• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Задължителната медиация - какво ще промени за вас, ако сте Юристи?

Задължителната съдебна медиация – какво ще промени за Вас, ако сте юристи?

Какво предвижда задължителната съдебна медиация?

Към момента - есента на 2022 г. Висшият съдебен съвет, който е инициатор на въвеждането на задължителна медиация по време на започнал съдебен процес, работи върху предложения за законови промени за задължителна първа среща по медиация.

При кои спорове се планира да е задължително отнасянето към една среща с медиация След вече започнало съдебно дело?

 • При „семейни спорове – развод, упражняване на родителски права и т.н.,
 • спорове между съсобственици, включително съдебни делби и спорове,
 • възникващи в етажната собственост
 • спорове между съдружници за дружествения дял при прекратяване на участието в ООД.“

Наред с това, се предвижда съдът да прави преценка дали да разпореди на страните медиация по конкретни облигационни и търговски дела и спорове относно собственост – само, когато това е подходящо за конкретния случай.

Към кого ще се отнасят страните за медиация?

Страните по делото ще се явят на среща с медиатор от специален списък от одобрени от съда медиатори, които са добре подготвени професионалисти в сферата на конкретния спор. Освен, че имат опит в разрешаването на конфликти в основните си професии, медиаторите са преминали и сертифициращо обучение за медиатори, и допълнителна квалификация и подбор.

Какво ще се случи в тази среща за медиация?

В тази среща страните ще бъдат въведени в това как медиацията може да помогне и ще имат възможност да разкажат спорните въпроси пред медиатора, и да обсъдят заедно възможности за решение.

Основната разлика със съдебния процес, е че въпреки противопоставянето, страните имат възможност да поставят на преден план в разговора собствените интереси и намирането на общи.

Например при делба общ интерес може да бъде да се избегне публична продан, или да се избегнат загубите на пари или протакането във времето. И да се окаже, че общ интерес е имотът да се продаде на пазарна цена и да си поделят парите.

В семейни спорове може да се окаже, че общият интерес може да се окаже да приключат по-бързо с развода, за да може всеки да продължи с живота си. Или общият интерес е да си уговорят ясни правила за това как ще се грижат за детето и ще го издържат, за да имат най-после спокойствие.

Така, в тази първа среща спорещите страни заедно с медиатора ще обсъдят проблемите, водещите цели, които биха ги удовлетворили, и пътищата да се случат те, и ще преценят по какви точки може да се постигне сближаване.

Ако преценят, че ще се работи за споразумение, могат да го завършат още в тази среща или да продължат в следваща.

Ключово за това да се завърши споразумението е то да бъде консултирано с адвокати, за да са сигурни страните, че защитава правата им. Затова е препоръчително адвокатите да участват в самата среща по медиация, или по изключение – да посъветват клиентите си между две срещи по медиация и преди подписването на споразумение.

Във всички случаи, ако няма изгледи за постигане на споразумение – според страните или според медиатора, тази първа среща ще приключи без споразумение и без да е необходимо медиацията да продължава в следваща среща. И страните са свободни да продължат със съдебното дело.

Досегашната практика показва, че често след такава първа среща страните сами с адвокатите си могат да завършат постигането на споразумение, или да намалят брой на въпросите, по които спорят в съда.

Какво ще се промени Вашата практика на юристи със задължителната съдебна медиация?

 • Преди всичко, ще имате още една разширена възможност да помогнете на клиента си да постигне наистина добро разрешение.
 • И ще бъдете освободени от това да предлагате на другата страна да седнете да говорите за споразумение, защото съдът задължително ще ви препрати.
 • Освен това, можете да се възползвате от провеждането на медиация още преди да заведете делото на клиента си. Защото всеки практикуващ юрист е наясно, че колкото по-рано се седне на преговори, толкова по-лесно се успокоява напрежението и се постига споразумение. Малко са случаите, в които влизането в съда приземява свръхочакванията на едната страна и води до бързо споразумение.
 • В медиацията ще имате един съюзник в лицето на медиатора, който да ви помогне да достигнете с Вашите предложения до другата страна, така, че да е много по-вероятно тя да ги приеме. При това да можете да ги обсъдите и само лично с него в поверителна среща, за да не разбира другата страна докъде бихте стигнали в предложенията си.

Какви са минусите?

Но медиацията е процес, при който юристите, които съпровождат клиентите си в нея имат по-малък контрол.

 • На първо място – клиентът участва в преговорите активно и преценява какви са личните му интереси за споразумение, или какви са бизнес ползите му. И те могат да се различават от Вашата правна прогноза или съвет за това какво би получил в съда.

Например, вие може да му гарантирате, че от правна гледна точка той има право да си получи дължимите 20 000 неплатено възнаграждение за изработена услуга или продукт, но той да прецени, че иска да търгува и за в бъдеще с неплатилите и да се съгласи да получи само 10 000,  при това на части, в замяна на един по-дългосрочен договор, или по-големи обеми поръчки, или в замяна на осигуряване на допълнителни клиенти от бизнес партньора му - длъжник. И за вас като юрист това може да изглежда рисково или неприемливо, но за клиента Ви да е по-желателното решение, с оглед на негови бизнес цели.

Или е възможно в медиация един баща да се откаже от първоначалната си претенция за споделено родителство и да даде 500 лв., вместо първоначално предлаганата 250 лв. издръжка, но в замяна на това той да е спокоен, че ще участва във вземането на най-важните решения за детето – за училището, образователните курсове, както и че ще участва активно във възпитанието му, като го вижда например на всеки два дни, и когато детето е най-свободно от допълнителни занимания.

Така, че ако сте готови да подкрепите именно личните и бизнес интереси на клиента, така, както той ги разбира, като му очертаете разбира се всички възможни варианти, медиацията има потенциалът да даде едно добро решение, от което клиентът ви да остане доволен.

 • Друг риск е клиентът Ви да избере да говори неща, които не ви е споделил или се отклоняват от първоначалната ви стратегия, или да избухне и да попречи на постигането на най-добрия резултат. Тук имате както свобода да се намесите, така и възможност да се оттеглите насаме с него, или в частна поверителна среща с него и медиатора, за ад обясните към какво се стремите, без това да достига до другата страна.
 • И още един минус – медиацията наистина отнема по-малко време, отколкото съдебния процес. Обикновено в 2 срещи се постига споразумение. Това е трайната статистика от съдебните центрове за медиация вече над 12 години в България. Това означава, че вероятно не бихте договорили същото възнаграждение за себе си, колкото ако представлявахте клиента си в многократно по-продължителния съдебен процес.
Така, че въпрос на преценка е дали в конкретния случай за Вас е водещо да осигурите на клиента си възможно най-благоприятния резултат, като го таксувате разбира се за цялата подготовка, преговори в медиацията и подготвяне на споразумение. Или да изберете съдебния път. Разбира се, практиката ни показва, че удовлетворението на клиента и спестеното време са достатъчен мотиватор за по-голямата част от колегите–юристи. Защото реално те си освобождават време за други случаи, включително за по-сложни или изискващи съдебна намеса. Но най-вече си създават имиджа на умели споразумяващи юристи.

По какъв друг начин можете да се ползвате от промяната, свързана със задължителната съдебна медиация?

Вероятно би представлявало интерес за Вас да влизате и в другата роля – на медиатор, който води процедурата за споразумяване. Това ще разшири възможностите Ви да съдействате за договаряне на споразумения както в нарочна процедура по медиация, така и да използвате техниките за споразумяване на медиаторите като консултант в преговори, за да постигате още по-леко и успешно споразумения.

Какви са техниките, които използва медиатора, за да улесните преговорите си, можете да видите ТУК.

Пълната концепция за Задължителната съдебна медиация и резюме на точните промени, и техните плюсове и минуси - можете да видите ТУК.

Практикувайте още сега

Включи система от практически техники за разрешаване на конфликти с медиация и преговори и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Подготви се за максимална убедителност във важна или трудна среща с клиент, партньор, колега - с лична тренинг сесия. Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК. Дава ви дава и 12% отстъпка от стандартната такса за събитията на сайта, независимо от момента на записване.