За какво и как помага медиацията в екипа?

Медиацията в екипа Ви дава възможност:

 • Да запазите ценен член на екипа, който е на път да напусне поради вътрешни неразбирателства,
 • Да възстановите спокойната и насърчаваща работата атмосфера в офиса,
 • Да сведете до минимум загубите на време и пари от слабоефективна работа поради вътрешни неразбирателства.

Защо и как това е възможно в медиация?

Като установите заедно с медиатора:

 • къде точно е пропукването, което създава проблеми в екипа,
 • кой с какво допринася за него съзнателно или несъзнателно,
 • какви са истинските мотиви на всеки засегнат, и какви са приоритетите на компанията в случая.
 • какви са начините да се поставят приоритетите на компанията на преден план като същевременно се отговори максимално на нуждите на хората, които имат вече създадения проблем.

И като краен резултат да се възстанови високата ефективност на работа. Която лесно може да се измери в творческа инициатива на хората, спокойствие, зачитане и взаимна подкрепа в екипа, както и висока ангажираност и интерес към работата.

С какво можем да Ви съдействаме при медиация в екипа?

 • Като обсъдим с всеки от участниците в ситуацията какви са проблемите, нуждите и приоритетите в конкретната ситуация, както и какви варианти вижда,
 • Като обсъдим заедно вариантите, които биха удовлетворили всички,
 • Като помогнем да се подредят по важност всички поставени интереси – личните цели на всеки и целите на компанията,
 • Като извлечем заедно идеалната визия за развитие на нещата за всеки от участващите в ситуацията и измислим различни творчески варианти,
 • Като помогнем да прецените плюсовете и минусите при всеки вариант и създадем заедно критерии кой би бил най-лесен, бърз, удовлетворяващ, и зачитащ всеки от участниците.
 • Като обобщим в ясно и стегнато споразумение основните точки, за които сте се разбрали и помогнем да се уговарят лесни начини за ранно овладяване на подобни ситуации за в бъдеще по удовлетворителен за всички начин.

Медиация или стратегия за екипа?

При Стратегията получавате консултиране, което Ви дава инструментите да разрешите самостоятелно конкретна конфликтна ситуация, или да създадете система за предотвратяване на спорове и ефективно справяне с тях при възникването им.

Медиацията е наше директно участие в разрешаването на конфликта като независим специалист в договарянето.

Ако имате конкретен проблемен случай и смятате, че ще е от помощ не­утрален специалист, можем да Ви помогнем като се включим със среща по медиация.

Ако искате самостоятелно да решите възникнал конфликт или да въведете система, с която ефективно да разрешавате възникващи проблеми в компанията, подходящо е да направим среща за Стратегия, която завършва с готов план за действие, за конкретните нужди на Вашата компания.

Започнете сега

За да попитате повече или да заявите случай, можете да се свържете с нас на 0885 792525 или office@sporazumenia.com.

За да разберете повече за прилагането на Стратегия в компанията – вижте конкретни казуси и примери в Отношения в екипа.

За да прецените дали имате нужда от Стратегия, с която да си гарантирате навременно и професионално овладяване на спорове и да спрете изтичането на хора и пари, вижте повече за услугата Стратегия за компанията.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни