• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Обученията за съдии, свързани с медиация и техните резултати - май-юни 2019

Обучение в препращане и обучението

След 3 години и половина интензивна работа по обученията за съдии, в които бяха обучени над 160 съдии от над 24 съдилища в цялата страна, две нови обучения, проведени през май и юни разшириха ангажираността на съдиите в два аспекта.

На първо място, нови съдии от целия съдебен Район на Добрич за пръв път се включиха в обучения по препращане в края на май, за да започнат активно развиване на препращането към медиацията в района. Те вече са направили първи стъпки към заработването на съдебна програма за медиация към съда в Добрич - има сключен меморандум с медиаторите, назначени координатори, и предстои разширяване на кампанията по препращане от съдии към медиация и създаване на по-голяма публичност на съдебната програма. В обучението наред с обучителите Албена Комитова и Севдалина Александрова участва и опитен в препращането към медиация съдия, която даде нагледни примери за успешно насочване - съдия Деспина Георгиева от Окръжен съд Варна.

Усилията на съдиите от Добрич се вливат в разрастващата се мрежа от съдебни програми за препращане към медиация  – работещи в 7 съдебни района в страната, и такива, чието откриване предстои в още 5 района. Най-старата сред съдебните програми е тази към Софийски Районен съд и Софийски градски съд в София, която действа вече 9 години, както и тези във Варна, Бургас, Плевен, Пазарджик, Перник, Шумен, и други.

Второто обучение беше изключително новаторско и предназначено да подготви съдии-обучители, които да предават нататък "искрата" на доброволното разрешаване на конфликти с медиация. Като обучават и предават опит на свои колеги съдии в насочване към медиация, и като запознават практически с медиацията различни обществени и професионални групи, които подпомагат спорещи страни в разрешаването на конфликтите им – адвокати, представители на институции и други професионални организации.

В това обучение участваха и председатели на над 7 съдилища, които работиха интензивно, за да подготвят конкретни теми и стъпки за бъдещи обучения и събития - с които да продължат работата по разпространението на медиацията от страна на съдебните институции.

България е сред водещите държави в Европа, в които съдиите са толкова ангажирани  с активно популяризиране на медиацията. Много от тях отделят от времето си в съдебния процес, за да запознават страните с метода и възможността да намерят благоприятно за тях решение, с много по-малко разходи, време и нерви, отколкото в една съдебна процедура - когато случаят е подходящ. И наред с това участват и говорят в различни обществени събития за популяризиране на медиацията. Резултатите показват, че страните в повечето случаи остават много удовлетворени от разрешението, което постигат в 1-2 срещи.

И двете обучения се проведоха от Севдалина Александрова и Албена Комитова, като водещите експерти, които в последните години работят за популяризирането на медиация чрез обучения за съдии, адвокати, професионални събития и състезание по медиация за студенти.

Успешното разгръщане на съдебни програми за препращане към медиация в последните 3 години и половина в национален мащаб беше подкрепяно от проекта „МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“, 2016г. – 2019г., финансиран от Фондация „Америка за България“, и изпълняван от Център за разрешаване на спорове с участието на Албена Комитова и Севдалина Александрова.

Сред успехите на действащите в страната съдебни програми за препращане са както увеличаването на броя на случаите, насочени от съда към медиация, и участието на все повече клиенти и адвокати в тях, така и нарастването на броя постигнати споразумения. Наред с това, успех е и обстоятелството, че страните и адвокатите по все по-големи договорни и търговски спорове се доверяват на медиацията и постигат успешни споразумения. Един от последните разрешени търговски спорове в Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд Варна е бил с правен интерес от близо 200 000 лв.