• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Кога е подходяща трансгранична медиация и кога Не е?

Критерии и примери

Кога медиацията би била подходяща за конкретен случай

Най-общо, когато се преценява дали медиацията би била подходящо средство за разрешаване на даден трансграничен случай, биха могли да бъдат използвани критериите, приложими спрямо вътрешни случаи.

В допълнение към това, специално внимание следва да бъде отделено на ограниченията, свързани с разстоянието и времето, езиковите и юридическите фактори, които могат да повлияят решението на страните дали да използват медиация или не.

По правило, медиацията би била подходяща в почти всички случаи, когато страните са съгласни да се опитат да преговарят в присъствието на трето неутрално лице - медиатор.

Подходящи случаи

Общо правило: медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят

Примери:
Доброволност, способност за вземане на решения (автономия)

 • Участието на страната в евентуална процедура по медиация не се насилват или налагат чрез заплаха от другата страна или трето лице
 • Страната може да разбира и обработва информация
 • Страната е в състояние да взема решения и да се придържа към тях (няма физически или душевни заболявания/недъзи, които да я възпрепятстват, има пълномощия за вземане не решение, не упорства за получаването на решение от съд, няма случаи в миналото на неизпълнение на постигната договореност или на съдебно решение).

Комуникация

 • Има очевидни недоразумения в комуникацията
 • Страните са обидени, агресивни, избягват директна комуникация с другата страна
 • Отношенията са твърде емоционални
 • Засегнати са много хора

Отношения

 • Взаимоотношенията между страните са обтегнати, но трябва да продължат /напр. поради това, че живеят заедно, работят заедно, имат общо дете, общ имот, и т.н./
 • Страните желаят отношенията им да продължат
Интереси на страните
 • Необходимо е бързо решение на спора
 • Страните са заинтересовани да запазят контрол върху изхода от спора
 • Страните държат на репутацията си
 • Поверителността е важна
 • Има нужда и стремеж към трайни решения
 • Отношенията са важни и трябва да продължат по някакъв начин
 • Има стремеж да се намали неблагоприятния ефект на спора върху отношенията, или върху търговски или други дейности.

Предистория на спора

 • Спорещите страни са водили преговори добросъвестно, но безизходното положение все още съществува
 • Нито една от страните не е предявила нереалистични искания или заела нереалистични позиции
 • Страна е изразила не реалистични искания или заела нереалистични позиции поради емоционални причини.
Особености на спора
 • Налице е празнота в закона
 • Правните въпроси съдържат риск и е трудно да бъдат решени
 • Налице са много въпроси за разрешаване/множество искове
 • Търси се на кого принадлежи правото
 • Ясно е на кого принадлежи правото, но се оспорват суми.

Във всички случаи въпросът кои случаи са подходящи за медиация зависи от компетентността на медиатора и вида на прилаганата медиация.


Неподходящи случаи
Общо правило: Когато страните не са готови
да търсят решение, когато не виждат необходимост да търсят решение или когато поне една от страните настоява конфликтът да се разреши единствено чрез налагане на собствената й позиция, не е подходящо използването на медиация. Посочените по-долу примери са условни, тъй като в много от тях привидната пречка може да бъде преодоляна в хода на медиацията. Не е подходящо и когато има намесено насилие или престъпление. В случаи на престъпления може да бъде прилагано Възстановително правосъдие, което се подчинява на уредбата в съответните държави, от които са засегнатите страни.

Примери:

Особености в страните

 • Една от страните настоява да функционира при условията на „игра с нулев резултат” и настоява да получи „справедливост” или „възмездие” от съда.
 • Има данни за заплахи или насилие между страните и страните на са в състояние да осъзнаят това дори с помощта на медиатора.
Необходимост от произнасяне от съда
 • Необходимо е пресичане на бъдещи подобни действия със съдебен акт - в случаи на насилие, и т.н. и страните не могат или не желаят да спазват постигнато споразумение за това.
 • Необходимо е публично огласяване на резултата с оглед защита репутацията на страната.
 • Необходима е юридическо тълкуване по случая.
 • Засегнат е преимуществено обществен интерес.

Ако имате въпрос за решаване или искате да направите стъпка за себе си и да се заредите с прагматични умения - вижте повече как да се ползвате от Медиация или обучения по медиация, убеждаване и преговори. Можете да се свържете с нас и на 0885792525 или office@sporazumenia.com.