• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Най-голямата инициатива за популяризиране на медиацията в България

Резултати на медиацията в България от последните 2 години

В последните 2 години в България се развива уникален за Европа проект, който постига няколко ефекта, повечето от които са все още в процес на планиране в Европейския съюз.

От нашия екип Севдалина Александрова участва активно като главен експерт в изпълнението на този проект.

- Развиване на работещи съдебни програми за медиация - освен в София, Варна, Бургас, предстои откриване и в още 6 други града. За да стане възможно това, българските съдии активно започват препращане към медиация. Това става възможно и благодарение на специалните обучение за препращане към медиация, които се провеждат за съдии, предоставянето на наръчник и материали на желаещите съдилища и консултирането им за развиване на тези програми. Повече за резултатите на съдебните програми можете да видите на националния портал за медиация.

- Популяризиране на медиацията чрез събития като Дни на медиацията, национален сайт, видеа с истории, национално състезание по медиация за студенти,

- Създаване на сътрудничество в медиацията - чрез обединяване на усилията на съд, медиация, адвокати, институции, включително образователни, които започват и собствени инициативи за прилагането й.

Повече за новините по тези теми, можете да видите на националния портал за медиация.

Севдалина Александрова