• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Кой може да е медиатор и кой НЕ? И как се избира медиатор?

Кой МОЖЕ да бъде Медиатор при конфликти и Кой НЕ? И как се избира медиаторът

Предстои Задължителна медиация.

Среща за преговори с помощта на независим медиатор, която ще се провежда след завеждане на съдебно дело задължително при делби и спорове за етажна собственост. И която може да бъде разпоредена при развод, и спорове за до 25 000лв. Както и при редица други спорове, предвидени в чл.140 а, ал.1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс.

Кой може да бъде достатъчно подготвен, независим, безпристрастен, и подходящ за провеждането на такива срещи?

Медиаторът е изначално опитен специалист в дадена сфера – юрист, счетоводител, психолог, учител, мениджър в компания, собственик на бизнес, или друг експерт, който по начало има опит в работата с клиенти и решаването на конфликтни ситуации. И той добавя към опита си специализирана интензивна подготовка в преговори и разрешаване на конфликти в сертифициращо обучение, с практика и изпити.

Според Закона за медиацията в момента (предстоят още промени със завишаване на изискванията) Медиатор може да бъде дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието. (Чл. 8, ал. 1.)

Т.е. медиация по всеки вид спорове ИЗВЪН съда може да се провежда от всеки медиатор от ВСЯКА ПРОФЕСИЯ, който има опит и компетентност в сферата на спора, и когото страните по спора са избрали по своя преценка.

От 1 юли 2024 г. при задължителна медиация – т.е. при заведено вече съдебно дело по определени видове спорове, когато съдът насочи съответното дело към медиация, тя ще се провежда в съдебния център за медиация към съда, където медиаторите ще е необходимо да са с юридическо образование. Както и да са преминали допълнителен подбор (от съответния съд) и специализирано обучение по ред, определен в наредбата по чл. 25 от Закона за медиацията. (чл. 20 от Закона за медиацията, в сила от 1 юли 2024 г. )

КОИ обаче е подходящо да са медиатори по даден спор?

Представете си медиацията така – озовавате се в лодка, в която пътувате вие – другият, с когото имате голямо неразбирателство – за имот, за раздялата ви като семейство, или за раздялата ви като съдружници, или е бизнес партньор, който не ви плаща, защото твърди, че сте му направили нещата некачествено.

Пътувате в лодката през бурна река с водовъртежи и трябва да стигнете на всяка цена до брега. Обикновено до нов бряг, на който да се освободите от другия ("проблемния" човек), и да продължите пътя си свободно. Или на предишния бряг, от който сте тръгнали, но само сте започнали да се разбирате по-добре с другия, и наистина предпочитате да останете заедно.

Кого бихте избрали да ви преведе през водовъртежите на бурната река?

  • Някой млад кормчия, който обаче умее да успокоява страстите, така, че да не се изхвърлите един друг от лодката по пътя?
  • Някой възрастен, който въз основа на опита си ще Ви насочи направо какво е добре да направите?
  • Някой надежден, на когото можете да разчитате, че не е подкупен от другия да ви изхвърли през борда – Вас или нещо Важно то вещите Ви на лодката?
  • Или някой, който е опитен кормчия и ще ви води през водовъртежите, за да стигнете сигурно там, където вие искате?

Кого от тези бихте избрали?

Всъщност, в живия живот имате избор. Който смятате, че е нужен точно за Вашия проблем, и на когото бихте се доверили, защото е внимателен, решителен, почтен.

Така, кои са най-добрите кормчии, които ще преведат лодката до сигурен бряг, са тези медиатори, които самите спорещи кажат. И да, може и двамата поотделно да посочат по един – всеки от тях обаче независим, и по-често – двамата да се съгласят за екип от независими медиатори – специалисти в областта на спора им.

Ако имате спор за делба на имот, каква основна професия ще предпочетете да има човекът, който е медиатор? Аз – някой, който е работил с имоти – адвокат в тази област, консултант по недвижими имоти, човек, който е работил или работи в агенция за имоти, или човек, който е работил под някаква форма с клиенти по въпроси за делба, нотариус. И всеки медиатор от всяка професия /банков, финансов или друг специалист, който има опит в преговорите по имотни въпроси.

Ако спорът е за развод или фактическа раздяла, която протича драматично, защото единият трудно приема идеята да се разделят, какъв специалист ще ви даде сигурност като медиатор? Аз лично бих потърсила психолог и юрист, за да знам, че ще имам разбиране за трудностите при развода. Но също бих се доверила и на човек от друга професия, който вече е работил с хора в раздяла и им е помогнал да се разделят спокойно.

Ако имате спор за недобро изпълнение на доставка на специализирана техника – какъв специалист ще потърсите за медиатор? Аз лично – човек, който разбира и от комуникация и преговори, и има опит в тази търговска сфера, няма нужда да е работил с такава техника. Или просто човек с опит в търговските преговори, без значение на професията.

Ако имате спор в екипа, или между съдружници, или между учител и родител, или между роднини в едно семейство – Вие сами какъв медиатор бихте избрали?

Винаги е полезно да е специалист в съответната област или да има опит в нея. И същевременно по-важно е да има опит и отлична подготовка в комуникацията по проблемни въпроси. Защото медиаторът не дава крайно мнение или решение, а успокоява и фокусира върху най-важните цели, които всеки иска да постигне. И му дава възможност да намери сигурен, щадящ и реалистичен път към целта си.

При всеки спор извън съда само и единствено страните са свободни да определят кой да е медиаторът им.
При всеки спор, който ще се решава в съдебен център за медиация, „Процедура по медиация по висящо съдебно дело се осъществява, които са определени от съдебния център, освен ако не бъдат посочени по общо съгласие на страните.

Медиацията е сфера, в която всеки специалист е полезен, с опита си и уменията да навигира "лодката на конфликта" през водовъртежа. Защото за това не са достатъчни само експертни познания, а и човешки умения да разбираш, да си съпричастен, да вникваш в същинската емоция и причина човек да настоява за своето, и винаги да успяваш да намериш нещо общо - някой общ принцип - честност, справедливост, добра бизнес етика, доброто на детето.

За още информация по темата - вижте НОВИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ ТУК.

Както и ПЪРВИ СТЪПКИ В МЕДИАЦИЯТА.

За предстоящите СЪБИТИЯ, в които можете да се сдобиете с практика по темата, вижте тук.

Севдалина Александрова

Практикувай така:

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Виж как да говориш още по-убедително с "4-те ЕЗИКА НА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО", Тест.

Провери уменията си за решаване на конфликти още сега - с Теста "В кръвта ти ли е да си медиатор?"

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.