Какво получавате в търговска медиация?

За какво помага търговската медиация?­

Имате трудности с клиент или доставчик, който не изпълнява коректно договор? С недостатъци по договор или с избягване на плащане?
Имате разногласия за управлението със съдружника си?

Търговската медиация е професионално направляване на преговори от независим и безпристрастен специалист в договарянето. Тя помага да решите въпроси във връзка с неизпълнение на договор, проблеми в отношения с клиент или доставчик, както и между съдружници. Особено добри резултати дава, когато отношенията са дълготрайни или има търговски смисъл от продължаването им.

Какво ще направим за Вас в търговската медиация?

Ще Ви осигурим стегнат и конструктивен разговор, в който да намерите бързо решение на въпрос от ежедневната Ви търговска дейност. Без да Ви даваме съвети, мнения и решения.
Можете да разчитате обаче на твърди правила, бързо изясняване на интереси, за които не сте говорили досега, намиране на обща основа за решение, както и поверително проучване на възможности. Както и съдействие за формулиране на ясни и конкретни договорености в споразумение.

Кога Да и кога НЕ на търговската медиация?

Медиацията не е панацея. Тя ще Ви помогне най-добре в няколко случая:

 • ако основната Ви цел е да спестите време и пари, например да си съберете вземания бързо, дори да не са в пълен размер,
 • ако искате контрол върху резултата, вместо да го оставяте в ръцете на консултанти или на съда.
 • когато търсите стабилни отношения или бъдещи печалби от компанията или партньора, с когото имате проблем.
 • когато искате за запазите в тайна проблема, и да намерите реше­ние, максимално добро за търговския Ви имидж.

Медиацията НЯМА да е от полза, когато:

 • основната Ви цел е другата страна да бъде обявена за неизправна, да претърпи санкции, или да бъде възпряна за в бъдеще от действия, които нарушават Ваши права,
 • продължаването на отношенията с другата страна не е необходимо или не е изгодно за Вас,
 • предпочитате решаването на въпроса да се отложи във времето,
 • има история на многократно неспазване на поети ангажименти,
 • смятате, че има недобросъвестност.

ЗА ДА ПОПИТАТЕ за Вашия случай, можете да се свържете с нас на office@sporazumenia.com или на 0885792525.

Пълна информация за това как се започва медиация, как протича, каква е силата на споразумението, какви са таксите, вижте в Насоки за медиация.

Повече за Търговската медиация можете да прочетете по-долу.

Преговори или търговска медиация?

Ако преговорите сработят, нямате нужда от медиация.

Ако обаче се срещнете с твърдо несъгласие на другата страна с всичките ви предложения, виждате, че просто не ви разбират, както и да им обяснявате, или смятате, че сте прекалено емоционално натоварени със случая, може да се окаже от полза да включите независим специалист в преговорите - медиатора.

Медиаторът няма да Ви даде готово решение, но определено ще изясни всички недоразумения, ще обсъди с всеки голям брой варианти, дори такива, които още не сте обсъждали.

Ще Ви помогне да бъдете изслушани и да разберете реалните мотиви на другия. Ще Ви осигури възможност да тествате къде съвпадат вариантите ви, без да ги разкривате директно на други

Какво дава търговската медиация?

 • Възможност за изчистване на недоразумения

Когато има спор за неизпълнено задължение, плащане или некачествено изпълнение, често се случва да се влезе директно в недоразумения или несъгласие, и изобщо няма възможност да се стигне до разумен и спокоен разговор.

В търговската медиация се изяснява: какво се е случило и какви са общите ви проблеми в момента, кой какво точно иска (че ще се изненадате каква огромна разлика може да има между това,  което другите ви казват, че искат, и това, на което държат в действителност), и разбира се, намират се варианти, за които досега не сте имали възможност да говорите – нещо наистина ново, което устройва отлично всички.

 • Целенасочен разговор по ясни правила, обичайно в 2-3 срещи.

Правилата и воденето от медиатора осигуряват разговорите да протичат стегнато и по същество. Обикновено за постигането на резултат в медиация са достатъчни 2-3 срещи.

Добрият фокус на разговорите се получава и тъй като се обръща специално внимание на намаляване на емоционалното напрежение. Доказано е, че докато напрежението не бъде намалено, разговорът се върти около взаимни обвинения и прояви на егото, вместо да се насочи твърдо върху решаването на проблема. И една тайна, която не се случва в преговорите – емоционалното напрежение се използва!, и от него се взема необходимата информация за скритите подводни камъни, които спъват сделката. А след като бъдат овладени и използвани по полезен начин емоциите, разговорът много по-лесно се насочва към крайните цели на всеки от участниците.

 • Обсъждане на реалните търговски цели за в бъдеще при пълна поверителност

Обикновено в преговорите страните обсъждат директно кой какви варианти предлага и защо точно те трябва да се случат, но реалните мотиви и търговски цели често остават скрити, за да се избегнат злоупотреби.

Обсъждането с медиатора дава възможност в индивидуална среща без риск да обсъдите различни варианти, които да отговорят максимално на поставените от всеки търговски цели.  Той може да проучи и докъде би стигнал всеки в предложенията си и да сравни разликите и да намери допирни точки, без да разкрива директни предложения.

С медиатора лесно може да обсъди кое може да донесе повече печалба за в бъдеще. Както и ако някой не може да плати, какво друго може да даде или да направи, например нов договор при изгодни условия, или свързване с трети лица, или съвместна дейност, от която печалбите биха били много по-големи от стойността на спорната сделка.

 • Един от най-важните резултати на медиацията е, че договореното споразумение се изпълнява максимално скоро след постигането му. Страните го изпълняват обикновено напълно доброволно, защото са го договорили така, че да е приемливо за тях и да могат реално да го изпълнят.
 • Каква е скритата система, която води до високи резултати в медиацията?

Докато в преговорите се движението може да е хаотично, или по линията на натиск, в медиацията има 5 логически  (и психологически работещи) етапа, които в цялата световна практика са доказали ефективността си за намиране на оптимално разрешение.

 • Уговаряне на правилата и условията на медиацията - заедно от страните и медиатора;
 • Обсъждане на проблемите за решаване и на исканията на всеки;
 • Обсъждане на реалните търговски съображения и интереси, особено на възможностите за бъдещи печалби дори от неприятната ситуация в момента, реална работа за изчистване на недоразумения в комуникацията и стъпки за двустранно възстановяване на доверието – в общи срещи и отделни срещи между медиатора и всяка страна, когато са необходими;
 • Обсъждане на множество варианти с помощта на медиатора, за да изберете най-подходящия за вашите цели, преценката е съвместна по ясни критерии, които са избрани от всички страни;
 • Оформяне на споразумение, което всички сте сметнали за приемливо и изгодно за плановете Ви. То задължително се консултира с юристи, за да доведе юридически до резултата, който търсите (например може да бъде писмен договор, писмен договор с нотариална заверка на подписите, или споразумение, одобрено от съда със силата на съдебна спогодба (съгласно чл.18 от Закона за медиацията).

Дали е необходимо да участвате с адвокат?

Вие най-добре знаете как да управлявате бизнеса си и кои решения са изгодни за Вас. За да сте сигурни в това, че са защитени правата Ви и това, което договаряте е максимално добро за Вас с оглед на законовите възможности в конкретния случай.

Силно препоръчваме да участвате в търговската медиация с адвокат. Като минимум е необходимо да се съветвате с такъв преди медиация между срещите и задължително преди подписването на споразумение. Практиката ни показва, че участието на адвокатите помага за много по-бързото и резултатно протичане на срещите по медиация.

Накратко търговската медиация предлага:

 • конструктивен разговор, който да доведе до максимално изгоден и за двете страни резултат,
 • кратък срок,
 • сигурно споразумение, което се изпълнява бързо и доброволно.
 • гаранции за правата чрез участието или консултирането с адвокати,

Благодарение на тези предимства медиацията спестява сериозни финансови ресурси, които иначе биха били погълнати от едно съдебно производство - за държавни такси, разноски за експертизи, време на служители, ангажирани със случая, такси за изпълнително производство.


Започнете сега

ЗА ДА ПОПИТАТЕ за Вашия случай, можете да се свържете с нас на office@sporazumenia.com  или на 0885792525.

Пълна информация за това как се започва медиация, как протича, каква е силата на споразумението, вижте в Насоки за медиация. Какви са таксите можете да видите в Тарифа.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни