• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Кой МАЙСТОР си ти в решенията? Тест

И така, какъв е твоят майсторлък при измислянето на решения?

Да си майстор на решенията означава да можеш да намираш вариант, когато всички искат да стане по техния начин. Да можеш да свързваш разделените мнения и да насочваш към общи решения. Всеки от нас прави това по различен начин.

Открий какъв е твоят майсторлък и как да го използваш за най-добри резултати.

1. Когато двама Ваши колеги Ви се оплачат, че другият им пречи на работата с дразнещо поведение, всеки в лична среща, Вие по-скоро:

а) изслушвате всеки, без да му давате съвети, но с въпроси и искрен интерес го насърчавате да се ориентира какво би било добре да направи,
б) казвате на всеки, че е по-добре да чуе мнението на другия, и да не се карат, защото е по-добре да има спокойствие и нормални отношения в работата,
в) предлагате на единия или на двамата да направят конкретни неща, за които смятате, че ще решат проблема,
г) измествате темата, защото не искате да Ви занимават с проблеми, а и не смятате, че е Ваша работа да се месите,
д) предлагате и на двамата да отстъпят по нещо, за да продължи да върви работата,

2. Когато присъствате на скарване или размяна на остри реплики между Ваши познати, което не Ви засяга лично, най-често:

а) намесвате се само, ако Ви стане неприятно, като просто им казвате да спрат това и да се разберат насаме, за да не се разваля срещата на всички,
б) не се бъркате, защото това си е тяхна работа,
в) включвате се да помогнете – успокоявате ги, посочвате допирни точки, и питате всеки за мнението му как да може да се реши проблема между тях,
г) ясно е кой е прав, затова директно казвате какво мислите, или ги спирате твърдо, за да не Ви занимават повече,
д) опитвате да им помогнете да се успокоят и помирят, за да не си развалят отношенията от една случка,

3. Когато сте на важна среща, на която трябва да се вземат ключови съвместни решения, които засягат всички присъстващи, но разговорите не вървят, най-често:

а) виждате какво е най-доброто решение, и затова вземате думата и го казвате авторитетно, за да убедите другите в него,
б) изслушвате внимателно всички гледни точки и се изказвате като посочвате общото между всички и предлагате как да се преодолеят различията,
в) отегчавате се от многословието и неконструктивността, затова си отвличате вниманието с телефона или търсите първия удобен момент да си тръгнете,
г) искате да се приключи по-бързо, затова казвате какво мислите и се опитвате да предложите решение, с което всеки да получи по нещо и да се приключва с въпроса.
д) включвате се с призив за взаимно изслушване, говорите меко и уважително и призовавате да се зачита гледната точка на всеки,

4. Работите с колега, който е труден характер, но тъй като е добър професионалист, на другите им се налага да се съобразяват с него и той често получава каквото иска.
При поредните претенции на този колега, че графикът на дейностите трябва да се направи удобен за него, което оставя за другите по-кратки срокове да свършат тяхната работа, няколко колеги избухват. Това означава по-напрегната работа и за Вас. Как бихте подходили?

а) бихте настоявали графикът да се направи така, че да е удобен и за Вас, и бихте му казали да спре да налага на всички претенциите си,
б) бихте предложили всеки, включително трудният колега, да отстъпи и да приеме нещо, което му е неудобно от графика в замяна на друго, което би го улеснило,
в) бихте си замълчали, защото не виждате смисъл да се обсъжда, ще се справите както си знаете,
г) бихте приели претенциите, защото няма как да е удобно на всички,
д) бихте се опитали да преодолеете първоначалния гняв, за да изясните каква е целта зад настояванията на трудния колега и да потърсите начин разпределението да дава достатъчно време на всички.

5. На кино сте и хората на предния ред постоянно шепнат и пречат. Обмисляте дали да помолите да говорят по-тихо, когато съседът до Вас им се развиква и им казва като имат важни разговори да си ги водят у дома, а те му отговарят, че това не е негова работа и започва размяна на остри реплики. Вие по-скоро:


а) не бихте се намесили, защото не ви се занимава, с убеждението, че те все някога ще замълчат,
б) бихте повикали персонала да въдвори ред,
в) бихте станали и с твърд глас бихте им казали да замълчат, защото никой не е длъжен да им слуша караниците, това е обществено място,
г) бихте си замълчали, за да не се създава допълнително напрежение,
д) бихте ги помолили любезно за тишина, за „да продължим да гледаме всички с удоволствие прожекцията, заради която сме дошли”.

6. Когато двама Ваши близки се скарат, Вие най-често си мислите:

а) не ми е приятно да стоя в такава обстановка, не могат ли да се карат някъде другаде,
б) иска ми се да имах вълшебна пръчка и да им помогна да се сдобрят,
в) не ме вълнува, гледам когато аз съм засегнат да става както е добре за мен,
г) виждам аргументите на всеки от двамата и мога да им помогна да ги видят и те,
д) повечето спорове не си заслужават, просто да се съгласи всеки с по нещо дребно, което иска другия и да си гледат другата работа,

И резултатът е...?

Указания за изчисляване на Вашия резултат:

Отбележете отговора, който сте дали на всеки въпрос, например на 1 - а, на 2 - г, и т.н. Така ще видите срещу Вашия отговор коя БУКВА стои в таблицата - съответно 1, 2, 3, 4 или 5.

След това пребройте от коя цифра сте събрали най-много - от 1, 2, 3, 4 или 5. Това ще Ви помогне да определите Вашия водещ тип.

                   Отговор буква     

Въпрос №    а    б    в    г    д
     1           4    3    2    1    5
     2           5    1    4    2    3
     3           2    4    1    5    3
     4           2    5    1    3    4
     5           1    5    2    3    4
     6           1    3    2    4    5

Резултати:

Ако имате най-много отговори, срещу които стои цифрата „1”, съответно „2”, „3”, „4”,  или „5”,  то това означава, че най-често предпочитате да действате като хората от Тип 1, съответно 2, 3, 4 или 5.

Какво означава това, можете да видите в подробното описание на типовете на различните майстори на решенията.

Кой майстор съм аз?

Тип 1, Хладнокръвният майстор

Чертите: Предпочитате да избягвате ненужните спорове и напрежението, свързано с тях. Затова отбягвате да влизате в разногласия, ако не Ви настъпят сериозно. За чуждите спорове смятате, че всеки сам трябва да се справя с проблемите и да си поема отговорност за това. Затова и не бихте се намесили в чужд проблем, ако не Ви помолят или не се почувствате лично засегнати.
Рисковете: Отказът да участвате в решаването на даден проблем може да го задълбочи и неблагоприятните последици да засегнат и Вас. За да избегнете този риск е полезно да преценявате навреме и точно какви лични последици може да има за Вас въпросният проблем.
Най-голямата полза за Вас е, че имате естествена неутралност и хладнокръвие.  Освен, че запазвате спокойствие, не хабите излишни сили в маловажни конфликти.

Когато разрешавате конфликт на други хора, включително като медиатор, можете да сте им от голяма помощ с безпристрастната си и разумна роля, и с това, че умеете да им оставите пространство да намерят тяхното решение, вместо да им задавате това, което Вие виждате.

Тип 2, Войнственият майстор

Чертите: Вие знаете какво искате и лесно виждате решенията. Силните Ви страни са твърдостта и решителността, с която отстоявате важните за Вас неща.

Рисковете за Вашия тип се крият в това, че може да пропуснете възможност да намерите допирни точки с другите и да изхабите излишни усилия в битка за нещо, което може лесно да се реши с разговор. Както и, че може да не получите това, което искате, защото другият може да се окаже по-силен или прикрит от очакваното.

Най-голямата полза за Вас е когато успеете да прецените кое от всичко е най-важно за Вас, за да оставите нещо и за другите, както и в какво можете да си сътрудничите с тях. Това би Ви спестило излишни усилия и би Ви придвижило много по-бързо и лесно до това, което искате.

Когато разрешавате конфликт на други хора, например в ролята на медиатор, можете да сте решителният фактор, който да ги тласне да намерят изход. Вие умеете да водите стегнато и авторитетно разговора, да задавате подходящите въпроси и да насочвате към решението с присъщата Ви твърдост и последователност.

Тип 3, Миролюбивият майстор

Чертите: Вие сте внимателен човек, който винаги се стреми да създава спокойствие и хармония за другите около себе си. Силните Ви страни са в това, че предразполагате другите и търсите как могат да бъдат запазени отношенията.

Рисковете от това са, че обичайно не защитавате достатъчно собствената си позиция, и се отказвате от неща, които може да са важни за Вас, само за да има мир. За да намалите тези рискове може да е от полза във всяка конкретна ситуация да се запитвате кое е най-важното нещо лично за мен, на което ще държа в тази ситуация, каквото и да става.

Най-голямата полза за Вас е, че създавате приятелска атмосфера и трайни отношения, както и че не хабите енергия в неразбирателства.

Когато разрешавате конфликт на други хора, включително когато действате като медиатор, успявате да успокоите и умекотите различията и да ги предразположите да разговарят добронамерено. С вниманието, тона, и дружелюбната си настройка създавате възможност за разговор, в който всички да се чуят. Често напомняте и за важността на отношенията и помагате да се видят общите неща. 

Тип 4, Стабилизиращият майстор

Чертите: Вие сте по природа търсач на баланс. Силата Ви е да помагате да се установи хармония и стабилност - като изследвате задълбочено какво мотивира другите и как могат се намерят решения, от които всички да са доволни, вместо да се залага бомба със закъснител.

Рисковете за Вашия тип са свързани с това, че може другите, засегнати от спора, изобщо да не търсят справедливо или добро за всички решение. В някои случаи те може да решат проблема радикално, докато сте заети в проучването на това какво е важно за всеки.

Най-полезна стратегия би била преценката кога е важно да се изследват важните за всеки неща и да се търси добро за всички решение, и кога е важно просто да се намери бързо или лесно решение.

Когато разрешавате конфликт на други хора, включително в ролята на медиатор, Вие сте безценен помощник, когато те търсят начин да подобрят отношенията си и да намерят решение, полезно за всички в някаква степен. С вашата решителност, умението да насочвате разговора и да търсите общото между засегнатите страни, Вие сте майстор в намирането на трайни благоприятни решения.

Тип 5, Компромисният майстор

Чертите: Вие винаги търсите средния път - бързи, разумни и лесно приложими решения. При конфликт можете да се откажете от някои от исканията си, ако получите нещо в замяна, или жест, или нещо, на което най-много държите. Смятате, че е справедливо да се поделят ползите и загубите. Предпочитате да ускорите решението и затова често предлагате компромис, вместо да задълбавате в анализи, обсъждания или да настоявате упорито на своята позиция.

Рисковете за Вашия тип са свързани с това, че в някои случаи е добре да се отдели време и да се намери какво е наистина важно – и за Вас и за другите, за да се гарантира трайно решение. Понякога бързането и желанието просто всеки да вземе нещо, макар и не всичко желано, могат да ви лишат от възможности да получите много повече.

Най-полезна стратегия би била да отделите повече време и внимание да проучите на какво наистина държат другите, за да не се налага да им давате повече от това, както и да прецените собствените си приоритети. Както и да търсите повече творчески решения, при които не просто да се раздели дели една торта, а да се намери начин всеки да получи цяла торта.

Когато разрешавате конфликт на други хора, включително в ролята на медиатор, Вие сте бърз и разумен помощник, който помага да се намери прагматично решение. Помощта Ви е незаменима особено за случаи, когато няма време или е важно просто да се реши един проблем, и не е нужно да се правят стратегии за подобряване на отношения.

Независимо какъв е Вашия водещ тип, той показва само кой от горните подходи предпочитате или използвате най-често. В практиката ни сме установили, че всеки може да се научи да използва умело всички типове, за да получава максимума, който търси.

Може да Ви е интересно да си изберете някой от по-непривичните Ви типове и да експериментирате какви резултати бихте получили с него. Пробвайте в началото в ситуации, в които въпросите, които се решават, не са с голяма важност.

Практикувай още сега

А как да получавате повече Пари, Признание и Смисъл в работата си - гарантирано, защото ползвате най-силните си страни и действате в ЗОНА НА ГЕНИЯ си? Разберете в Наръчника тук:

Как да подходите, когато НЕ ВИ ЧУВАТ. Вземете Наръчника Силните думи: причините да не ни чуват, и какво да направим - тук.

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Подготви се за максимална убедителност във важна или трудна среща с клиент, партньор, колега - с лична тренинг сесия. Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК. Дава ви дава и 12% отстъпка от стандартната такса за събитията на сайта, независимо от момента на записване.