• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Медиаторите - ЮРИСТИ ИЛИ НЕ?

Медиаторите - ЮРИСТИ или НЕЮРИСТИ?

ПРОМЕНИТЕ в Закона за медиация и Гражданския процесуален Кодекс от 02.02.2023г. предвиждат, че МЕДИАТОРИ могат да бъдат ДВЕ ГРУПИ ЛИЦА.

  • В ИЗВЪНСЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ - СВОБОДНО сертифицирани медиатори от всички професии.
  • В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ - МЕДИАТОРИ с юридическо образование.

Следва да отбележим, че като правило МЕДИАЦИЯТА се случва и е препоръчително да се случва ПРЕДИ съда. Преди страните да са направили сериозни разходи на време и средства за адвокат, съдебни такси и подготовка за делото.

В настоящата уредба на Задължителната Първа среща по медиация тя ще се случва След заведено съдебно дело. Като хората в спор са СВОБОДНИ да опитат медиация и преди съдебното дело. Случаите и запитванията за медиация са се увеличили в пъти само 1 месец след приемането на законовите промени.

КОИ ОБАЧЕ СЛЕДВА ДА СА МЕДИАТОРИТЕ И ДОБРЕ ЛИ Е В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ТЕ ДА СА САМО ЮРИСТИ?

Този въпрос породи голям дебат, заради приетото ОГРАНИЧЕНИЕ в съдебните центрове за медиация да работят само медиатори с юридическо образование.

Нека видим какво всъщност се ОЧАКВА ДА ПРАВИ ЕДИН МЕДИАТОР, за да преценим добре ли е да е юрист?

1. СЪЩНОСТТА на процедурата по медиация е да помогне на хората в спор да се чуят и да защитят най-важните си човешки интереси, за да се уговорят решения, които уважават достойнството и дават ползи и за двете страни.

Това могат да са бизнес интереси – да съберат пари, които са им дължими, да продължат бизнес отношения, които ще им носят печалби, да разделят имот, така, че всеки да получи полагащото му се, вместо да остава неизползваемо, както и лични интереси - да се уговорят за грижите за детето си, така, че то да получи най-подходящата емоционална и финансова грижа от родителите си, да установят работеща комуникация, която да защитава честта и достойнството на всеки от участниците, и редица други аспекти, далеч извън полето на правото.

Именно за това основната компетентност, която се очаква от медиатора, е да осигури възможност за разговор и решения, които да излизат от страните, с уважение към интересите на всеки.

2. КАКВА Е ПРАКТИКАТА В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ относно ползата от различните професии? КОИ СА МЕДИАТОРИТЕ И КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ

В практиката и в законовата уредба досега се е установила ползата от участието на специалисти от различни професии като медиатори.

Специалисти от различни професии са привличани в съдебните центрове по медиация и в България и по света. В Европа например, част от центровете към съдилища привличат психолози и педагози като медиатори по семейни спорове.

Интересен факт е, че още първата медиация в съдебния център в София през 2010г. беше проведена от медиатор строителен инженер. По-голямата част от медиаторите в съдебните центрове в България досега не са били юристи, а хора от различни професии счетоводители, психолози, полицаи, инженери, учители, собственици на бизнес, а резултатите от медиациите им показват, че споразуменията са както на тези, постигнати с медиатори-юристи. Само като пример, понастоящем в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и градски съд действат 33 медиатори-юристи и 28 медиатора-неюристи, успешно осъществявайки дейността си независимо от наличието на юридическо образование или не.

С оглед на натрупания опит, е важно експертността на тези медиатори да бъде привлечена и занапред.

Защото Практиката е показала, че именно специфичната професионална компетентност в дадена област, както и опита и уменията в преговорите и пренасочването към интересите, са от водещо значение за резултатите в медиацията.

3. Като имаме предвид ползите от широка професионална и личностна компетентност на медиаторите, Какво би било ако те са само юристи?

Има редица плюсове от участието на медиатори-юристи. Те са запознати с хода на едно съдебно дело, бързо ще се ориентират кои са слабите страни на всеки по делото и ще могат да го приземят. Могат вътрешно да преценят кои има основания за претенциия и кой има шанс да спечели.

На този етап, в който страните обаче отиват на съдебна медиация, Юридическото говорене вече толкова е затрупало като лавина истинския спор и отношенията между тях, че погледът какво да правят, за да живеят по-леко занапред, като че ли се е загубил.

Нужен ли ни е допълнителен разговор, който фокусира върху юридическите аспекти на спора? страните вече са го водили. Вече са представили правните си твърдения и доказателства пред съда. Какво биха спечелили отново да го правят?

Нещо повече, в етапа на медиация, страните вече са достатъчно наясно с правата си - те са получили правен съвет и подкрепа - за да се стигне изобщо до завеждането на дело.

Затова на този етап, едниственото, което е останало извън полезрението, е Човешкият разговор за това как да се излезе от капана на спора, който пречи и на двете страни. И то с минимум загуби и реални ползи.

НАПРИМЕР, Може да си го представите така.

Разликата между правният разговор и медиацията е като да спорят дали единият има право да получи 10 лв., и свършена ли е работа за 10 лв. или пък е само за 5. Или да обърнат внимание какви други ползи може да получи "недоволният от работата", напр. като му се извършат допълнителни услуги. Или какви ползи може да получи "неполучилият пълно плащане". Може ли под формата на бъдещи поръчки, или препоръки пред клиенти, или нещо друго, той да извлече ползи под различна форма, често и по-големи от очакваното.

Или може ли е един баща, който не си вижда детето за повече от 2-3 дни в месеца, и една майка, която получава минимална издръжка, да получат нова роля в живота на детето? Например, бащата да поеме ангажимент да и осигури още нещо важно за детето, да отдели време за да го води на извънкласни занимания или да се включи в това и двамата с майката да отделят пари за образованието на детето, защото детето е на първо място. Или майка, която получава минимална издръжка, да получи разбиране, че е нужно да бъде подкрепена за конректни извънредни разходи, или за осигуряването на по-добри възможности за развитието на интересите на детето - в спортове, езици, изкуства и там, където са талантите му.

Няма как правният разговор да замести Човешкият. Той само го подкрепя.

И когато адвокатите са там, в срещата, те помагат на клиентите си в момента да вземат решение, което защитава интересите им, и да го облекат в нужната правна форма. Те са там за съвет и за гарантиране на законосъобразността на спогодбата, и на това, че тя защитава хората - техни клиенти.

Да са и медиаторите-юристи и да присъстват адвокати, неизбежно би довело до силно акцентиране върху правната страна, и от друга страна, би обезличило до известна степен ролята на адвокатите в медиация. Какво да питат или да кажат, след като медиаторите са юристи?

4. В ОБОБЩЕНИЕ, причината хора от различни професии да са ценни за ефективния резултат от медиацията е, че най-важното в медиацията е да се извадят на преден план свързващите интереси – за което би бил особено полезен медиатор, който има опит в преговорите и комуникацията и още повече – специалист в съответната сфера, който да изгради връзка на доверие със страните, опосредено която да се стигне до решение на спорните моменти.

Поради това смятаме, че истинска ефективност на процедурите по медиация ще се постигне с участието на хора от всички професии.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОНОВИТЕ ПРОМЕНИ за Задължителна медиация МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Задължителната Съдебна Медиация: Какво се променя за медиаторите, адвокатите и спорещите?

А тук: От кои ПРОФЕСИИ СА медиаторите - най-популярните и най-необикновените?

Това становище изразява вижданията на Севдалина Александрова, Споразумения, в сътрудничество с Юлия Раданова, ИМЕУС