• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Най-популярните и най-необикновените професии на медиаторите

От кои професии идват медиаторите

Медиаторите са хора, които помагат да се разреши един назряващ конфликт или вече влязъл в съда спор. Те са професионалисти в договарянето, успокояването на страстите и намирането на решения, полезни за всички. Те управляват разговора - и насочват участниците в него да намерят допирните си точки, общи цели и да направят нещо полезно за всички за в бъдеще.

Най-хубавото е, че медиаторите са на линия във всички сфери, в които работим и общуваме -

 • В спорове в бизнеса - между търговски партньори, между съсобственици на компании, собственици на имоти, и същевременно
 • в спорове в работата между колеги, включително
 • спорове с клиенти - в различни компании - например комунални, банки, застрахователни компании а също и в държавни институции и лечебни заведения, и наред с това
 • в семейни спорове - при двойки, които се разделят, както и при
 • конфликти в училища, между деца, и родители, училище.

И тъкмо защото медиаторите са необходими и полезни в толкова много сфери, хората, които практикуват тази дейност, идват от много различни професии. Законът за медиацията позволява всяка професия да придобие правоспособност за медиатор.

Понеже много често ни питат - кои са най-често срещаните професии в медиацията? И кои са най-необикновените професии?

Ето нашият отговор - това е най-актуалната картина на професиите и сферите на медиаторите, при това само на тези, които сме обучавали през тази година. Повече от интересна и и шарена!

Юристите

 • Юристи
 • Адвокати
 • Помощник-нотариус


Мениджърите и консултантите в различни бизнес сфери
IT услуги, комунални услуги, туризъм и организиране на събития, производствени предприятия, търговия със стоки, застраховане, бизнес развитие, интелектуална собственост

 • Мениджъри Човешки ресурси
 • Мениджъри в IT компания
 • Мениджъри на събития
 • Мениджъри работа с клиенти
 • Мениджъри в компания в сферата на комуналните услуги
 • Мениджъри в производствено предприятие
 • Мениджър на бизнес инкубатор
 • Мениджър в заведение 
 • Директор в застрахователна компания
 • Главен счетоводител

Собственици на бизнес

 • Собственици на компании за недвижими имоти
 • Собственици на дружества за техническо оборудване, търговия със стоки
 • Съсобственици в семеен бизнес
 • Собственик на хотелиерска компания
 • Собственик на туристическа компания

Консултанти

 • Консултанти недвижими имоти и строителство
 • Консултанти в туристическа компания
 • Консултанти по бизнес развитие
 • Консултанти по интелектуална собственост
 • Застрахователни консултанти

Представители на държавни институции

 • Директори в държавни институции в 4 различни сфери
 • Служители в държавна институция в 4 различни сфери
Помагащи професии – психолози, социални работници, духовници
 • Директор в звено за социални услуги
 • Социален работник
 • Психолози - семейни терапевти, училищни психолози, психолози в компании
 • Учител и заместник-директор на училище
 • Духовник

Връзки с обществеността и маркетинг

 • Специалисти Връзки с обществеността
 • Маркетинг специалист
 • Телевизионен водещ
Технически професии
 • Проектант
 • Видео-Специалист по видео заснемане
 • Електро-инженер
Лечебни заведения
 • Мениджър в лечебно заведение
 • Главна акушерка
 • Лекар
НАЙ-популярните професии сред медиаторите: юристи, психолози, мениджъри Човешки ресурси, и по-неочакваните - поне за мен - консултанти недвижими имоти и собственици и управители на различни бизнеси, както и учители. Всяка от тях - от огромна практическа помощ за разрешаването на конфликти в ежедневието, когато е най-необходимо.

???????? НАЙ- необичайните професии, от които идват медиатори: лекар, акушерка, телевизионен водещ, електро-инженер-вещо лице, управител на заведение, директори в държавни институции, духовник.... И тези хора вече пренасят в работата си методите на медиацията.

Ако имате въпроси или не сте сигурни дали Медиацията е подходяща за Вас, можете да ни пишете на office@sporazumenia.com или да ни се обадите на 0885792525.

Обученията за медиатори и специализираните ни обучения за преговори и обучители, можете да видите ТУК.