерт в животозастраховане и банковото застраховане, вкл. рискови застраховки „Живот“ и „Злополука“,"Нежелана безработица", свързани с потребителски, ипотечни и стокови кредити. Търговска и бизнес медиация – в частност спорове между застрахователи и ползватели на застрахователни услуги. София
55 Емилия Стоилова Лекар, анестезиолог -реаниматор с над 20 г. опит и Юрист Медиация в здравеопазването, Медиация в екипа София
56 Емилия Тонева Юрист, опит в семейно, вещно, търговско право, застраховане и защита на личните данни. Семейна и бизнес медиация София
57 Здравко Кожухаров Юрист, опит в държавния и в частния сектор, вкл. в координирането и ръководенето на хора и екипи и в управлението на проекти и финансови ресурси. Медиация при договорни и търговски взаимоотношения, при административни и трудови спорове в организации, компании и екипи, семейни, наследствени и имотни спорове. София
58 Златислава Михайлова Международен консултант и обучител в сфера Върховенство на закона, институционално изграждане, лидерство, мотивация, комуникация, медиация, личностно развитие, креативност и иновации. Търговска и семейна медиация, медиация на работното място София
59 Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова Адвокат с дългогодишен опит в гражданско, семейно, вещно, търговско и административно право. Медиатор по семейни спорове, вещни спорове, търговски спорове Бургас
60 Иванка Шикова Юрист, опит в гражданско, търговско, административно и облигационно право, работа с корпоративни клиенти. Медиация при търговски спорове, просрочени вземания. Пловдив
61 Ивелина Георгиева Юрист, опит в семейно, наследствено, гражданско, вещно, облигационно и търговско право. Семейна, имотна, договорна и търговска медиация Варна
62 Илиан Иванов Юрист, опит в държавна и общинска администрация, преподавателска дейност Търговска медиация, вещни, облигационни отношения, медиация граждани- общини и институции Пловдив
63 Илиана Александрова Юрист, опит в гражданско, търговско и нестопанско право. Административен директор на нестопанска организация и управител на издателство с дългогодишен опит. Търговски медиации, семейни медиации, вкл. по бракоразводни дела и дела за домашно насилие – опит в съдебния център към СГС и СРС. София
64 Ина Петкова Юрист, треньор по медиация и преговори на университетски отбори. Търговска медиация, медиация по договорни спорове София
65 Инж. Елена Първанова Строителство и вътрешно проектиране Медиация при спорове в строителството, Семейна медиация София
66 Йорданка Маринкова Психолог с дългогодишен опит- психологично консултиране, специализация по организационна психология Бракоразводна и бизнес медиация Търговище
67 Ирина Атанасова Психолог детски Семейна медиация София
68 Калин Попов Корпоративно одитиране, управление на хазартен оператор, търговия с боеприпаси. Търговска медиация и медиация между граждани и институции София
69 Калоян Енчев Мендижър с над 20 г. опит, Продажби, Икономика, Финанси,  Стопанско управление, Семейна, търговска, договорна,    имотна медиация, медиация в работна среда Велико  Търново/Габрово
70 Капка Драгийска Обучения - собственик на компания за организиране и провеждане на събития, семинари, квалификация на педагогически специалисти, тийм билдинг, конференции Образователна медиация, семейна и търговска медиация. София
71 Катерина Иванова-Димитрова Агроном, зооинженер, дългогодишен опит като организатор на изложения на коне в България и чужбина, съдия по колоездене, шосе и писта Психодрама-асистент и водещ, Медиация в екипа,  Семейна медиация, Медиация в селското стопанство, Спортан медиация София/ Сливен
72 Красимира Асенова Юрист, опит в договорни спорове и спорове за недвижими имоти. Семейна и бизнес медиация, медиация при недвижими имоти София
73 Кристина Големанска Бизнес проекти - координация и управление на IT проекти в частния и държавния сектор, вкл. европейски проекти, вътрешнофирмени процеси и подготовка на сделки Медиация по проекти в IT сферата, обществени поръчки и частни клиенти София/Ловеч
74 Кристина Кондева - Кацавуни Юрист, опит в граждански, административни и търговски спорове, Бакалавър по МИО, английски и гръцки език, Семейна медиация, търговската медиация. Асеновград
75 Лалка Манева Юрист, опит във вещното и наследственото право Медиация по граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени и други спорове. Бургас
76 Латинка Йовкова Мениджър Снабдяване, логистика и бизнес преговори в сферата на телекомуникациите Бизнес медиация, семейна медиация София
77 Лидия  Павлова Специалист Човешки ресурси, Административен директор Медиация в работна среда Пловдив
78 Лора Младенова Юрист, опит в банковата сфера Търговска и банкова медиация, Медиация по имотни спорове Семейна медиация София
79 Луиза Карамилева Специалист човешки ресурси – администрация, подбор, обучения, системи за управление на човешките ресурси Медиация при организационни конфликти (при спорове между служители), търговска медиация София
80 Люба Атанасова Човешки ресурси. Опит в държавната администрация. Сертифициран лайв и екзекютив коуч. Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда.Бизнес и търговска медиация,медация в работна среда и в трудови спорове. Габрово/ Севлиево/ Трявна/ Дряново.
81 Любка Евтимова Търговия и предлагането на медицински продукти и услуги Бизнес медиация, медиация в работна среда Брезник
82 Любов Миронова Бизнес треньор. Икономист.Консултант на родители и учители. Предучилищен педагог. Начален педагог.
Общественик. НЛП Практик
Бизнес медиация, вкл. между съдружници.
Семейна медиация вкл. бракоразводна
Медиация в политически спорове
София
83 Людмил Карауланов Адвокат с дългогодишен опит във вещно и търговско право, бизнес консултиране, кризисен мениджмънт, реструктуриране на активи, управление на правни възлагания ( правен проджект- мениджмънт) Търговска медиация, трудова медиация, медиация по имужествени спорове София
84 Людмила Върбанова Преговори, банкова сфера Търговска медиация София
85 Магдалена Герчева Магистър-фармацевт Медиация в екипа, Бизнес медиация, Семейна медиация. София
86 Мадлена Младенова  Икономист, търговски директор Бизнес медиация, търговски спорове, трудова медиация - спорове в екипа, потребителски спорове.  София
87 Маргарита Бакрачева Психолог, консултант, преподавател и обучител Бизнес медиация, семейна медиация, образователна медиация София
88 Маргарита Лефтерова Икономист, анализатор, с опит в структурирането на комуникационни канали и алгоритми за общуване Имуществени спорове, семейна медиация /предимно в имуществената част/ София
89 Мариана Величкова Адвокат с дългогодишен опит във вещно право, строителство и търговски сделки, придобит в работата с български и чуждестранни инвеститори, и с индивидуални клиенти. Медиация по спорове за право на собственост, право на строеж и ползване на недвижими имоти; по договори за строителство; спорове при наем; по търговски сделки и между съдружници, и др. София
90 Мариана Панайотова Трудов и организационен психолог с опит в междукултурното разбиране и приложните изкуства. Междукултурни конфликти, семейна медиация, други. Пловдив
91 Марин Ичев Адвокат с дългогодишен опит по наказателни и административни дела Семейна и търговска медиация Ловеч
92 Мария Ганчева Психолог с дългогодишен опит, деца, възрастни, двойки Семейна медиация София
93 Мария Дойчинова Адвокат с дългогодишен опит в правни сделки с недвижими имоти, търговски сделки, концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция. Медиация по вещноправни спорове, наемане или управление на имоти; строителство; търговски спорове при а сделки; между съдружници; семейна медиация. София
94 Мария Кирова Юрист, опит в данъчно, трудово, търговско административното право , и Икономист - счетоводител Медиация по търговски спорове, вкл. между търговски контрахенти и между съдружници, трудови спорове София/София-област
95 Мария Манчева Управление на конфликти свързани с държавна администрация и данъчни отношения, бизнес отношения и решаване на спорове между съдружници и търговци Бизнес медиация, медиация институции-граждани София
96 Мария Маринова Мениджър търговски фирми Семейна и търговска медитация София
97 Мария Тошева Счетоводител, ТРЗ специалист, икономист Бизнес медиация Пловдив
98 Мартина Иванова Недвижими имоти - брокер, с предишен опит в държавната администрация. Магистър по педагогика, студент по право. Семейна медиация, медиация при имотни спорове Стара Загора
99 Мая Павлова Кариерен и личностен консултант, юрист, международно сертифициран лайв и екзекютив коуч. Опит в държавната администрация. Медиация по спорове в работна среда и семейна медиация София
100 Миглена Нейкова Журналист, с маркетингов опит, юрист Бизнес медиация Стара Загора
101 Милена Комитска Връзки с обществеността,експерт с  над 25 г. практически опит, журналист и педагог  С 3 год. опит като съдебен медиатор и 3 год. като медиатор в университетски медиаторски център. Квалификация по бизнес медиация и въззивно правосъдие Варна
102 Милена Ненкова Психолог, Фамилен терапевт, Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда. София
103 Милена Тодорова Психолог, позитивен психотерапевт, трениране на успешни родители Семейна и бизнес медиация Бургас
104 Мирослав Рачев Продуцент на видеа Трудова и Семейна медиация София
105 Михаил Леденов Николов Адвокат с дългогодишен опит в търговско, облигационно и вещно право, трудово, административно и данъчно право, обществени поръчки Търговска медиация, медиация по вещни, облигационни и трудови спорове София
106 Надка Йорданова Обществена работа с лица с увреждания, специалист човешки ресурси. Медиация между граждани и институции, вкл. в сферата на лицата с увреждания, медиация между съсобственици, и в етажна собственост Пазарджик
107 Надя Ферадова Юрист, опит и като магистър по публична администрация, Специалист по данъчна администрация; Семейна медиация Сандански
108 Нели Каменова Маркетинг и реклама, графичен и уеб дизайнер, юмейхо терапевт Медиация по бизнес спорове, с клиенти, в работна среда, семейни спорове. София
109 Нелия Близнакова Юрист, специалист с опит и образование и в архитектура и строителство. Медиация по граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, при непозволено увреждане. Бургас
110 Николина Янева Инженер по Телекомуникации Медиация в телекомуникации, Семейна медиация Пловдив
111 Нонка Данчева Юрист, опит в юридическа, криминална, съдебна психология Медиация при спорове в екипи, трудови спорове, семейна медиация, разрешаване на междуличностни конфликти. София
112 Олга Христова Кариерен консултант. Предишен опит като научен редактор в строителството и архитектурата. Магистратура Стопанско управление. Медиация в образованието, екипа, бизнес медиация София
113 Павлина Вълканова Адвокат с дългогодишен опит в брачно, търговско, вещно право Медиация по брачни, търговски, трудови, граждански, вещни отношения Бургас
114 Пепи Кузева Юрист, опит в и нтелектуалната собственост, технологии, търговски сделки Медиация в интелектуална собственост и търговски спорове София/Пловдив
115 Петя Енева Финансист, Банкер Търговска и семейна медиация, медиация в здравната сфера. Пловдив
116 Пламен Бачев Консултант в недвижими имоти, Лицензиран оценител на недвижими имоти от КНОБ,Member of RICS,RICS Registered Valuer Имотна, договорна и търговска медиация, семейна медиация, медиация в работна среда София
117 Преслав Балджиев Правен асистент и Правен консултант Медиация по граждански спорове София/Бургас
118 Преслава Иванова - Германова Адвокат с дългогодишен опит гражданско и търговско право. Медиация по семейни, наследствени и търговски спорове София
119 Радина Трайкова Продажби и обслужване на клиенти, в търговски и финансови компании. Търговска и семейна медиация София
120 Радка Минчева Юрист, опит в изпълнителният и обезпечителен процес в кантора на ЧСИ. Предишен опит като експерт и ръководител на отдел в Министерството на правосъдието. Търговска медиация, семейна медиация. София
121 Ралица Мончовска Юрист, опит в съдебната и държавната администрация Търговска и Семейна медиация София
122 Ралица Вутева Мениджър с опит в управлението на хора, електронна търговия, студент по право. Търговска медиация Плевен
123 Розалина Христова Недвижими имоти, брокер и управител на агенция Медиация при недвижими имоти, кредитиране на сделки София
124 Росица Зографова Машинен инженер застраховател с дългогодишен опит Бизнес медиация София
125 Росица Тодорова Адвокат с дългогодишен опит във вещни, семейни, трудови и потребителски спорове Медиация по
вещни, семейни, трудови и потребителски спорове
София
126 Румен Симеонов Филмови и ТВ продукции Бизнес медиация София/Бургас
127 Русанка Цанова Счетоводител с дългогодишен опит в корпоративно счетоводство и финанси. Бизнес и семейна медиация София
128 Силвия Георгиева Фирмен мениджър, Административен Директор Медиация по трудови спорове, търговски спорове, делба, развод София
129 Силвия Кирякова Инспектор-Пробация, с опит и в междуличностни спорове и издръжки Семейна медиация София
130 Симона Добринова Психолог, Семеен консултант, с опит в работа с деца и семейства, брачно и семейно консултиране.  Семейна медиация Перник
131 Станимира Давидова Икономист, счетоводител, бюджетна сфера, обществени поръчки Бизнес медиация, договорна медиация, Бизнес медиация, договорна медиация,
медиация при административни услуги , бюджетни организации
София
132 Станислава Калинова Психолог с дългогодишен опит, деца, зависимости Семейна и гражданска медиация Бургас
133 Стефка Каракашева-Инчева Юрист, опит във вещно, търговско, облигационно, корпоративно право, принудително събиране на вземания, Психолог Търговска, семейна медиация, потребителски спорове, медиация при принудително събиране на вземания Пловдив
134 Татяна Едрева Адвокат с дългогодишнен опит в договорно, търговско, вещно право, и представителство пред съд/арбитраж. Цялостно правно обслужване на търговски дружества. Медиация в търговски спорове, спорове между търговски дружества, по договори, по трудовоправни спорове между работодатели и служители.
София
135 Теодора Казанджиева-Иванова Бизнес анализатор в ИТ и недвижими имоти. Предишен опит в туризъм. Медиация в недвижими имоти, съсобственост, делба, разваляне на сделки, при имоти, собственост на дружества в ликвидация или несъстоятелност. Медиация в туризма. Варна
136 Фина Тотева Учител - начален и по английски език, координатор и проджект мениджър по европейски проекти Семейна медиация, образователна медиация, имотни, делби Бургас
137 Христиана Демирева Бизнес експерт - специалист бизнес кореспонденция в банковия и ИТ сектор Търговска и семейна медиация София
138 Христина Василева Юрист, опит в гражданско право Семейна медиация Харманли
139 Христина Винарова Преводач с немски език Медиация в търговски и семейни спорове, вкл. международна медиация с участници от немскоезични държави София
140 Цветелина Славчева Адвокат с дългогодишен опит в изпълнтелни, семейни, административни дела, предходен опит като Помощник ЧСИ. Семейна, бизнес, административна медиация, и във връзка с изпълнителни производства Монтана
141 Чавдара Пантич Преводач, с професионален опит в банковата сфера. Търговска медиация София
142 Шенай Хасанова Юрист, опит в търговско право, специалист Информационни и комуникационни технологии и защита на лични данни Търговска и корпоративна медиация (в организацията) семейна, вещна медиация (делби), при спорове в здравеопазването (пациент- лекар, здравно заведение, с ТЕЛК/НЕЛК и др.) София
143 Юлия Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в търговско, банково, вещно и наследствено право Медиация в банковата сфера (кредитиране), търговска медиация, вещни и наследствени спорове, семейна медиация София
144 Юлия Тодорова Кариерен и образователен консултант с опит в управление на образователни и иновативни проекти в сферата на образованието и културата Административна, училищна и образователна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация Пловдив
145 Юлияна Георгиева Мениджър Комуникация и кариерно развитие. Медиация по търговски, организационни и имотни спорове. София
146 Юлияна Искренова Икономист, с професионален опит в организация и обслужване на научната дейност в областта на икономическите изследвания. Търговска и семейна медиация София

­

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни