Мрежа на медиаторите: Правила и УЧАСТНИЦИ

МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения е общност на медиатори на национално ниво, които поддържат гарантирано качество въз основа на Стандарти и постоянно повишаване на квалификацията, и участват в координирани новаторски инициативи в сферата на медиацията.

В Мрежа на медиаторите участват самостоятелни медиатори и медиаторски организации, които не са обучителни.

Това са само медиатори, чийто подход на работа познаваме и които са преминавали през обучения, провеждани от Споразумения или от обучители при Споразумения.

Над 90% от медиаторите са с над 10-годишен опит в основната си професия, и повече от половината са с над 20 години опит.

При търсене на препоръчан медиатор - специалист в дадена област или практикуващ в конкретен град, можете да се свържете с нас, за да Ви съдействаме да се свържете с подходящия специалист за Вашия случай, на 0885792525 или на office@sporazumenia.com.

КООРДИНАТОРИ

1 Севдалина Александрова Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации София
2 Антон Александров Адвокат с фокус извънсъдебно разрешаване на спорове, обучител по медиация Семейна, търговска, договорна, имотна медиация, медиация в работна среда и между организации
3 Вержиния Димова Организационен психолог, консултант и треньор по развитие на хората и организациите, обучител по медиация Семейна медиация, медиация в работна среда София
4 Адриана Страхилова Счетоводител, Обучител по медиация Семейна, търговска, договорна медиация, медиация в работна среда София
5 Милена Балевска Опит в сферата на човешки ресурси, Мениджър заплащане и администриране, обучител по медиация Медиация в работна среда и трудовоправна медиаци­я, Семейна медиация София

УЧАСТНИЦИ - Подредбата е по Градове - най-вдясно, и за всеки град - по азбучен ред на медиаторите

Номер Имена Професия/опит Сфери на медиация Град
1 Любка Евтимова Опит в търговията и предлагането на медицински продукти и услуги Бизнес медиация, медиация в работна среда Брезник
2 Ана Йовчева Юрист във фирма за фасаден инженеринг, журналист, автор и редактор на онлайн съдържание за различни медии Семейна медиация, медиация в работен екип Бургас
3 Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова Адвокат по гражданско, семейно, вещно, търговско и административно право, с над 25 години опит. Медиатор по семейни спорове, вещни спорове, търговски спорове Бургас
4 Лалка Манева Юрист, 18 години юридически стаж в областта на вещното и наследственото право Медиация по граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени и други спорове. Бургас
5 Милена Тодорова Психолог, позитивен психотерапевт Семейна и бизнес медиация Бургас
6 Нелия Близнакова Юрист, специалист с опит и образование и в архитектура и строителство. Медиация по граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, при непозволено увреждане. Бургас
7 Павлина Вълканова Адвокат по брачно, търговско, вещно Медиация по брачни, търговски, трудови, граждански, вещни отношения Бургас
8 Станислава Калинова Психолог с дългогодишен опит Семейна и гражданска медиация Бургас
9 Фина Тотева Начален учител и учител по английски език, координатор и проджект мениджър по европейски проекти Семейна медиация, образователна медиация, имотни, делби Бургас
10 Боряна Петърнишки Миротворец, Ментор, Медиатор Студент "Психология на езиковата комуникация" Медиация в образованието, в работна среда и в екипи/общности; Медиация в семейни и бизнес спорове; Разрешаване на междуличностни и междукултурни конфликти, вкл. на английски език. Варна
11 Велислава Костова Университетски преподавател, Управление Бизнес медиация и Медиация на работното място Варна
12 Геновева Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в данъчно, административно, гражданско и търговско право Административна медиация, договорна медиация, семейна медиация Варна
13 Ивелина Георгиева Юрисконсулт с опит в семейно, наследствено, гражданско, вещно, облигационно и търговско право. Семейна, имотна, договорна и търговска медиация Варна
14 Теодора Казанджиева-Иванова Бизнес анализатор в ИТ и недвижими имоти.Предишен опит в туризъм. Медиация в недвижими имоти, съсобственост, делба, разваляне на сделки, при имоти, собственост на дружества в ликвидация или несъстоятелност. Медиация в туризма. Варна
15 Аделина Джамбаз МВР- Сектор Български лични документи, Административно Наказателна дейност Административна медиация, търговска медиация Велинград
16 Благовеста Динчева Търговия и земеделие Бизнес медиация Дупница
17 Георги Боровански Юрист, правоприлагане с дългогодишен опит, предишен опит като магистрат и адвокат Медиация при облигационни спорове, делби, семейна, търговска, трудова и административна Козлодуй, Оряхово
18 Гюнер Селиминска Консултант по хранене, педагог. Дългогодишен опит в разрешаване на междуличностни конфликти -семейни, на работно място, в спортни отбори. Медиация в работна среда Лас Вегас, онлайн
19 Елена Любенова Юрист в Областна администрация Медиация администрация- граждани, договорна и семейна медиация Монтана
20 Цветелина Славчева Адвокат с опит в изпълнтелни, семейни, административни дела предходен опит като Помощник ЧСИ, Семейна, бизнес административна медиация, и във връзка с изпълнителни производства Монтана
21 Надка Йорданова Опит в обществена работа с лица с увреждания, специалист човешки ресурси. Медиация между граждани и институции, вкл. в сферата на лицата с увреждания, медиация между съсобственици, и в етажна собственост Пазарджик
22 Симона Добринова Психолог, Семеен консултант, с опит в работа с деца и семейства, брачно и семейно консултиране.  Семейна медиация Перник
23 Джулия Иванова Юрисконсулт към АД и правен консултант по семейно и наследствено право. Семейна медиация Плевен
24 Ралица Вутева Опит в управлението на хора, електронна търговия, студент по право. Търговска медиация Плевен
25 Ганчо Колаксъзов Предприемач с опит в подготовка и управление на проекти, финансиране и развитие на собствен бизнес, иновации, технологичен трансфер. Бизнес медиация, по договори, при защита на интелектуалната собственост, в работна среда, медицинска медиация Пловдив
26 д-р Хари Ховагимян Юрист, Лекар по дентална медиацина, Строителство и архитектура Медиация по медицински спорове, бизнес медиация Пловдив
27 Евелина Костадинова Адвокат с опит в семейно, договорно, търговско право Медиация при развод, издръжка на деца, промяна режима на лични отношения, делби, търговски спорове. Пловдив
28 Емилия Ангелова Юрист Медиация по медицински спорове, бизнес медиация, административна медиация Пловдив
29 Илиан Иванов Юрист с дългогодишен опит, държавна и общинска администрация, преподавателска дейност Търговска медиация, вещни, облигационни отношения, медиация граждани- общини и институции Пловдив
30 Лидия  Павлова Управление на човешки ресурси Медиация в работна среда Пловдив
31 Мариана Панайотова Трудов и организационен психолог с опит в междукултурното разбиране и приложните изкуства. Междукултурни конфликти, семейна медиация, други. Пловдив
32 Мария Тошева Счетоводител, ТРЗ специалист, икономист Бизнес медиация Пловдив
33 Николина Янева Инженер по Телекомуникации Медиация в телекомуникации, Семейна медиация Пловдив
34 Петя Енева Финансист, Банкер Търговска и семейна медиация, медиация в здравната сфера. Пловдив
35 Стефка Каракашева-Инчева Юрист, психолог Търговска, семейна медиация Пловдив
36 Галина Малчева Юрист, с опит в Държавна администрация, търговски дружества, НПО сектор Трудова медиация, образователна, закрила правата на детето, хора с увреждания, социално изключени лица, ЗУЕС Русе
37 Деница Георгиева Eксперт в ефикасната и смислена комуникация Медиация при спорове в екипа Русе
38 Надя Ферадова Юрист, Магистър по публична администрация, Специалист по данъчна администрация; Семейна медиация Сандански
39 Александра Атанасова Мениджър Заплащане и администриране Медиация на работното място, бизнес медиация и семейна медиация. София
40 Александра Ланг Маркетинг консултант Бизнес медиация София
41 Ангел Йорданов Право и Гражданска и корпоративна сигурност, Студент Семейна, договорна и бизнес медиация София
42 Анелия Михайлова Оперативен счетоводител Медиация при потребителски проблеми и парични задължения София
43 Анета Енчева Инженер, Експерт с дългогодишен опит в административни дейности, опит в съдебния център по медиация Семейна медиация, медиация по имуществени спорове,
търговска медиация.
София
44 Анжела Найденова Икономист - финанси и счетоводство. Дългогодишен опит в управление на хора и решаване на служебни спорове и между търговски партньори Бизнес медиация и трудова медиация София
45 Анита Йорданова Бранд мениджър с дългогодишен опит, бързо-оборотни стоки. Математик, магистър по маркетинг Бизнес медиация, договорна медиация, медиация в работна среда, семейна медиация София
46 Анна Нанева Сделки с Недвижими имоти, експертни оценки на имоти Търговска и договорна медиация София
47 Боянка Корнажева Психотерапевт, който обича работата в кабинета и живота извън кабинета Медиация по семейни
спорове, родителски права, имуществени спорове
София
48 Ваня Тодорова Адвокат с дългогодишен опит в гражданскити търговски дела (неизпълнени договори,непозволено увреждане, застрахователни договори, трудовоправни спорове), хуманната и ветеринарната медицина, търговските дружества, договорите между търговци Медиация по договорни спорове и непозволени увреждания, спорове между съдружници, по трудови отношения София
49 Веселка Данчева Дългогодишен опит в сферата на продажбите и управлението на хора Търговска медиация; медиация в екипа, семейна медиация София
50 Виолета Момчилова-Колева Юрист, Специалист Човешки ресурси Медиации по трудови и търговски спорове София
51 Владимир Попов НЛП консултант и коуч, опит в работа с бизнес и частни клиенти в контактни центрове Медиация в работна среда, бизнес медиация София
52 Георги Илиев Опит в нотариална кантора и имуществени спорове, студент по право Имотна медиация София
53 Георги Соколов Адвокат с опит в гражданско, търговско, облигационно право, вещно право, в изпълнителното производство по ГПК.Предходен опит като Юрисконсулт на Камара на частните съдебни изпълнители Семейна медиация, Търговска медиация,
Корпоративна медиация
София
54 Гергана Иванова Корпоративни комуникации, ПР, администрация Медиация в екипа, семейна медиация София
55 Десислава Джарова  Юрист, бивш съдия с опит в областта на гражданско, трудово, търговско и административно право, и право на ЕС. Медиация по имуществени въпроси, наследяване, съсобственост, делба, сделки между граждани и между дружества, спорове, при непозволени увреждания, трудови спорове търговски спорове, издръжка и родителски права. София
56 Диана Енева Главен експерт „Автомобилно застраховане“ Търговска медиация, медиация в застраховане и имуществени спорове, в работна среда, семейна медиация София
57 Диана Петрова Специалист Човешки ресурси с дългогодишен опит Медиация в работна среда и по трудови спорове София
58 Диляна Божанова Юрист, юридически редактор на правно-информационни системи; изпълнение на европейски проекти за софтуерни решения. Опит в книгоиздаването, социалните дейности, семейната медиация. Семейна, търговска,
трудова медиация
София
59 Диляна Игнатова Юрисконсулт в Адвокатски дружество със сфери на дейност: облигационно, търговско и вещно право.  Търговска медиация София
60 Диян Петков Сделки с Недвижими имоти, строителство и инвестиции, финансиране Търговска и договорна медиация София
61 Д-р Николай Георгиев Чуждоезиково обучение Образователна и семейна медиация София
62 Ева Кикерезова Телевизионен водещ, ПР и
Маркетинг специалист
Семейна и търговска медиация, медиация в работна среда София
63 Елена Паскалева Специалист с дългогодишен опит в банковата сфера, в т.ч. преговори с проблемни корпоративни клиенти със стартирала/ предстояща съдебна процедура по събиране на вземания. Бизнес и банкова медиация София
64 Емилиана Илиева Икономист, Маркетинг специалист с опит в търговия, маркетинг, подбор и обучение на търговски и обучаващи екипи, професионално обучение Бизнес медиация София
65 Емилия Баалбаки Акушерство и социална педагогика Медииация в здравеопазването, семейна медиация София
66 Емилия Йорданова Икономист с опит като ръководител счетоводен отдел и одит отдел Търговска и трудова медиация София
67 Емилия Литова Експерт в животозастраховане и банковото застраховане, вкл. рискови застраховки „Живот“ и „Злополука“,"Нежелана безработица", свързани с потребителски, ипотечни и стокови кредити. Търговска и бизнес медиация – в частност спорове между застрахователи и ползватели на застрахователни услуги. София
68 Емилия Тонева Юрист с опит в семейно, вещно, търговско право, застраховане и защита на личните данни. Семейна и бизнес медиация София
69 Здравко Кожухаров Юрист с дългогодишен опит в държавния и в частния сектор, вкл. в координирането и ръководенето на хора и екипи и в управлението на проекти и финансови ресурси. Медиация при договорни и търговски взаимоотношения, при административни и трудови спорове в организации, компании и екипи, семейни, наследствени и имотни спорове. София
70 Златислава Михайлова Международен консултант и обучител в сфера Върховенство на закона, институционално изграждане, лидерство, мотивация, комуникация, медиация, личностно развитие, креативност и иновации. Търговска и семейна медиация, медиация на работното място София
71 Илиана Александрова Юрист с опит в гражданско, търговско и нестопанско право. Административен директор на нестопанска организация и управител на издателство с дългогодишен опит. Търговски медиации, семейни медиации, вкл. по бракоразводни дела и дела за домашно насилие – опит в съдебния център към СГС и СРС. София
72 Ина Петкова Правен съветник, треньор по медиация и преговори на университетски отбори. Търговска медиация, медиация по договорни спорове София
73 Инж. Елена Първанова Строителство и вътрешно проектиране Медиация при спорове в строителството, Семейна медиация София
74 Ирина Атанасова Детски психолог Семейна медиация София
75 Калин Попов Опит в корпоративно одитиране, управление на хазартен оператор, търговия с боеприпаси. Търговска медиация и медиация между граждани и институции София
76 Капка Драгийска Собственик на компания за организиране и провеждане на събития, семинари, квалификация на педагогически специалисти, тийм билдинг, конференции Образователна медиация, семейна и търговска медиация. София
77 Красимира Асенова Юрист с практика в договорни спорове и спорове за недвижими имоти. Семейна и бизнес медиация, медиация при недвижими имоти София
78 Латинка Йовкова Снабдяване, логистика и бизнес преговори в сферата на телекомуникациите Бизнес медиация, семейна медиация София
79 Лора Младенова Корпоративен юрист с дългогодишен опит в банковата сфера Търговска и банкова медиация, Медиация по имотни спорове Семейна медиация София
80 Луиза Карамилева Специалист човешки ресурси – администрация, подбор, обучения, системи за управление на човешките ресурси Медиация при организационни конфликти (при спорове между служители), търговска медиация София
81 Любов Миронова Бизнес треньор. Икономист.Консултант на родители и учители. Предучилищен педагог. Начален педагог.
Общественик. НЛП Практик
Бизнес медиация, вкл. между съдружници.
Семейна медиация вкл. бракоразводна
Медиация в политически спорове
София
82 Людмил Карауланов Адвокат с опит във вещно и търговско право, бизнес консултиране, кризисен мениджмънт, реструктуриране на активи, управление на правни възлагания ( правен проджект- мениджмънт) Търговска медиация, трудова медиация, медиация по имужествени спорове София
83 Людмила Върбанова Преговори, банкова сфера Търговска медиация София
84 Мадлена Младенова  Икономист, търговски директор Бизнес медиация, търговски спорове, трудова медиация - спорове в екипа, потребителски спорове.  София
85 Маргарита Лефтерова Икономист, анализатор, с опит в структурирането на комуникационни канали и алгоритми за общуване Имуществени спорове, семейна медиация /предимно в имуществената част/ София
86 Мариана Величкова Адвокат с дългогодишен опит във вещно право, строителство и търговски сделки, придобит в работата с български и чуждестранни инвеститори, и с индивидуални клиенти. Медиация по спорове за право на собственост, право на строеж и ползване на недвижими имоти; по договори за строителство; спорове при наем; по търговски сделки и между съдружници, и др. София
87 Мария Ганчева Психолог с дългогодишен опит Семейна медиация София
88 Мария Манчева Управление на конфликти свързани с държавна администрация, бизнес отношения и решаване на спорове между съдружници и търговци Бизнес медиация, медиация институции-граждани София
89 Мария Маринова Мениджър търговски фирми Семейна и търговска медитация София
90 Мая Павлова Кариерен и личностен консултант, юрист, международно сертифициран лайв и екзекютив коуч. Опит в държавната администрация. Медиация по спорове в работна среда и семейна медиация София
91 Милена Ненкова Психолог, Фамилен терапевт Семейна медиация, медиация в партньорските взаимоотношения медиация родители-деца, родители-учители-деца, в работна среда. София
92 Михаил Леденов Николов Адвокат с опит в сферата на търговско, облигационно и вещно право, трудово, административно и данъчно право, обществени поръчки Търговска медиация, медиация по вещни, облигационни и трудови спорове София
93 Нели Каменова Специалист маркетинг и реклама, графичен и уеб дизайнер, юмейхо терапевт Медиация по бизнес спорове, с клиенти, в работна среда, семейни спорове. София
94 Нонка Данчева Юрист и Психолог. Опит в юридическа, криминална, съдебна психология Медиация при спорове в екипи, трудови спорове, семейна медиация, разрешаване на междуличностни конфликти. София
95 Олга Христова Кариерен консултант. Предишен опит като научен редактор в строителството и архитектурата. Магистратура Стопанско управление. Медиация в образованието, екипа, бизнес медиация София
96 Пламен Бачев Консултант в бизнес недвижими имоти, Лицензиран оценител на недвижими имоти от КНОБ,Member of RICS,RICS Registered Valuer Имотна, договорна и търговска медиация, семейна медиация, медиация в работна среда София
97 Преслава Иванова - Германова Адвокат с дългогодишен опит гражданско и търговско право. Медиация по семейни, наследствени и търговски спорове София
98 Радина Трайкова Специалист с опит в продажби и обслужване на клиенти, в търговски и финансови компании. Търговска и семейна медиация София
99 Радка Минчева Юрист с опит в изпълнителният и обезпечителен процес в кантора на ЧСИ. Предишен опит като експерт и ръководител на отдел в Министерството на правосъдието. Търговска медиация, семейна медиация. София
100 Ралица Мончовска Юрист с опит в съдебната и държавната администрация Търговска и Семейна медиация София
101 Розалина Христова Брокер недвижими имоти Медиация при недвижими имоти, кредитиране на сделки София
102 Росица Зографова Машинен инженер застраховател с дългогодишен опит Бизнес медиация София
103 Росица Тодорова Адвокат по вещни, семейни, трудови и потребителски спорове Медиация по
вещни, семейни, трудови и потребителски спорове
София
104 Русанка Цанова Счетоводител с дългогодишен опит в корпоративно счетоводство и финанси. Бизнес и семейна медиация София
105 Силвия Георгиева Фирмен мениджър, Административен Директор Медиация по трудови спорове, търговски спорове, делба, развод София
106 Силвия Кирякова Инспектор-Пробация, с опит и в междуличностни спорове и издръжки Семейна медиация София
107 Станимира Давидова Икономист, счетоводител, бюджетна сфера, обществени поръчки Бизнес медиация, договорна медиация, Бизнес медиация, договорна медиация,
медиация при административни услуги , бюджетни организации
София
108 Татяна Едрева Правен консултант, адвокат, с дългогодишна практика в договорно, търговско, вещно право, и представителство пред съд/арбитраж. Цялостно правно обслужване на търговски дружества. Медиация в търговски спорове, спорове между търговски дружества, по договори, по
трудовоправни спорове между работодатели и служители.
София
109 Христиана Демирева Специалист бизнес кореспонденция в банковия и ИТ сектор Търговска и семейна медиация София
110 Христина Винарова Преводач с немски език Медиация в търговски и семейни спорове, вкл. международна медиация с участници от немскоезични държави София
111 Чавдара Пантич Преводач, с професионален опит в банковата сфера. Търговска медиация София
112 Шенай Хасанова Юрист с дългогодишен опит, специалист Информационни и комуникационни технологии и защита на лични данни Търговска и корпоративна медиация (в организацията) семейна, вещна медиация (делби), при спорове в здравеопазването (пациент- лекар, здравно заведение, с ТЕЛК/НЕЛК и др.) София
113 Юлия Георгиева Адвокат с дългогодишен опит в банково и търговско право, вещно и наследствено Медиация в банковата сфера (кредитиране), търговска медиация, вещни и наследствени спорове, семейна медиация София
114 Юлияна Георгиева Мениджър комуникация и кариерно развитие. Медиация по търговски, организационни и имотни спорове. София
115 Юлияна Искренова Икономист, с професионален опит в организация и обслужване на научната дейност в областта на икономическите изследвания. Търговска и семейна медиация София
116 Мирослав Рачев Продуцент на видеа Трудова и Семейна медиация София
117 Румен Симеонов Филмови и ТВ продукции Бизнес медиация София, Бургас
118 Валентина Първанова Брокер недвижими имоти с над 15 години опит Имотна и търговска медиация София, Костинброд
119 Пепи Кузева Юрисконсулт с опит в и нтелектуалната собственост, технологии, търговски сделки Медиация в интелектуална собственост и търговски спорове София, Пловдив
120 Кристина Големанска Специалист координация и управление на IT проекти в частния и държавния сектор, вкл. европейски проекти, вътрешнофирмени процеси и подготовка на сделки Медиация по проекти в IT сферата, обществени поръчки и частни клиенти София/Ловеч
121 Мартина Иванова Опит в държавната администрация и като брокер недвижими имоти. Магистър по педагогика, студент по право. Семейна медиация, медиация при имотни спорове Стара Загора
122 Миглена Нейкова Журналист, студент по право Бизнес медиация Стара Загора
123 Йорданка Маринкова Магистър по психология- психологично консултиране, специализация по организационна психология Бракоразводна и бизнес медиация Търговище
124 Христина Василева Юрист Семейна медиация Харманли
125 Валентин Бакалов Педагогически съветник в училище, обществен възпитател към МКБППМН Медиация при училищни проблеми (учител-ученик, учител-родител, родител-ученик, родител-родител); деца в конфликт със закона. Ямбол

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни