• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

5 ПРАВНИ въпроса, без които медиацията е в риск от провал

5-ТЕ ПРАВНИ ВЪПРОСА ПО ДОГОВОРНИ спорове, БЕЗ КОИТО МЕДИАЦИЯТА E РИСКОВ

Истина е, че медиацията решава проблемите като насочва хората към Бизнес желанията им и възможностите да спестят загуби или да увеличат печалбите си – въпреки настоящия проблем. Но без да се обсъдят няколко ключови правни въпроса, медиацията може да се сблъска с непреодолима стена – нереалистичността на страните.


КОИ ВЪПРОСИ Е ВАЖНО ДА СИ ЗАДАДЕМ КАТО МЕДИАТОРИ? И ДА ЗАДАДЕМ НА КЛИЕНТИТЕ.

ВЪПРОС 1. ИМА ЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ?

Понякога е много трудно да се прецени еднозначно дали едната страна по договора е неизправна, или и двете са. И въобще, можете да попитате, за какво му е на медиатора да се занимава с това?

Ето един пример. Представете си Възложител и Изпълнител. Между тях има Договорна уговорка за монтиране на нови климатични инсталации в работеща фабрика, но Изпълнителят е забавил монтажът на по-голямата част с повече от 1 месец заради липса на части, а след това Възложителят не се е съгласил да допусне Изпълнителят да завърши монтажа на оставащите климатични инсталации, кой е в неизпълнение?

Това е само един пример, като разбира се, имаме нужда от още факти, за да преценим.

По-важното е как използваме това в медиация.

Ние не преценяваме кой е прав и кой не е. Но използваме това както когато ги насочваме към бизнес интересите им, така  и когато им помагаме да преценят реалистично възможностите сикакво да поискат или какво да дадат, за да получат довършване на изпълнението, или да излязат от договорните отношения с минимум загуби. Защото може да искат прекомерни неща, при положение, че самите те са допринесли за това да не се постигне уговорения в договора резултат.

И най-вече – за да приземим в отделна среща.

Какво ги питаме в отделната среща (за целите на реалистичната им преценка):

„Как би погледнал на действията на Изпълнителя и на Възложителя съдът? Какво ще изследва той?“ Този въпрос е решавал не една медиация.
Какво очаквате да получат като изход и сума от едно съдебно дело?“


За да го сравнят с това, което ще договорят тук, в медиация.

ВЪПРОС 2. АКО МЕЖДУ СТРАНИТЕ НЯМА ПИСМЕН ДОГОВОР, КАКВО МОГАТ ДА ИСКАТ В МЕДИАЦИЯ?

Защо това е важно?

Вземете такъв пример: Ако в медиация единият твърди, че са му обещани 5000 лв. за изработване на определен продукт, напр. уебсайта и рекламна кампания, а другият твърди, че никога не са уговаряли сума, а че са говорили да се започне с 2500 лв. за кратка рекламна кампания през ФБ страница и много прост сайт, и ако клиентът го хареса, тогава да се доплатят още толкова за по-подробен уеб-сайт, кой е прав?
Има ли договор, за какво е той, и какво очаква всеки – досега и занапред?
Ако има договор, то очакванията могат да са само за безспорно уговореното. Ако се очаква нещо повече, то може да се окаже, че такова въобще не се дължи. И поради недоразумението, може да се изпълни занапред, но без да се търси за неизпълнение.

ВЪПРОС 3. С КАКВО ВСЕКИ Е ПОВЛИЯЛ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ ЖЕЛАНИЯ РЕЗУЛТАТ?

И още по-конкретно:
•    Какво всеки от двамата е направил или пропуснал, с което е възпрепятствал другия да получи очакваното?
•    Какво всъщност е уговорено изрично и какво е очаквал всеки и не е получил?
(Може ли да има разминаване между очакванията на двамата)
•    Какво ги питаме още: „Какво е направил другият? Какво може да се е случило при Вас, което да повлияе на изпълнението? На какво се дължи отклонението от уговорката?“

Тук изследваме както причините за твърдяното неизпълнение, така и доколко са свързани с действия на всеки. Тук е много важно да не се почувстват обвинявани, защото обичайно всеки държи да покаже, че причините за неразбирателството са у другия.

Затова само проверяваме гледната им точка за причините, включително в отделна среща, за да разколебаем прекалено твърдите позиции и да ги насочим да мислят вместо за „вина“, за възможност да намалят загубите си или да генерират печалби занапред.

ВЪПРОС 4. КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО, ЗА КОЕТО СЕ РАЗБИРАТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛНО (не поражда действие, или може да бъде унищожено)?

•    Ако виждате, че страните се уговарят за принципни въпроси, без да поемат конкретни ангажименти.
•    Или имате усещането, че единият обещава, но поради причината, че в момента се чувства притиснат, и смятате, че няма намерение да изпълни.
•    Или ако смятате, че уговорката е много неизгодна за едната страна.
•    Или ако смятате, че уговорката им зависи от трети лица или ангажира трети лица.
•    Или ако ви се струва, че е необходимо да се предприемат и допълнителни действия, за да бъде валидна уговорката, която правят със споразумението, напр. нотариална заверка?

Какво да направите?

Важно е да повдигнете въпроса за действителността на споразумението пред страните. Това не е вземане на страна, тъй като цели да осигури законосъобразност на уговарянето по желание на двете страни. То е задължителна част от професионалната услуга на медиатора.

Необходимо е да поискате страните да се консултират с адвокат, ако все още не са го направили, да се чуете с техните адвокати, или да направите среща заедно с тях. Разбира се, можете да оставите страните да преценят какво споразумение да подпишат, ако те потвърдят, че са го съгласували с адвокатите си и не го подписват пред Вас, а като обикновено споразумение, извън медиация.

Но ако е Споразумение, подписвано в медиация, в което е посочено Вашето участие, и което може да се внесе за одобрение от съда по чл.18 от Закона за медиацията и да придобие силата на съдебна спогодба, отговорността Ви то да е законосъобразно, е част от професионалната услуга, която осигурявате.

Затова, ако имате съмнения, настоявайте за техен или общ разговор с адвокати.

ВЪПРОС 5. ТОВА, КОЕТО ЗАПИШАТ И ПОДПИШАТ, ИМА ЛИ СИЛАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ТЯХ И ПОДЛЕЖИ ЛИ НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ?

Това също са въпроси, които възникват, и за които страните много вероятно ще Ви попитат.

Ако те се разбират за прехвърляне на дял от имот или от фирма и сключат споразумение за това пред Вас, то ще има ли силата на предварителен договор? И ако е за имот – ще може ли да послужи като основание да се иска обявяването му за окончателен от съда – по силата на чл. 19 от ЗЗД.

„Чл. 19. ЗЗД Предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма.
Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор.
Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.“


Ако бъде оформено така, че да съдържа „уговорки относно съществените услови“, сключеното пред вас споразумение, може да има силата на предварителен договор.

Ще подлежи ли споразумението, което подписват пред Вас, на принудително изпълнение? И какво да ги насочите да правят за принудителното изпълнение, ако ви попитат?

Знаете, ако бъде внесено за одобрение от съда – според случая - по чл.18 От Закона за медиацията, по чл.51 или 127 от Семейния кодекс (съответно при развод или фактическо съжителство), по висящо дело – на съответното основание, пред съответния съдебен състав, или бъде заверено нотариално, ще придобие изпълнителна сила.

Но какво точно да съдържа, за да бъде одобрено от съда, и каква от тези форми да бъде избрана – съдебна или нотариална, е въпрос, който е важно да насочите страните да преценят заедно с правните си съветници – съвместно с Вас или самостоятелно.

Като имате предвид тези правни въпроси, преди да влезете в медиация, можете да се подготвите като преминете през тях, или поканите колега ко-медиатор юрист.

Ако искате да помагате за сключването на валидни споразумения и да сведете до минимум грешките в медиациите, можете да се включите в обучението, което обикновено правим само веднъж – тази година – поради многото запитвания – втори път, в годината.

ПРАВНОВАЛИДНОТО споразумение: без грешки в медиацията по договори, 13-15 октомври, София

Дата: 13-15 октомври, 9.00-17.00ч., София.

За записване – моля пишете ни на office@sporazumenia.com до 30 септември.


Севдалина Александрова

Практикувай така:

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Виж как да говориш още по-убедително с "4-те ЕЗИКА НА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО", Тест.

Провери уменията си за решаване на конфликти още сега - с Теста "В кръвта ти ли е да си медиатор?"

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.