• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Разваляне на договор за дарение

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

За какво беше спорът

Мария прави дарение на дъщеря си Веселина – своята ½ от първи етаж от къща. Дъщеря й вече притежава другата ½ като дарение от баща си. Мария си е запазила пожизнено право на ползване върху целия етаж от къщата.

В искова молба до съда Мария твърди, че след дарението, дъщерята престанала да се интересува и да се грижи за нея, да й помага с пари за лекарства и с грижи. Иска издръжка от 200 лв. месечно.

Освен това, тъй като след претърпяна операция Мария не може повече да се изкачва по стълби, тя е поискала и да се премести да живее в етажа от къщата, върху който има пожизнено право на ползване, вместо в апартамента, в който живеела досега.

Веселина й отказва издръжка, както и да я допусне да живее в къщата, тъй като твърди, че Мария отдавна се е съгласила да пуснат в нея наематели, които и в момента са там.

От своя страна, дъщерята Веселина завежда дело за делба на апартамента, в който живее майката Мария, като претендира своята 1/4 от него. Мария притежава ¾ от него.

Съдът ги препраща на медиация.

В процедурата по медиация

Мария започва с оплакването, че дъщеря й я е зарязала напълно, откакто й е дарила къщата. Не й се обажда. Не идва да я види, не й помага с нищо.

Веселина я напада, че е все недоволна. Само се оплаква и иска от другите. Но каквото и да й дадат, не е доволна. Освен това тя си има достатъчно пари - смешно е да иска издръжка.....

Можете да си представите разговора. По-интересно е

Как се преобразуват неизпълними желания


Медиаторът успокоява разговора, като спира потока от думи и акцентира върху основните въпроси, които двете жени искат да се решат. Уточнява, че е чул, че за Мария основно е да получи помощ от дъщеря си, включително издръжка, както и да живее в къщата, върху която има право на ползване, за да може да излиза навън. За Веселина важното е да си запази дохода от наем от етажа от къщата, както и да не се лишава от средства за самата себе си.

Медиаторът пита майката и дъщерята дали всяка от тях е чула от какво всъщност има нужда другата.


Това обаче не е достатъчно.

Разкритията в отделните срещи

Заради натрупаното напрежение, медиаторът прави по една отделна среща с майката и дъщерята.
Какво се случва в тях и как завършва спорът - вижте ТУК.

Развръзката

На общата среща двете жени чуват припокриването на предложенията за ремонта и оборудването на лятната кухня, както и това, че майката държи просто на добро отношение от дъщеря си и няма имотни претенции върху етажа от къщата.

Дъщерята казва, че се чувства притисната от майка си, но ще се опита да забрави това, особено щом няма да има допълнителни финансови претенции и няма да загуби дохода от наема. Разбират се за помощта с носенето на храна и покупки, и купуването на лекарства до 50 лв. месечно. Мария кани дъщеря си на гости още същата седмица.

Двете се разбират и всички дела да бъдат прекратени.

Въпреки трудното приближаване, двете жени си тръгват заедно от медиацията.

Бележки на медиатора

В имотните казуси между роднини, обсъждането на емоциите, както и на реалните варианти, които биха се случили, ако не се споразумеят, са водещи за намирането на разумно решение.

Когато не се държи на продължаването на отношенията, или за някоя от страните е по-изгодно да печели време или да чака съдебно решение, няма основа, на която да се постигне споразумение. Именно затова, медиацията не е панацея – тя дава резултати, когато страните вярват, че в нея биха получили повече и по-изгодни или удовлетворяващи ги решения в сравнение със съдебните дела.

За да се ползвате от медиация по Вашия случай, може да Ви е полезно предварително да видите във Въпросника за преценка, дали за Вашата ситуация е подходяща медиация. Както и да си отговорите на следните въпроси:

- Какво най-много искам да постигна при разрешаването на нашия спор?

- Какво смятам, че другият се стреми да постигне (като изключим това да пречи)?

- Какво смятам, че не разбирам в съображенията на другия? Какво не разбира той в моите?

- С какво искам най-много да ми помогне медиаторът?

Този казус е част от сборник с медиации, изготвен от Севдалина Александрова под редакцията на Албена Комитова в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, 2016 - 2019 г.

Използването или публикуването на част или цялото му съдържание е позволено само за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството, проекта, и https://www.mediation.bg/.

Как да си подготвите стратегия за успешно договаряне в медиация можете да намерите тук

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ САМИТЕ ВИЕ В ОБУЧЕНИЯ И КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ - в ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МЕДИАЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА РЕШЕНИЯ.