• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Наем или компютри - търговска медиация

Наем или компютри - тайните на търговците

Един от най-интересните случаи на медиация между търговци.

Иск за връщане на депозити по договор за наем - след внезапното му прекратяване от наемодателя.

Бурна реакция от двамата управители.

Защо са го прекратили? Каква е разликата между това, което всяка от фирмите претендира в съда, и това което става ясно в медиация?

В медиацията:

Двамата управители са с адвокатите си.

Управителят на Алфа - наемателят, още в началото ядосано започва с това, че смята за свръх некоректно и злонамерено да им се отказва връщането на депозитите.

Адвокатът на Алфа заявява, че при предаването на складовете са описани всички дребни промени по обекта, които са резултат от обикновеното ползване и в никакъв случай не са повреди, както се твърди (нарушена подова настилка, счупени осветителни тела и шкафове, замърсявания по стените и др.). Поради това счита, че депозитите трябва да бъдат върнати незабавно.

Управителят на Алфа добавя, че отлично разбира, че става въпрос за заяждане на лична основа и замълчава многозначително.

Управителят на Бета възразява, че не може да търпи повече лъжи. 

Какво се оказва, че е обърнало колата на отношенията? И какви са действителните им искания - вижте в медиацията тук.


Случаи като този са като разкази с неочакван край. Защото много често извън текста на исковата молба остават неизказани проблеми, които не могат да бъдат обсъдени в съдебното производство.

В медиацията обаче, след като се преодолеят емоционалното напрежение и нападките, могат да се извадят реалните причини на конфликта и той може лесно да се реши.

В случая, благоприятното развитие се дължи както на това разкриване на действителните проблеми, така и на финансовия интерес от продължаване на търговските отношения между двете фирми – и на наемното отношение и на доставката на компютри и техника.

Когато няма желание за продължаване на отношенията, подобни споразумения се постигат по-трудно. Често обаче, липсата на желание за продължаване на отношенията, се дължи на гняв, обида или накърнено чувство за справедливост и желание да бъде въздадена такава. Именно в тези случаи медиацията помага на страните да се чуят и да намерят вариант за справедливо, според тях, разрешение, така че никой да не се чувства ощетен. Нещо, което е непостижимо в съдебно дело.

За да се ползвате от медиация по Вашия случай, може да Ви е полезно да си отговорите на следните въпроси:

-    Какво най-много искам да постигна при разрешаването на нашия спор?
-    Какво смятам, че другият се стреми да постигне  (като изключим това да пречи)?
-    Какво смятам, че не разбирам в съображенията на другия? Какво не разбира той в моите?
-    С какво искам най-много да ми помогне медиаторът?

Този казус е част от сборник с медиации, изготвен от Севдалина Александрова под редакцията на Албена Комитова в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, 2016 - 2019 г.

Използването или публикуването на част или цялото му съдържание е позволено само за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството, проекта, и https://www.mediation.bg/. 

Как да си подготвите стратегия за успешно договаряне в медиация можете да намерите тук.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ САМИТЕ ВИЕ В ОБУЧЕНИЯ И КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ - в ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МЕДИАЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА РЕШЕНИЯ.