• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Как да избереш ТВОЕТО обучение по медиация?

Практикувай още сега

Включи система от практически техники и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.

Севдалина Александрова

Намери твоите критерии

Как си избираш лекар?

  • Аз като питам кой е най-добрият специалист в областта.
  • И кой има показани резултати в областта, в която ми трябва помощ.
  • И разбира се, като чуя препоръки от хора, които са останали доволни.

Признавам, че съм избирала и лекар, и съм се записвала на не един обучителен курс дори без никога да съм виждала човека, при когото отивам. Ей така, насляпо. И защо? Поради една причина. Доверила съм се на делата му. На това, което съм чула за тях, на хората, които го споменават просто ей така, без да му правят реклама, а защото са искрено щастливи от досега си с този човек. Или когато е нямало такива, просто като съм прочела или видяла материали и мнения от този човек, и вече съм знаела, че това е моят човек – при когото искам да отида, да бъда в неговото присъствие да се обогатя от неговия опит.

И как да приложим критериите ни към обучението за медиатори?

Когато човек си избира професионален курс, вярвам, че е полезно да бъде още една идея по-прагматичен – и освен думите на другите и досега с водещите обучители чрез техни текстове или видеа, е добре да провери какво точно предлага курса като реални знания и умения.

  • Какви точно умения ще получа след като завърша?

Обучението за медиатори е предназначено да подготви за практическа и професионална работа с конфликти от различни сфери. То включва умения за управление на ефективна процедура по медиация, за преговори, за овладяване на трудни поведения, и намаляване на напрежението, за преодоляване на задънени улици.

Важно е да се уверите, че уменията, които ще получите в него са описани предварително, и че отговарят на Вашите очаквания.

  • Как да се уверя, че наистина ще ги имам?

Попитайте как се изграждат уменията в обучението - поинтересувайте се какви и колко упражнения и симулирани медиации има, как ще практикувате и получавате обратна връзка за Вашето представяне. И как ще премерите уменията си накрая, за да знаете, че разполагате с реално приложими умения да се справите с истинска конфликтна ситуация в работата и в живота Ви.

  • Какви са международните практики и стандарти и ще науча ли за тях в обучението?
Медиацията е космополитна дисциплина и където и да отидете по света, процедурата има сходства. Макар да има множество различни школи за медиация по света, ако за Вас е важно да сте подготвени на високо ниво, проверете дали и по какъв начин обучението включва международни практики и стандарти.
  • Обучението отговаря ли на законовите изисквания – 60 часа (минимум 6 дни), поне 3 симулирани медиации, които лично водя като медиатор, практически изпит в симулирана медиация, тест и събеседване.

Тъй като обучението по медиация има законова регламентация, важно е да сте сигурни, че това, което преминавате, отговаря на законовите изисквания. Както за съдържанието, така и по отношение на практическия изпит.

Ето какво предвижда Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията:

 "Програма минимум за обучение на медиатори

I. Теоретична част

Въведение в медиацията
1.    Понятие за конфликт. Правни способи за разрешаване на спора - съд, арбитраж, помирение и други.
2.    Понятие за спогодба - съдебна и извънсъдебна. Същност и правни последици.
3.    Понятие за медиация. Практическо приложение на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Критерии за допустимост.
4.    Участници в процедурата по медиация. Правомощия на съда или на друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.
5.    Принципи на медиацията.
6.    Процедурни и етични правила при провеждане на медиация.

Процедура по медиация
1.    Откриване на процедурата по медиация. Избор на медиатор.
2.    Фази и етапи на процедурата по медиация.
3.    Роля и функции на медиатора. Методи за подобряване на комуникацията. Стратегии  за справяне с проблемни ситуации.
4.    Спиране и прекратяване на процедурата.
5.    Споразумение. Съдържание на споразумението, действие.

Медиация по отделни видове спорове

1.    Сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на  медиацията.
2.    Специфика на процедурата по медиация при отделни видове спорове: граждански спорове, включително спорове, свързани с права на потребителя, административни спорове, трудови спорове, семейна медиация, търговска (бизнес-) медиация, медиация по наказателни дела и др.

II. Практическа част

Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на техниките на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.
  • Лесно ли се получава сертификат? Или ще е необходимо да положа усилия и да дам най-доброто от себе си на теста и практическия изпит?
Проверете какви са изискванията за получаване на сертификат - в какво се състоят изпитите, и какво ще се очаква от Вас, за да ги преминете.

Разбира се, зависи за каква цел искате да преминете през обучението. Дали искате практически умения, или просто документ.

Ако искате просто документ, моля Ви, помислете преди да се запишете при нас.

Ние влагаме цялата си отдаденост и умения в това обучение и очакваме от Вас да надминете себе си и да развиете изключителни умения, които ще Ви носят истинско удовлетворение – от това, че сте успокоили нажежената ситуация и сте помогнали да се разреши един конфликт на практика. Да станете практици и професионалисти в договарянето на споразумения.

Ако споделяте желанието да се сдобиете с реални умения, които да Ви ползват в практиката Ви сега и с които да договорите множество полезни споразумения, вижте пълната информация за обучението тук.

Севдалина Александрова