• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Медиация и споделено родителство - дали и как

Медиация и споделено родителство

Какво става, когато двама родители искат поравно да се грижат за детето? Поравно да го възпитават, да влияят на развитието му и да вземат решенията къде ще учи, кога и къде ще пътува, какви курсове ще посещава?

В случа на медиация, споделен по-долу, двамата партньори от двойка, които са живели няколко години във фактическо съжителство, се разделят като спорят за това как да разпределят времето с детето и издръжката.

Бащата им собствен бизнес, майката не работи. Бащата настоява за равни родителски права и равно време с детето. Майката е твърдо несъгласна, иска издръжка 1500 лв. В медиация са, защото отношенията са изострени и двамата са се посъветвали с адвокат, че по-трудно и бавно ще постигнат точно тези си искания пред съд.

Пълният казус и какво се случи в медиацията можете да видите тук.

Споделеното родителство е много често засягана тема в случаите на медиация при раздяла на семейна двойка или на двойка във фактическо съжителство, които се обръщат към нас.

Медиацията дава много добри резултати при договарянето на съвместно упражняване на родителски права, тъй като помага на родителите да се разберат по принципните въпроси. Като това кои важни решения държат да вземат съвместно, как най-добре да осигурят на детето грижа и от двамата – както като време, внимание и подкрепа, така и финансово. Много важно е, че в медиацията се надскача мисленето, че математическото поделяне на времето е единственият начин за равностойно участие на двамата родители. И се намира начин, по който всеки от тях да се грижи за общите деца с личното си време и финансово.

Медиацията е изключително улесняваща при такива случаи, тъй като финансовите уговорки между страните обичайно са много по-благоприятни за детето – така, че то да не бъде лишавано от пари, заради спорове между родителите и отказ на единия да плаща издръжка за детето, заради негодуванието си към другия. И наред с това често медиацията е единственият път, по който да се договори свободното време на детето да бъде с голямо участие на всеки от двамата родители.

Медиацията дава възможност за обсъждане на споделеното родителство, като същевременно при договарянето на споделено родителство се вземат предвид условията за него, установени в практиката на редица държави, за да се осигури интереса на детето.
•    Родителите да са със сходно финансово положение и социална среда – за да се избегне травмиращ контраст от богата към бедна среда. В случаи, когато единият родител живее в малко населено място и няма възможности за скъпо частно училище например, а другият родител има такива, споделеното родителство обичайно се смята за неприемлив вариант.
•    Родителите да живеят близо един до друг – обичайно в един квартал.
•    Родителите да осигуряват сходен режим на живот на детето – навици за хранене, сън, спортуване, дисциплина, базови изисквания към детето,
•    И родителите да имат ниско ниво на конфликт помежду си – да разговарят нормално пред детето, да говорят положително за другия родител или да не го коментират, обменят информация за детето, да не си предават информация и да не се изнудват чрез детето.

Най-ключовото от тях е да се намали конфликтът между родителите, да се обменя спокойно информация между тях, както и да се договори много ясно кои точно решения ще се вземат заедно.

Наред с това да се има предвид, че споделено не означава 50/50 разпределение на времето, а така, както е удобно за режима на детето и така, че да получава грижи и от двамата родители.

При представяне на споразумение за споделено родителство пред съда, той ще прецени, дали то отговаря на интересите на детето.

Въпросът за съвместното упражняване на родителски права е обсъден в Тълкувателно решение 1/2016, София, 03.07.2017 год. на Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС.

Как се разви ситуацията в този казус, какво си договориха и стигнаха ли до споделено родителство, можете да видите ТУК.

Този казус е част от сборник с медиации, изготвен от Севдалина Александрова под редакцията на Албена Комитова в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, 2016 - 2019 г.

Използването или публикуването на част или цялото му съдържание е позволено само за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството, проекта, и https://www.mediation.bg/.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ САМИТЕ ВИЕ В ОБУЧЕНИЯ И КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ - в ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МЕДИАЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА РЕШЕНИЯ.