• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Споразумение с медиация при родители, които не са сключвали брак

Какво съдържа споразумението и как се договаря с медиация

Уреждането на отношенията между родители и дете, когато родителите не живеят заедно, и не са имали брак, може да стане по два начина – със споразумение между тях или със съдебно решение.

Това е предвидено в чл. 127 от Семейния кодекс, който гласи:
Чл. 127. (1) Когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Ако родителите не постигнат споразумение по ал. 1, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144. Решението може да се обжалва по общия ред.
(3) По искане на родителя съдът определя привременни мерки в интерес на детето, след като поиска становище от дирекция "Социално подпомагане". Определението не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.
(4) Съдът може да приложи защитните мерки по чл. 59, ал. 8.
(чл. 59, ал. 8.  от СК „При необходимост съдът определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението по ал. 2 и 7 като:
1. осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице;
2. осъществяване на личните отношения на определено място;
3. поемане на разходите за пътуване на детето, а ако е необходимо - и на лицето, което го придружава.”)

В последните години медиацията показа изключително добри резултати при договарянето на споразумения, между родители, които не са в брак, и имат нужда да се разберат как ще отглеждат детето си за в бъдеще. Медиация в такива случаи може да се ползва, когато родителите имат различни виждания за времето, което всеки да прекарва с детето, както и за разпределянето на разходите за издръжката му. Най-ефективно е да се използва медиация преди да бъде заведено съдебно дело, но дори когато има вече започнато съдебно дело, медиация може да се проведе бързо и успешно.

Какво осигурява медиацията на двамата родители?

При медиацията двамата родители, които не са в брак, имат възможност заедно, и поотделно да поговорят поверително с неутрален медиатор, който да им съдейства да обсъдят съображенията на всеки от тях. Това, което особено помага е, че при медиацията всеки има възможност да се изкаже, да бъде чут, успокояват се емоциите и натрупаното напрежение, което често съпътства ситуациите, свързани с уговарянето на отношенията между родителя и детето, при когото то не живее.

Основната полза, която родителите, участвали в медиация, отчитат, е че успяват да се договорят така, че да намерят най-подходящото решение за тяхната конкретна ситуация, която те познават отвътре най-добре.

Как медиацията постига резултати

За разлика от съда, където се обсъжда капацитета на всеки да бъде добър родител, и се води съревнование между двамата, в медиацията центърът на вниманието е върху осигуряването на най-добрата грижа на детето. Двамата родители най-добре могат да преценят това. В медиацията всеки от тях изразява как вижда развитието на детето в бъдеще и по какъв начин детето се нуждае от участието и ангажимента на всеки родител.

Така вместо да се говори за просто математическо „разпределяне” на времето на детето между двамата родители, се обсъждат нуждите на детето и родителите заедно обсъждат вижданията си за ежедневието и развитието на детето. Фокусът се измества от това какво иска всеки родител, върху това какво може да даде, така, че детето да получи необходимата грижа. По този начин например бащата, при когото детето не живее, може да се включи да помага под различни форми – например като води детето на уроци, или замества майката, когато й се налага да свърши своя работа и няма на кого да остави детето.  Наред с конкретно определените дни, може да се уговори, че бащата ще вижда детето и в допълнително време, за което се договорят с майката според нуждите.

За да имат сигурност и двамата, особено, когато доверието е нарушено, е възможно например да се уговорят малки стъпки, във временен режим, за да се види как се спазват поетите ангажименти, и след преминаването на този преходен период, да се договори споразумение в окончателен вид.

По желание на двамата родители, това споразумение може да се представи за одобрение пред компетентния местен районен съд и тогава то ще има изпълнителна сила.

Когато се внася споразумение за одобрение, е важно да се има предвид, че съдът ще одобри само споразумение, което отговаря на интересите на детето, и в което режимът на виждане е договорен конкретно – или с определени дни от седмицата, или с такива, които са определяеми – напр. събота, неделя от определен час до друг час, или всяка втора седмица по два дни от седмицата от определен час до друг час, бащата ще взема детето, или 1 седмица във време, в което майката не ползва платения си годишен отпуск – не е определено директно, но лесно може да се определи.

Накратко, медиацията при случаи за договаряне на режима на виждане между родител и дете е особено подходяща, когато родителите предпочитат да избегнат напрежение, изостряне на отношенията и спорове, свързани с много време и нерви.

Разбира се, ако не може да се постигне договореност, съдът винаги остава като отворена възможност. В съда също вече има създадена практика, въз основа на Закона за медиацията, страните да се насочват към медиация, когато случаят им е подходящ.