Кога и как можем да Ви помогнем?

Имате конфликтни служители и знаете колко време и енергия може да се загуби в изясняването на постоянни разногласия между тях и колегите им?
Забелязвате чести разногласия между отдели и колеги и искате да сложите „стоп“ на тези процеси и да пренасочите енергията им в полезни дейности, които носят пари и имидж на компанията?
Имате служители, на които се налага да работят с трудни клиенти, и искате да вдигнете резултати им в обслужването на клиенти до тези на най-добрите си служители?

Как конкретно можем да Ви помогнем?

Като създадем лесно приложима стратегия:

  • За разрешаването на конкретен конфликт – в даден отдел, между конкретни служители, или с даден клиент,
  • За въвеждането на система, която овладява конфликти максимално рано и спестява време, пари и проблеми. Тя е насочена към два вида проблеми във взаимодействията: между служители и отдели, и с външни клиенти и партньори.

Създаването на стратегия се прави в съвместна среща, в която начертаваме нуждите и начините за оптимизиране на работата на екипите във Вашата компания. Въз основа на разговорите в нея Ви предоставяме базов план за действие.

Ако желаете да го приведете в действие веднага, можем да Ви съдействаме за първите стъпки от прилагането му, като създаването на Стратегия за висока ефективност при конфликти. Стратегията включва правила, функции на вътрешния медиатор, и базово обучение на избрани членове на екипа Ви за висока ефективност при конфликти.

Какво представлява една Стратегия за висока ефективност при конфликти:

  • Въвеждане на главен преговарящ в компанията или иначе казано - „вътрешен медиатор“. Както и да бъде наречен, той може да прави следното:
       - Какви са функциите му? Може да поема възникналите конфликти вътре в компанията, и да прилага правила за предотвратяването и разрешаването на конфликти. В допълнение към това, вътрешният медиатор може помага и при "външни спорове" - да бъде изпращан при важни за компанията преговори или спорове с партньори, да влиза в трудни разговори с клиенти, или да предоставя услугата медиация на други спорещи страни от името на компанията.
       - Само това ли прави? Обикновено той съвместява тази роля с другите си функции, например специалист "Човешки ресурси", или юрисконсулт.
  • Създаване на лесни и удобни правила за висока ефективност при конфликти. Те съдържат стъпките, които да се следват от всеки служител при възникване на спор. Те могат да се отнасят до вътрешен спор между колеги, външен случай с партньори или с клиенти, и отделно - правила, при които компанията ще предлага и провежда медиация към трети лица.
  • Правилата за ефективност при възникнал вътрешен конфликт между членове на екипа могат да включват:
- Как се преценява дали даден случай е подходящ за разрешаване от вътрешния медиатор,
- Кой ще го разрешава – самият вътрешен медиатор или ще се сформира малка група от професионалисти, според вида на спора,
- Какви правомощия ще има подпомагащия разрешаването на спора – например ще може ли да дава мнение или преценка,
- Как ще се проследяват и измерват резултатите от вътрешната медиация – например как се променят отношенията и работната ефективност след споразумението, спазва ли се,
  • Правила за предотвратяване на конфликти, които включват:

- Как да се овладяват проблеми в най-ранна фаза, напр. чрез въвеждане на поверителни срещи за споделяне с вътрешния медиатор,
- Запознаване на колегите с правилата за разрешаване на спорове,
- Обучаване на възможно най-много членове на компанията в здравословно преодоляване на конфликти,
- Включване на повече колеги в медиаторския екип,

  • Правила за справяне с проблеми с партньори и клиенти

- Включване на разпоредби във вътрешните актове и договорите, които предвиждат стъпки за алтернативно разрешаване на спорове – напр. преговори, медиация и едва след това арбитраж или съд,
- Преценка за необходимостта от намесата на вътрешния медиатор при проблеми с партньори или клиенти – кой преценява, с какво помага вътрешния медиатор и т.
- Въвеждане на тези правила в съвместната работа с адвокати и външни консултанти на компанията.

•    Измерители на високата ефективност

Тъй като целта на тази стратегия е запазването на висококвалифицираните служители, свеждането до минимум на загубите на време, увеличаването на работните резултати и на удовлетворението на хората, които работят в компанията, така, че да се поддържа насърчаваща работна атмосфера, то измерителите биха били именно каква е промяната в тези параметри след въвеждането на стратегията.

Започнете сега

За да попитате за стратегия или за конкретен случай за разрешаване, свържете се с нас на office@sporazumenia.com  или 0885792525.

За да разберете повече за прилагането на Стратегия в компанията – вижте конкретни казуси и примери в Отношения в екипа.

За да прецените дали имате нужда от медиатор, който да се включи в разрешаването на конкретен конфликт в екипа, вижте повече в услугата Медиация в екипа.

Форма за запитване

Тази форма има за цел да получите отговор на Ваше запитване или заявка. Тя не ни обвързва взаимно с получаването или предоставянето на дадена услуга. За подробности, моля, вижте Общите условия.
Прочетох и съм съгласен с Общите условия. *

Тази форма събира Вашето име, e-mail и телефон, за да можем да Ви предоставим необходимия Ви отговор по запитването или заявката Ви. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.
Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност. *
Полетата маркирани с * са задължителни