• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

План за 50 000 медиации годишно. Кои ще са медиаторите?

50 000 медиации годишно. Кои ще са медиаторите?

12 вида дела и над 50 000 случая годишно се очаква да преминават през задължителна медиация

Според предвижданията за законови промени, внесени от Висшия съдебен съвет в Министерство на правосъдието през септември 2022г. 12 вида дела, сред които спорове за развод, родителски права и издръжка, делби, спорове при етажна собственост и някои търговски спорове при съдружници, ще бъдат насочвани към задължителна среща по медиация след завеждането на съдебно дело и преди разглеждането му от съда.

Това ще даде възможност да се постигат щадящи времето и парите споразумения. По предварителна преценка въз основа на статистиката на ВСС, това ще представлява около 50 000 дела годишно, което се очаква да преминат през медиация.

На този етап практиката през последните 12 години в страната е показала, че над 40% от споровете в съда, преминали медиация, са се разрешили със споразумение, и то средно в 2 срещи. Опитът ни в частните центрове по медиация показва много сходна продължителност и над 70% споразумения, поради това, че в частните центрове страните идват на по-ранен етап от спора, преди да са завели дело, когато все още разговорът между тях е по-лесен и конструктивен.

Освен това кои ще са делата, се повдига и въпросът

Кои ще са медиаторите?

Как ще може да се разчита на тяхната квалификация и безпристрастност? Кой ще ги избира?

 • На първо място, медиаторите са професионалисти от множество професионални сфери, за да отговорят на нуждите в различните спорове. Медиаторите са хора с опит и доказана квалификация в сферата си – адвокати, психолози, счетоводители, мениджъри в големи компании или управители в собствен бизнес, консултанти, икономисти и финансисти, учители и университетски преподаватели, социални работници, както и маркетолози, журналисти, лекари и здравни специалисти, както и други специалисти, опитни в работата с клиенти. Ще бъдат необходими още множество медиатори с достатъчно добър предварителен опит в професията си, които да поемат новите случаи на задължителна съдебна медиация. Вероятно ще бъдат предвидени и по-високи законови изисквания за тази цел.
 • Опитът ни в обученията показва, че добрият медиатор се изгражда не само въз основа на професията си, а въз основа на натрупания опит и умения да работи с емоционална зрялост, дипломация и разбиране за нуждите на страните в медиация.
 • За да се надгради основната опитност на медиаторите обаче, те преминават интензивно 6-дневно обучение (това е стандартът в почти всичко държави в ЕС), в което тренират на практика разрешаването на над 14 вида спорове – от семейни, имотни, бизнес, през спорове в екипа, с клиенти и партньори. 
 • Какво съдържат обученията за медиатори, практиката в тях, и международния статус, който могат да дадат - можете да видите ТУК.

Как да сте сигурни обаче дали един медиатор е подготвен и добре квалифициран?

Ще познаете по това, че добрият медиатор:

 • Ще се интересува какво е водещо за Вас – какво искате да постигнете с медиацията – дали да ви върнат пари, дали да си гарантирате виждането на детето си или издръжката, дали да подобрите общуването с личния или бизнес партньор въпреки процеса на раздяла, или търсите възмездие или спешна съдебна мярка срещу действия на другия, които смятате за неправомерни. Добрият медиатор ще Ви отговори честно дали може да помогне за Вашата цел (в последните два примера медиацията не е подходяща).
 • Ще разговаря и с Вас и с другата страна без пристрастие – като изслуша всеки без да изразява мнения, и като даде на всеки възможност да разкаже вижданията си, да сподели важните за него неща и да получи помощ за разработването на различни реалистични варианти да постигне целите си. Добрият медиатор няма да каже кой е прав и кой не е, а ще Ви помогне другият да разбере по-добре Вашата гледна точка – и вие – неговата.
 • Ще Ви помогне и да намерите Вашето решение няма да работи по „калъп“ за всички сходни случаи, които минават през него, и няма да даде готово решение в нито един момент. Добрият медиатор ще Ви подтикне да измислите най-добрите варианти за решение, които Вие с Вашия опит сте убедени, че ще Ви донесат най-голяма сигурност, спокойствие, пари, възможност да участвате във вземането на важни решения с другия занапред.
 • Ще ви помогне да излезете с кристална яснота. Ако е възможно да имате споразумение – с начертани точки по него, достатъчно приемливи за всички в споразумението, за да ги изпълнят по своя воля. Или с яснота, че няма да е възможно споразумение на този етап, и всеки ще действа самостоятелно занапред. И то обичайно в 1 среща, по-рядко 2 или 3.
 • Добрият медиатор ще Ви насърчи да се консултирате с адвокат, за да сте сигурни за това какво Ви се полага, и да се договорите за не по-малко от това, което така или иначе бихте получили в съда. Както и за да не пропуснете споразумение, поради нереалистични представи за възможностите, които Ви очакват в съдебния процес.

Кой избира медиаторите?

Вие. Ако някой настои да се обърнете към определен медиатор, винаги можете да откажете – Изборът на медиатор е само Ваш.

Какво ще се случи След въвеждането на задължителната съдебна медиация?

На този етап е предвидено тя да се провежда в съдебни центрове, където медиаторите ще бъдат подбирани от съда в списък по високи критерии за професионалната им квалификация и опит, и ще можете да разчитате на този подбор, за да направите избор за медиатор.

Ако желаете да преминете през медиация преди съда, както голям процент от страните, преминали през медиация сега избират (есента на 2022), можете да изберете изцяло по свой избор медиатор, за когото сте проучили, че ще бъде безпристрастен, че е специалист в сферата на Вашия спор, и считате, че ще може да помогне за Вашия специфичен случай.

Ако постигнете споразумение, можете да го внесете в съда за одобрение, без да минавате през исков процес – а именно по чл. 18 от Закона за медиацията – ако е какъвто и да е граждански и търговски спор, или по чл.51 или чл.127 от Семейния кодекс, ако е споразумение за развод, или уреждане на родителски права и издръжка при фактическо съжителство. В този случай, след като бъде одобрено от съда, то ще има силата на съдебна спогодба – ще подлежи на принудително изпълнение, няма да може да се обжалва и да се води отново дело по същия спор (с изключение например на въпроси като режим на виждане и издръжка).

В случай, че преминете медиация преди съда, но по някаква причина не се постигне споразумение, съдът остава отворена възможност. В този случай - ако спорът Ви попада в типа спорове, за които е предвидена задължителна медиация – най-общо спорове при развод, делби, спорове в етажна собственост, при раздяла на съдружници, съдът също ще Ви напъти да отидете на медиация от 1 до 3 часа, за да опитате и в този етап да се споразумеете.

Ако и след този втори шанс не се получи, съдът ще реши Вашия случай по своя преценка.

Ако постигнете споразумение обаче – на който и да е от тези етапи – ако вече е внесена съдебна такса, съдебната такса ще бъде върната наполовина на внеслите я. И освен това споразумението може да получи изпълнителна сила и да бъде изпълнявано принудително, ако се наложи – след одобрението от съд, посочено по-горе, или след заверката при нотариус – за някои случаи на уговорки за пари и вещи. В практиката обаче, огромната част от споразуменията се изпълняват доброволно, тъй като са сключени доброволно, и подписалите ги са вложили в тях своя интерес, за разлика от съдебните решения, в които неизбежно единият не е съгласен с постановеното.

Накратко, за да се ползвате от всички гаранции на медиацията - да получите сигурно, желано от Вас и лесно изпълнимо споразумение – е важно да подберете внимателно медиатор, на когото да се доверите, да се съветвате с адвокат преди да вземете окончателно решение, и да се запознаете с възможностите, които ви дава медиацията да договаряте.

Какво се случва в една среща по медиация – можете да видите във всеки от споделените ни успешни случаи ТУК.

Можете ли и Вие да сте медиатор?

Ако имате опит в професия, която работи с много хора, и наистина смятате, че ще Ви бъде полезно да овладеете тънкостите на разплитането на конфликтите в отношенията – в екипа, в семейството, между бизнес партньори, или съсобственици, за да ги доведете до решение, можете да проверите дали е за Вас. ЗА МЕН ЛИ Е да съм медиатор - ТЕСТ – можете да видите тук.

А Съдържанието на Сертифициращите обучения за медиатори може да видите тук.

Отворени са за всички професии, но за да се уверите дали ще свършат работа и на Вас – препоръчваме преди да се запишете, да звъннете на 0885792525, за да получите личен отговор за Вашата ситуация и Вашите цели.