• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

Медиация Деца-Родители-Учители, с практики за прилагане в училища, 4-6 юли, София

Дата: 4- 6 юли, 9.00 - 17.00, София

Какво включва обучението Медиация Деца-родители-учители?

Това обучение включва практически подходи за разрешаване на конфликти в училищна среда - между деца и младежи от всички училищни възрасти - с особеностите на всеки курс - начален, прогимназиален и гимназиален, конфликти между деца и учители, както и между родители и учители и училищната институция във връзка с деца

Целта му е да предложи както цялостно разбиране на системата, логиката и емоцоналната основа на конфликтите в училищна среда, така и да предложи практически методи, с които да се справят - както родителите, така и учителите, защото процесът е съвместен.

За да сте снабдени с най-съпричастните и същевременно ефективни подходи, които създават дълготрайна среда на разбирателство. И в ролята на родител, и на учител и на професионалист, която желае да съдейства за разбирането в училище.

Обучението включва и подходи за подпомагане на дете да се справи самостоятелно при конфликт - и ако сте родител, и ако сте учител.

В ден 1 на обучението фокусът е върху Причините за конфликтите в училище, преценката какъв метод да се приложи, и включване на разговора и техники от медиацията по най-ефективен начин.

В ден 2 Фокусът е върху разрешаване на трудни ситуации и справяне с емоции и конкретни практики за водене на 3-те ключови разговора - родител-учител/училищно ръководство, дете-дете при конфликт между тях, и индивидуалния разговор с дете в конфликт.

В ден 3 фокусът е върху практики, които ви подготвят да предадете и на деца системата за разрешаване на конфликти от медиацията - чрез конкретни сценарии, ролеви игри, и техники, с които да научите децата да се справят самостоятелно, или да действат като медиатори в училище.

Обучението е силно практическо, с цел да подготви родители, учители и заинтересувани професионалисти да помагат за преодоляване на конфликтни ситуации в училище и да предават ноу-хау в училища, за създаване на ниско-конфликтна среда в училище и смекчаване на естествено-възникващите противоречия.

Обучението е надграждащо за вече завършили медиатори по смисъла на Закона за медиацията и Наредба 2 към него.

Датите: 4, 5, 6 юли, 9.00 - 17.00, София

ПРОГРАМА

1. ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ в УЧИЛИЩНА СРЕДА – основата и причините:

1.1. Видове ПРОБЛЕМИ РОДИТЕЛИ-УЧИТЕЛИ-ДЕЦА - Учебни, Материални, Емоционални Комуникационни

1.2. Видове ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ ДЕЦА – начален, среден, горен курс, Учебни, физически и материални, Емоционални, Комуникационни

2.  ПРИЧИНИ за проблемите И ПРЕОБРАЗУВАНЕ В НУЖДИ

 • Системата на отношенията в училище
 • Учебните, материалните, емоционалните и комуникативните нужди - преформулиране на проблемите в нужди, От кого могат да бъдат удовлетворени нуждите. Влиянието на нуждите на един върху тези на останалите и как да бъдат взети предвид всички засегнати.

3.      КАРТА на конфликта в училище – как се прави, за да се постигне максимален резултат в медиация

4.      Подходът на МЕДИАЦИЯТА – разговорът, в който всички са прави

 • ПРЕЦЕНКАТА КОГА да се проведе и кога да не се използва медиация
 • Принципите – доброволно участие, равенство, безпристрастност и неутралност, поверителност
 • Ролята на медиатора и кой друг участва в медиацията в училище, вкл. кой може да е медиатор в училище,
 • Особености в етапите на медиацията в училище: проблем, интереси, варианти, договорка – поредност на срещите, използване на индивидуални срещи

5.      РАЗГОВОРЪТ В МЕДИАЦИЯТА

 • Рамката – Кой проблем се решава, кой участва и при какви правила
 • Какви техники и в каква поредност използваме в срещите за решаване на проблем – от медиатора


ДЕН 2.

6.      БЪРЗО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ И ТРУДНИТЕ ПОВЕДЕНИЯ

 • Типове трудни поведения  на родители, учители и деца и конкретни стратегии за справяне с тях
 • Справяне с емоциите при конфликтите в училище

7.      РАЗГОВОРЪТ РОДИТЕЛ-УЧИТЕЛ по повод проблеми с дете

 • Как да се включат гледните точки на всички - родител, учител, ръководство, дете, неутралната роля на медиатора
 • Подготовката
 • 3 Успешни и бързи подхода към детето, родителя, и разбирателството и с двамата занапред.

8.    КАК ДА РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ ДЕЦА

 • 9.1. Особености на конфликта между деца и решенията
 • 9.2. Основни принципи в решаването на конфликта между деца
 • 9.3. Особености на срещите с медиация или медиаторски подход при конфликти между деца
 • При дребни конфликти в клас
 • При конфликти, които включват насилие, или риск за дете
 • При големи конфликти с цели класове

9.4. Как протича един разговор с „проблемно“ дете индивидуално с медиаторски подход

Защо решението започва преди разговора, принципите, подготовката, стъпките, конкретно целеният и психологическият резултат

9.5. Как протича един разговор между "проблемни" деца

Защо решението започва преди разговора, принципите, подготовката, стъпките, конкретно целеният и психологическият резултат

ДЕН 3.

10.  КАК ДА ПОМОГНЕТЕ НА ДЕЦАТА ДА СЕ РАЗБИРАТ ПО-ДОБРЕ и да действат като медиатори

10.1.  Подготовка на деца да решават конфликти

 • Да разберат какво се случва – какви са причините, какво се случва със самите тях и с другите
 • Да преценяват как да реагират – кога самостоятелно, и кога да потърсят помощ
 • Да научат стъпките от медиацията


10.2. Как да подготвите едно дете да реши конфликт самостоятелно с медиаторски подход - СТОПП методът

10.3. Техники за разрешаване на конфликти от медиацията за деца – слушането, въпросите, показването на разбиране, преформулирането, творческите решения.

10.3. Практики за разрешаване на конфликти от деца в начален, среден курс и и младежи в горен курс

11. Медиация за високи резултати – включване на децата при решаване на проблеми и намиране на творчески решения в училище

12. Въвеждане на Програма за медиация в училище.

    Участници
    Правила
    Взаимодействие между учениците и координаторите.
    Запознаване на учители, родители, деца и подготовка на избрани групи от тях

Изпитни медиации и тест.

ОБУЧИТЕЛИ: Водещ обучител е Севдалина Александрова, медиатор и обучител с над 18 години практика, вкл. в училищни конфликти. С гостуващи лектори - учители.

ЗА ЗАПИСВАНЕ: Попитайте повече на 0885792525, office@sporazumenia.com или се запишете чрез формата по-долу.

Подобни