Кога медиация, Правила, Заявление, Тарифа

За да ЗАПОЧНЕТЕ медиация:

- Можете да попълните и изпратите Заявлението за медиация на office@sporazumenia.com  или да ни изпратите запитване във формата по-долу. Ние ще ви отговорим до 48 часа дали случаят е подходящ и дали можем да Ви съдействаме и да се свържем с другата страна. Медиация започва само след съгласието на другата страна.

Преди да заявите медиация, вижте кратките НАСОКИ за медиация по-долу, както и Кога е подходяща медиацията, Правилата и тарифата, по които се провежда в центъра за медиация на Споразумения.

Препоръчваме да сте се консултирали с адвокат, за да знаете точно какво можете да очаквате от съдебната рамка за решаване на спора Ви. Това е много добра основа за разговорите в медиация.

КОГА медиацията може да реши спор за Вас? Бърз ВЪПРОСНИК

ПРАВИЛА И СТАНДАРТИ за качество на медиацията­

ЗАЯВЛЕНИЕ за медиация

ТАРИФА за медиация

Преди да започнете

ВАЖНО! Медиацията ще Ви помогне ефективно, САМО когато:

  • Сте НАЯСНО с ПРАВАТА си и възможностите да ги защитите законово – като сте се консултирали предварително с адвокат или присъствате с адвокат в срещите по медиация,
  • И двамата преговаряте ДОБРОСЪВЕСТНО с цел да намерите решение – когато нямате намерение да увредите другия, и смятате, че и той няма намерение да Ви ощети умишлено или просто да Ви губи времето. Знаци за недобросъвестност са например: заплахи, че ще бъдете лишени от нещо, което по закон Ви се полага, предишна история на неспазване на уговорки между Вас, отказ на другия да обсъжда наложителни въпроси или привидно лесно съгласие по тях.
  • Сте готови да търсите ВАРИАНТИ, в които и двамата да получите по нещо достатъчно удовлетворяващо, вместо единият да получи всичко.

Както и когато сте готови да гледате напред и да намерите изгодни решения за бъдещето. Ако предпочитате да изследвате подробно миналото, кой за какво е виновен, и държите да си понесе последиците, да бъде наказан и да Ви обезщети, то вероятно съдът би бил по-подходящ вариант за разрешаване на спора.

Какво да НЕ очаквате от медиатора

Медиаторът по закон няма право:

  • да Ви дава правни съвети. С него може да обсъдите обаче какво предвижда закона и съдебната практика по Вашия случай.
  • да Ви дава личното си мнение и преценка за това какъв би бил изхода от спора и какво би било добре за Вас. С него обаче можете да обсъдите най-добрите и най-лошите варианти, и плюсовете и минусите от всеки от тях.
  • да дава решение на спора. Медиаторът може обаче да Ви помогне да достигнете до решение, което Ви устройва в най-голяма степен, като Ви помогне да намерите бързо и ефективно допирни точки.

Какво ДА очаквате от медиатора

Медиаторът ще проведе една или няколко срещи с всички заедно или поотделно, и ще осигури възможност:

  • всеки да каже гледната си точка и исканията си,
  • да бъдат изведени най-важните за всеки приоритети,
  • да бъдат намерени достатъчно допирни точки,
  • да бъдат обсъдени и договорени варианти, които отговарят на приоритети на всеки.
И наред с това ще помогне да се преодолее напрежението и да бъде насочен разговора от миналото към конкретни решения занапред.

1. Какво е необходимо, за да започнете медиация?

Достатъчно е да се свържете с нас на телефон 0885 792525 или e-mail office@sporazumenia.com или директно да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ на e-mailа ни. ­­

В разговора ще изясним: какви спорни въпроси искате да решите, и дали медиацията ще е подходяща за Вашите цели.

­За да започне процедура по медиация, е необходимо и другата страна да се съгласи да участва.­

2. Кой се свързва с другата страна и кога започва медиацията?

След получаването на заявлението за медиация, ние ще се свържем с другата страна, за да и предадем поканата за доброволно разрешаване на спора и да потърсим съгласието да участва в медиация. Наред с писмената покана, в която даваме срок за отговор (в зависимост от случая, до 7 дни), се свързваме с другата страна и по телефон.

За по-добри резултати, препоръчваме да сте информирали предварително другата страна за желанието си да разрешите спора с медиация.

Ако другата страна по спора даде съгласието си да участва в медиация, се организира първата среща. Ако не се съгласи, процедурата не започва.

3. Какво правим преди първата среща?

Уточняваме удобен ден и час за съвместната ни среща, както и кой ще участва. В определени случаи е възможно като медиатори да се срещнем първо поотделно с всеки от Вас.

В случай, че това би било полезно, преди първата среща можете да представите кратко становище по спора и евентуални съпровождащи документи (обикновено 3 работни дни преди първата среща по медиация). Изпращащата страна изрично уточнява дали становището и документите са предназначени само за медиатора или и за другата страна.

4. Кога се заплаща?

Преди провеждането на първата среща се извършва предплащане за провеждането на медиацията – съгласно Тарифата. Точната сума и начинът на плащане се уточняват предварително, така, че да могат да бъдат взети предвид особеностите на Вашия случай, и да получите максимална предвидимост на разходите за процедурата. Таксите могат да се поделят по равно между страните или да бъдат заплатени по уговорка между страните.

5. Първата среща

В началото на първата среща се подписва споразумението за провеждане на медиация, ако то не е подписано преди това. С него медиаторът и страните уговарят условията за провеждането й.

На първата среща всеки има възможност да изкаже мнението си, както и да чуе другия.

Медиаторът направлява разговора така, че след като се изясни кои въпроси ще бъдат решавани, и какви са фактите и исканията по тях, да разбере какви са най-важните интереси и цели на всеки.

Практика е провеждането и на отделни поверителни срещи с всеки поотделно, в случай, че това е подходящо. Това често помага да се обсъдят в спокойна обстановка личните ви цели, интереси и варианти, без да ги излагате подробно пред другата страна.

След първата обща среща и евентуално провеждане на отделна среща с всеки, обикновено се очертават вариантите за споразумение.

6. Последващи срещи

Медиацията е бърза процедура и средната й продължителност е 2-3 срещи, които варират в зависимост от сложността на случая. В практиката ни повече от 4-5 срещи са рядкост.

След всяка среща медиаторът и страните се уговарят за дата на следваща среща, ако е необходима такава. Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което се уточнява предварително.

7. Споразумение и приключване на процедурата по медиация

• Ако бъде постигнато съгласие по няколко или всички спорни въпроси, договореното може да бъде записано в споразумение.

• Медиаторът помага за уточняването на договорките - кой какъв точно ангажимент поема, кога и как ще го изпълни. Медиаторът обикновено няма ангажимент за изготвянето на текста на споразумението, но може да помогне за записването му според желанията на страните.

• Силно препоръчително е преди подписването на споразумението да се направи консултация с адвокат (ако той не е участвал в медиацията). Целта е да прецените доколко договаряното отговаря на законовите Ви права и очакванията за това какво би постановил съдът.

Споразумението, постигнато в медиация в почти всички случаи се изпълнява доброволно, защото договарящите са преценили, че е достатъчно приемливи и изгодно за тях.

• Разбира се, съществува възможност то да може да се изпълнява и принудително, ако се наложи - като се завери нотариално (чл.417 от Гражданския процесуален кодекс) - и така служи за издаване на изпълнителен лист, или се представи за одобрение пред съда - като така получава силата на съдебна спогодба (съдът проверява само дали споразумението е законосъобразно и дали отговаря на добрите нрави, като изисква от страните да го потвърдят - чл.18 от Закона за медиацията).

Ако има заведено дело по спора, е възможно то да бъде внесено директно пред съда за одобрение и така ще има силата на съдебна спогодба. Внасянето на споразумението в съда е ангажимент на страните и адвокатите.

Когато медиацията приключи без споразумение, е възможно в следващите дни или седмици между самите страни да се проведат допълнителни разговори, и да се постигне уговорка по някои или всички въпроси.

В случай, че не се постигне съгласие в медиация, един от положителните ефекти, е че е изяснено за кого какво е важно, какви са допирните точки и какво все още пречи за постигането на съгласие. По този начин, след срещата всеки от участващите е по-информиран и наясно как може да действа за намиране на решение за себе си, по начин, който зависи от него.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни