• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

Обучение за ОБУЧИТЕЛИ

Дата: Част 1: 27-28 септември, Част 2: 18-19 октомври, Част 3: 15-16 ноември

Цел

Това обучение подготвя професионални треньори, които желаят да създадат свой обучителен курс в област, в която са опитни, или в сферата на комуникация, преговори и разрешаване на конфликти. Курсът ще помогне да „опаковате“ Вашия  личен опит и умения и ги предавате по приятен и завладяващ начин на хора, които реално да се ползват от тези умения.

За тази цел обучението е силно практически ориентирано – от създаването на личен обучителен курс стъпка по стъпка, през умения за завладяващо говорене пред хора и управление на група, до преодоляване на предизвикателства и реална практика пред група.

Дати и продължителност на обучението

6 дни, 60 учебни часа, плюс 2 допълнителни учебни часа по желание

Част 1: Създаване на обучение – учебни цели, план, дейности, материали – 27-28 септември 2019,
Част 2: Въздействащо представяне и управление на група – 18-19 октомври,
Част 3: Практика по представяне на собствен курс пред група, и обратна връзка – 15-16 ноември,

Бонуси:
-    2 учебни часа личен коучинг за създаване на собствено обучение, в удобно време, по желание

­

Важно предварително условие

За това обучение е необходимо да имате компетентност по темата, по която искате да развивате свое обучението. В него ще се работи с познанията и уменията Ви, които да бъдат организирани в убедителен обучителен модул.

За да Ви предоставим максимално близки до търсените от Вас резултати и да преценим дали бихме могли да си бъдем взаимно полезни чрез обучението за обучители, след получаването на Формуляра за кандидатстване, ще се свържем с Вас за провеждане на кратко телефонно интервю в удобно време.

Какво не е този курс

Този курс не подготвя обучители по медиация. Обучението по медиация представлява завършен обучителен продукт, който се основава на реална практика и законова регламентация.

Този курс подготвя обучители, които да създадат и преподават свой собствен обучителен модул или курс в избрана от тях област или в областта на убедителното общуване и разрешаването на конфликти. И да реализират този и следващи свои курсове пред нови аудитории. Ние не осигуряваме продажбата на тези курсове, но можем да ви помогнем за нея.

Възможно е и да имаме възможност впоследствие да работим съвместно при различни обучителни проекти.

Практически умения, които получавате

ОБУЧЕНИЕТО ще ви предаде една от най-успешните и прилагана в десетки държави методология за учене чрез правене. С нея ще можете да владеете всички ключови елементи на разпалването на интереса на участниците си:

 • представянето на информацията по атрактивен и полезен начин,
 • създаването на динамични упражнения и дейности, в които участниците с удоволствие да научават нови умения,
 • владеенето на групите като диригенти, които пренасочват трудните участници и създават енергична и предразполагаща атмосфера за учене чрез правене и забавление.

В края на обучението ще можете да:

Създавате собствен курс по избрана от вас тема в сферата на убедителното общуване и разрешаването на конфликти, или област, избрана от Вас, включително да:

 • Създавате учебен план с ясни цели,
 • Изготвяте пълна учебна единица с презентации и упражнения, и други учебни дейности,
 • Подготвяте учебни материали, включително текстове, Power Point и други визуални и помощни материали, които подкрепят работата ви,
 • Представяте и управлявате по въздействащ начин груповата работа, така, че да осигурите максимално полезно и приятно преживяване за участниците и за себе си,
 • Представяте въздействащо съдържанието, като използвате невербална комуникация, откриване, хумор, разказване на истории, визуализации, дискусии и други подходящи методи за научаване, като използвате принципите за ефектно адаптиране към нуждите на групата,
 • Управлявате динамично групата, като въвличате участниците в целенасочени учебни дейности и подпомагате емоционалното научаване „чрез правене и преживяване“, включително различни видове упражнения,
 • Упражнявате ефективно даване на обратна връзка, по начин, който подпомага изграждането на практически умения,
 • Преодолявате трудни поведения на участници и други пречки в обучителния процес,
 • Работите в екип по начин, който създава насърчаваща групова атмосфера, и преодолявате пречките в този процес,
 • Приложите на практика изработения от Вас обучителен модул, като го представите и преведете групата през всички презентации, упражнения и други динамични дейности, дадете и получите обратна връзка от тях, и отработите справяне с трудни поведения.

Подобни