• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Как да сте медиатори с успех - при задължителната медиация от 1 юли

Задължителната медиация влиза в сила от 1 юли 2024г. КАК ЩЕ ВИ СЕ ОТРАЗИ ТОВА, ако сте медиатори, или искате да бъдете

Задължителната медиация влиза в сила от 1 юли 2024г. КАК ЩЕ ВИ СЕ ОТРАЗИ ТОВА, ако сте медиатори, или искате да бъдете

Медиаторите са професионалисти в разрешаването на споровете. Те помагат като безпристрастни и независими експерти да се чуят мненията на всички засегнати, и без да дават свое мнение, насочват всички спорещи да поставят на преден план най-важното за тях.

Например да развият бизнеса си с нова възможност, вместо да търсят вината назад, или да запазят максимално пълноценен контакт с детето си, вместо да изпадат във взаимни обвинения, или да получат пари за имота си сега, вместо да инвестират години и пари колкото за една кола в съдебни дела.

Медиаторите помагат да се преценят плюсове и минуси на различни варианти, както и кое е реалистично и кое - фантастично, и да се вземе най-изгодното решение. Те правят и отделни срещи, в които всяка страна може необезпокоявано от другата и без да се разкрива пред нея - да тества различни варианти. Медиаторът не ги разкрива, а съпоставя къде съвпадат желанията на страните.

Медиаторите се избират като правило от страните по спора и затова е важно да бъдат отлични професионалисти - страните се интересуват и от досегашната им основна професия, и да бъдат видими с уникалните си възможности. Да помогнат за разрешаването на един спор в 2 до 4 часа, вместо в 4 и повече години.

С влизането в сила на задължителната медиация, медиаторите имат 2 пътя за развитие:

Да бъдете медиатор към съдебен център:

Да бъдете медиатор към Извънсъдебен център за медиация или със своя практика

Какво е необходимо:

· Изисква се юридическо образование

· Да преминете подбор към съда, към който искате да работите.

Подборът на първата група медиатори се провежда в периода април-юни, когато ще бъдат обявени одобрените.

Впоследствие ще има Следващи дати за подбор, тъй като има необходимост от голям брой медиатори.

Какво е необходимо: Все още можете да упражнявате дейност като медиатор без ограничения на ПРОФЕСИЯТА И ФОРМАТА формата – като свободна професия сдружение, дружество, или отдел към съществуваща фирма или организация. Според проекто-закон, обявен на 5 април, ще е необходимо да упражнявате дейност под формата на свободна професия или търговско дружество.

Препоръка: Може да изчакате и да обмислите с кого можете да се обедините, за да направите Център за медиация или пък да откриете Ваш. Регистрация на Центрове по медиация в министерство на правосъдието ще става едва след приемането на Закона за медиация, ако се приеме в този вид.

Какво ще се очаква от Вас: Да провеждате срещи по медиация от 1 до 3 часа, когато са Ви избрали двете страни или ви е възложено от съдебния координатор.

Какво ще се очаква от Вас:

Като извънсъдебен медиатор, имате свободата да организирате работата си както Ви е удобно и да привличате клиент в сфера, в която сте специалисти. Най-търсени са медиации по семейни спорове, между съдружници и мениджъри в екипи, по имотни въпроси, в училище, и най-накрая – при спорове по неизпълнение на договори.

Каква ще бъде натовареността

Не може да се каже каква ще бъде натовареността – дали 1 или 5 медиации на седмица, ще зависи от това в кой район сте и колко препращат съдиите.

Каква ще необходимо да осигурите:

Място за провеждане на медиации, без да е нужно да е постоянен офис, да водите отчетност на медиациите.

Вие организирате рекламата и привличането на клиенти.

Какво ще бъде заплащането: 100 лв. на час

Какво ще бъде заплащането: Ще има минимална тарифа за извънсъдебната медиация, но в момента имате свободата да определяте таксите си. При 100лв. на час за съдебните медиации, можете да помислите да определите сходна такса за споровете с най-нисък материален интерес.

За какъв период: Мандатът на медиаторите към съда е за 3 години, като може да се продължи.

За какъв период: Вписването на медиаторите в Единния регистър на този етап не е ограничено със срок, но се очакват изисквания за Пре-регистрация.

Кога ще започне препращането към задължителна медиация?

Законът влиза в сила от 1 юли 2024г., като ще се отнася за дела, образувани след 1 юли 2024г. Това означава, че от момента на внасяне на делото и обмена на книжа, ще мине известно време и първите медиации се очаква да бъдат препращани не по-рано от септември 2024г.

Как ще се отрази препращането към Задължителна медиация на Вас?

Със започването на препращане от съд към медиация наведнъж хиляди страни по дела ще научат, че е необходимо да ползват медиация. Наред с това, ще научат и хора и адвокати, които се канят да заведат дела. Именно тях си заслужава да привлечете към медиация – хората, които ВСЕ още не са завели дела.

Защо? Медиациите с тях са в пъти по-лесни и бързи, и споразуменията – по-удовлетворяващи, защото в отношенията все още има съхранено уважение и общ интерес

Кои дела ще бъдат препращани:

Задължително: Делби във втора фаза, дела по Закона за етажната собственост, изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в ООД,

По преценка на съдията: Развод, родителски права и издръжка, парични или непарични вземания по договори до 25 000лв., собственост и други вещни права, спорове по възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, спорове за интелектуална собственост, и други.чл. 140а, ал. 1 и 2 от ГПК.

Към какви случаи да се насочите:

Най-търсени са медиации по семейни спорове, между съдружници и мениджъри в екипи, по имотни въпроси, в училище, и най-накрая – при спорове по неизпълнение на договори.

Наред с това, по споровете, които съдът ще препраща към медиация, посочени вляво, се очаква да се увеличи търсенето на медиация, и преди съда.


Ако проведете медация по висящо съдебно производство, ще се признава ли тя от съда?


Ако се постигне споразумение – със сигурност може да бъде внесено в съда по висящото дело и одобрено като съдебна спогодба.

Ако не се постигне споразумение, има съдии, които ще приемат, че страните вече са упражнили правото си да отидат на медиация и няма да ги задължат втори път. Има и такива, които биха разпоредили на страните да отидат на медиация отново - в съдебния център.


Как да започнете: Говорете си с поне 5 познати какви проблеми имат те и им предложете да им помогнете с разговор с лично с тях – няма да е медиация, но с медиаторските методи ще им покажете колко ефективно се решава проблем.

Говорете и с поне 5 адвокати, счетоводители, психолози, членове на камари или професионални организации, и ги разпитайте какви спорове има при тях, които все още не са решени.


Ако сте медиатор и все още не сте започнали да развивате практиката си, ето как можете да я стартирате или надградите:

Правни, счетоводни и маркетингови въпроси за старт в медиацията, 2 юни, София

СЕМЕЙНА медиация: психология, разговор, правна рамка, 28-30 юни 2024, 9.00-17.00, София

Ако все още не сте медиатори, можете да видите СЕРТИФИЦИРАЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ за медиатори ТУК.