• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

ЗА МЕН ли е да съм медиАтор? Тест

Въпросите

Медиатор е не просто дейност или професия, с която се разрешават конфликти. По-скоро е тайното куфарче на Агент 00М - успешният преговарящ, който знае каква да каже, за да обедини мненията, и да постигне най-желания резултат - задължително с нещо значимо за всеки участващ в преговорите.

Да си медиатор не е за всеки - изисква се Усет и Отдаденост при подготовката.

Понеже много хора ни питат "А Аз ставам ли за медиатор?", можем да Ви предложим един лесен начин да направите бърза проверка как си представяте медиацията и дали си "пасвате" взаимно.

Когато сте готови, МОЖЕ да пратите отговорите си на office@sporazumenia.com, за да получите кратък анализ на отговора си по всеки въпрос.

Този тест е за хора, които все още не са медиатори и дава представа за това, което в момента знаете за медиацията, или за което интуитивно имате усет.

За да решите теста, изберете само един верен отговор на всеки от 7-те въпроса.

1. Медиаторът помага като:
а. Се въздържа от съвети, преценки, решения и препоръки и само насочва страните към важните за тях неща и начините да ги получат,
б. Посочва на страните справедливи и законосъобразни решения,
в. Дава на страните собствена преценка за спора и шансовете на всеки да спечели, ако се стигне до съд,
г. Дава на страните препоръки за това как да се държат, за да не си навличат неприятности с другия.

2. Ако трябва да успокои спорещи страни, най-добре би било медиаторът да:

а. Повиши тон и да им каже да замълчат, за да продължи нормално разговора,
б. Ги призове твърдо и хладнокръвно да говорят един по един, за да се чуват взаимно,
в. Ги остави да си изразят емоциите на воля, като се намесва само при силна ескалация или нападки,
г. Предприеме което и да е от тези действия, което прецени за подходящо.

3. Как медиаторът може най-добре да провали процедурата по медиация?
а. Като обсъжда с всяка страна силните и слабите й места по случая,
б. Като казва на всеки, че разбира какво го притеснява и как се чувства,
в. Като споделя коя страна има по-сериозни основания според него,
г. Като прекъсва страните, когато говорят прекомерно и се отклоняват постоянно от темата.

4. Ако си медиатор и по време на лична среща клиент се разстрои, докато ти разказва за проблема си, за да му покажеш, че го разбираш и да намалиш напрежението, ти по-скоро би:
а. разказал подобен случай, който си преживял, за да покажеш, че го разбираш,
б. прекъснал, за да кажеш какво си чул досега и би попитал как смята, че може да се реши проблема,
в. казал, че разбираш, че се чувства засегнат (или както той е казал) от случилото се, би помогнал да се формулира основния проблем и би попитал от какво има нужда,
г. преместил темата към по-неутрални въпроси, като уточниш, че в медиацията имаме за цел да решим конкретен проблем, и не е полезно да се занимаваме с емоции.

5. Медиацията е подходяща за решаването на един спор, когато:
а. И двете страни искат да докажат, че са прави,
б. За страните е важно или необходимо да се запазят отношенията,
в. Едната страна иска другата да спре да прави нещо, или да бъде наказана за направеното досега,
г. За двете страни е важно спорът да се реши от независимо и безпристрастно трето лице.

6. Медиацията прилича по-скоро на:
а. Съдебен процес, в който третото независимо лице не взема решение, а само изслушва страните и дава преценка кой какво е справедливо да получи,
б. Психологическа консултация, в която консултантът пита страните как се чувстват от конфликта и как могат да подобрят общуването си,
в. Правна консултация, в която консултантът помага и на двете страни да изяснят на какво държат и им дава съвет за законовите им права,
г. Дипломатическа среща, в която всички казват проблема си и се обсъждат бъдещите цели и допирните точки с помощта на водещия на разговора.

7. Когато страните постигнат споразумение в медиация, за да може да бъде изпълнено принудително, ако някой от тях се откаже впоследствие от уговорките:
а. Е необходимо в споразумението да бъде записано, че са длъжни да го изпълнят, и какви санкции ще има при неизпълнение,
б. Е необходимо споразумението да бъде одобрено от съд или заверено нотариално,
в. Е достатъчно споразумението да бъде подписано от страните и медиатора,
г. Е необходимо споразумението да бъде изготвено от адвокати и подписано в тяхно присъствие и в присъствието на медиатора.

Този тест дава най-обща представа за това, което в момента знаете за медиацията, или за което интуитивно имате усет.

След като попълните теста, изпратете отговора си на office@sporazumenia.com, за да получите верните отговори, както и кратък анализ какво означават Вашите отговори и кое би Ви направило добър медиатор. Изпратете отговорите си и при над ПОЛОВИНАТА ВЕРНИ ОТГОВОРИ вземете 18% ОТСТЪПКА от стандартната такса на обучението за медиатори.

Практикувай още сега

Включи система от практически техники и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си и с теста "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.

Севдалина Александрова