• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

10 успешни медиации - вижте практиката

10 медиации от практиката

Тук са събрани историите от 10 реално проведени медиации по различни видове спорове.

Този сборник е първият по рода си. Целта му е да надникнете „зад кулисите“ на реално провеждащите се медиации, за да видите как се "приготвят" споразуменията. Никога досега не са представяни реплики, техники, и развръзки от живи случаи на медиация.

Разбира се, описаните подходи са се оказали подходящи за конкретния спор и в никакъв случай повтарянето им не е гаранция, че ще сработят при други хора и условия. Медиация може да се провежда само от сертифициран медиатор, който има опит в конкретния вид спорове.

Информацията в казусите е поднесена с максимална поверителност - запазена е същината на спора, а фактите и основните действащи лица са с достатъчно променени характеристики и имена, за да не бъдат разпознаваеми и да се запази поверителността. Приликите с действителни казуси са случайни, тъй като случаи, сходни с описаните, сме срещали многократно в практиката.

Какво се случва, когато бъде заведен иск за връщане на пари, и се окаже, че се търси скрит краен резултат?

Може ли да се развали - или какво по-добро вместо това?

Сборникът е изготвен в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, 2016 - 2019 г. от Севдалина Александрова, под редакцията на Албена Комитова.

Използването или публикуването на част или цялото съдържание е позволено само за нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството и проекта и mediation.bg.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ САМИТЕ ВИЕ В ОБУЧЕНИЯ И КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ - в ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МЕДИАЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА РЕШЕНИЯ.