• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Какво искат децата при раздяла на родителите? - "Обещанието на родителите"

"Обещанията на родителите" - молбите на децата към родители в развод

 „Обещанията на родителите”, написана от деца, които са преживели развод за деца, които преживяват развод. Там се се говори за специалните родителски действия необходими, за да се изпълни това, което детето счита за най-важно.”

„За да обслужа най-висшия интерес на моето дете ______аз се съгласявам че:
    • Няма да му говоря лошо за другия му родител
    • Няма да поставям детето си в центъра на проблемите ми с другия родител (особено, когато става дума за издръжката на детето)
    • Няма да използвам детето си за залог, за да върна другия родител обратно при мен.
    • Ако другият родител на детето ми има друга връзка, няма да говоря на детето си лоши неща за това друго лице.
    • Няма да очаквам детето ми да ме подкрепя що се отнася до моето психическо здраве.
    • Ще питам детето си често как се чувства.
    • Ще правя всичко по силите си, за да подкрепям напълно детето си по време на този процес.
    • Ще позволявам на детето си да бъде дете през целия този период.
    • Ще търся професионална помощ отвън ако имам нужда да говоря с някого за това положение или ако ми е трудно да спазя това обещание.
    • Ако не изпълнявам поетите обещания, съзнавам че самият аз не действам в името на най-доброто и на физическото и емоционалното здраве на моето дете.
    • Ще говоря със съветника на моето дете веднъж месечно, за да се информирам в детайли.
Поемам задължението да спазвам „Обещанията на родителите” и поемам отговорността си на родител да осигуря на детето си най-добрата възможна среда по време на този преход. Честно и с много любов се заклевам да спазвам това обещание към моето дете. (Подпис, __________)”. ("Отглеждане и възпитание на децата, медиация и развод: отговаряне на нуждите на нашите деца", автор Шенън Риос Поулсън (Shannon Rios Paulsen)