ТАКСИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Таксата за лична тренинг сесия/консултативна сесия - за подготовка за преговори и трудни срещи, или за разрешаването на конкретен спор е 90 лв. на час. Пакетът от 3 лични сесии е 240 лв.

Таксата за консултация за изработването на индивидуализирана стратегия за разрешаване на конфликти за компания или организация и за управление на срещи, е 290 лв. на сесия до 3 часа, заедно с предоставяне на базов план за действие въз основа на сесията.

Таксите се заплащат преди предоставянето на съответната Услуга и не подлежат на връщане след началото на срещата за предоставянето им.

ТАКСИ ЗА МЕДИАЦИЯ

Таксите за провеждане на процедура по медиация са:

1. Регистрационна такса – 50 лв.
Предназначена е да покрие първоначалната обработка и обмен на документи и свързването със страните и се заплаща заедно със заявлението за медиация. Не подлежи на връщане при несъгласие на втората страна да участва в медиация. При заявление за медиация заедно от двете страни регистрационна такса не се дължи.

2. Такса за медиация при спорове с материален интерес

Таксата е за 1 сесия по медиация на място или онлайн. Сесията може да е разделена в 1 или 2 срещи. Таксата не се увеличава при участието на 2-ма медиатори от Центъра при Споразумения.

В зависимост от размера на материалния интерес:

  • до 25 000 лв. – 300 лв. за сесия до 3 часа медиация, разделена в 1 или 2 срещи),
  • от 25 001 лв. до 100 000 лв. – 360 лв. за сесия до 3 часа,
  • от 100 001 лв. до 200 000 лв. – 390 лв. за сесия до 3 часа,
  • от 200 000 лв. до 300 000 лв. – 450 лв. за сесия до 3 часа,
  • над 300 000 лв. – 600 лв. за сесия до 3 часа.
  • над 500 000 лв. – 750 лв.  за сесия до 3 часа.

Допълнителни часове след 3-часовата сесия: стойността на сесията, посочена по-горе за съответния вид спор според интереса, разделена на 3.

3. Таксата за медиация при спорове без материален интерес е 270 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа.

4. Таксите при усложнени спорове - с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес, и при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.

5. Таксите се заплащат преди сесиите по медиация и са условие за започването им. В случай, че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече от 3 часа, страните заплащат допълнителна сесия по медиация с продължителност, уговорена между тях и медиатора, но не повече от 3 часа. След изчерпване на 2 сесии по 3 часа страните и медиатора съвместно преценяват дали продължаването на медиацията би довело до желания резултат и дали е необходимо провеждането на още сесии.

6. Таксите за медиация включват: подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материали, и провеждането на сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая. Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието на втори медиатор.

7. В случай, че е необходимо да се извършат разходи за медиацията, напр. за превод, транспорт и хотелско настаняване (в случай на провеждане на медиация в населено място, различно от седалището на центъра за медиация), наем на зала, и други, тези разходи се одобряват и заплащат предварително от страните. При провеждане на медиация в друго населено място времето за път и подготовка се таксува в размер на 30% от стойността на сесията за медиация по съответния спор.

8. Таксите са общо за двете страни и се разпределят между тях поравно или според тяхна договорка.

9. Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите.

10. Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му. При постигане на споразумение не се дължи допълнително възнаграждение.

Изготвянето на споразумението е отделна от медиацията услуга. За нея можете да се обърнете към юристите в екипа ни по Ваша преценка.

11. Заплатените такси не подлежат на връщане след започване на първата сесия по медиация. В случай, че страна, или страни, се откажат от провеждането на процедурата преди да е започнала първата сесия по медиация, таксата се връща, като се задържат 10% от нея за административни разходи.

Действие
­Настоящата тарифа е в сила от 31 март 2018 г.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни