• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

СЕМЕЙНА медиация: психология, разговор, правна рамка, 28-30 юни 2024, София

Дата: 28-30 юни 2024г., 9.00-17.00, София

Какво ще ви даде обучението

Практическа подготовка за разрешаване на семейни спорове с метода на медиацията.

 • Запознава с най-ключовите психологически, комуникативни и правни аспекти за разрешаването на семеен конфликт.
 • Дава сертификат за специализирано надграждащо обучение за медиатори - при успешно завършване съгласно Наредба № 2 към Закона за медиацията.
 • Дава възможност да практикувате реалното разрешаване на конфликти, в упражнения и симулирани медиации, и анализ на ситуации от практиката,

С участието на медиатори, психолог и съдия

Обучители: Севдалина Александрова, Антон Александров - медиатори, Галя Вълкова - съдия, Саша Димова - психолог. Всеки от обучителите има над 15 години практически опит в разрешаването на семейни спорове в различни функции.

28 юни, петък

Управление на конфликта при раздяла и развод

 • Видове семейни спорове и проблеми при всеки от тях
 • Семейната система и трансформирането й при раздяла
 • Особености на конфликта при раздяла или развод - емоционални, материални и комуникативни предизвикателства
 • Граници на съдействието на медиатора - с какво може и не може да помогне
 • Въпроси и етапи в семейна медиация – при развод, фактическо съжителство, други Симулирана медиация
 • Правни въпроси за договаряне във връзка с децата родителски права, местоживеене, лични отношения, издръжка, ползване на семейното жилище - Правна рамка

Практически упражнения

Симулирана медиация


29 юни, събота

Уреждане на отношенията при раздяла във връзка с децата

 • Други въпроси, свързани с децата, вкл. заместващо съгласие при пътуване,
 • Законови изисквания, изготвяне и изпълнимост на споразумението
 • Домашно насилие. Родителско отчуждение
 • Психологически последици от раздялата върху партньорите - с какво можем да помогнем като медиатори и кога е необходима психологическа подкрепа
 • Психологически последици от раздялата върху децата, вкл. родителско отчуждение,
 • Роля на медиатора за преодоляване на предизвикателствата от раздялата за детето,

Упражнения

Примери, насоки и практика

Симулирана медиация

30 юни, неделя

Управление на Семейната медиация - комуникация и договаряне

 • Управление на комуникацията в семейната медиация - пренасочване на неконструктивния диалог към интересите на детето
 • Работа с емоциите и нуждите на партньорите
  • Справяне с трудни ситуации - неравнопоставеност на силите, нереалистични очаквания, проблемни поведения 
  • Други въпроси: имуществените, междуличностни и т.н.

  Упражнения

  Симулирана медиация

  ТЕСТ - съгласно изискванията на Наредба №2 към Закона за медиацията, специализираното обучение завършва с тест и практически изпит - симулирана медиация. Успешно преминалите изпитната част получават удостоверение за преминато надграждащо обучение по семейна медиация, което надгражда квалификацията на медиатора. За не-медиаторите ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение.

  Заключение

  Запишете се така:

  Обадете се на тел. 0885792525, или ни пишете на e-mail: office@sporazumenia.com, като изрично уточните дали сте медиатор или специалист, който има досег с разрешаването на семейни спорове.

  Ще получите потвърждение за възможността да бъдете включени в курса по e-mail или телефон до 48 часа от подаването на заявлението.

  Обучителите в това обучение

  Севдалина Александрова, Антон Александров, медиатори, Галя Вълкова, съдия, Саша Димова, психолог­­

  11.jpg

  13.jpg Galya Valkova_n1SM_1.jpg
  Sasha SM1_1.jpg

  Севдалина Александрова е треньор по медиация, медиатор и адвокат с над 14 години опит. Обучила е над 1/3 от медиаторите в България и над 2000 професионалисти, вкл. адвокати и съдии. Член е на Глобалния панел медиатори на CEDR, Великобритания. Обучител в международни екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния.

  Водещ експерт в едни от най-големите проекти за популяризиране на медиацията в България, вкл. за създаването на съдебните центрове за медиация.

  Провела е стотици сесии по семейна медиация.

  Автор в международния наръчник "Междукултурна комуникация в семейна медиация в съдебното производство".

  Антон Александров е треньор по медиация, преговори и разрешаване на конфликти с над 8 години опит. Медиатор. Адвокат с над 15 години опит.

  Експерт в преговори и извънсъдебни споразумения по граждански, семейни, търговски, и имотни спорове.

  Консултирал е двойки при раздяла и развод, както и за решаване на конфликти по време на брака или съжителството.

  Има специализация по трансгранична медиация, вкл. по семейни въпроси.

  Участвал е в десетки сесии по семейна медиация, вкл. с домашно насилие.

  НЛП практик, със сертификат от Алекс Попов и Ричард Бъндлър.

  Галя Вълкова е съдия в Софийски Градски съд, с дългогодишен опит и като бракоразводен съдия. През 2010 г. преминава обучения по медиация и преговори (Фулбрайт летен институт).

  Препраща първите съдебни спорове в областта на родителските конфликти за разрешаването им чрез медиация към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд (ЦСМ) - от 2012г. досега. През 2013 г. е председател на Центъра.

  Преминала е стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека, Страсбург. От 2014 г. сътрудничи на Общество „Правосъдие и помирение“ (ОПП).

  Водила е редица обучения по препращане към медиация.

  Саша Димова е магистър по психология.

  Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, с дългогодишен опит.

  Позитивен психотерапевт – дипломиран към WIPP.

  Член на Българска асоциация по психотерапия (БАП).

  Занимава се с индивидуална  и групова психотерапия, фамилно консултиране, работа с деца, супервизия.

  Психодрама обучител към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“.

  Сертифициран медиатор. 

  Мнения от участници в обучението за семейна медиация

  "Изключително впечатлена съм от професионализма на обучителите и съм благодарна за поднасянето на големия обем информация по достъпен начин. Обучението беше пълно с полезна информация във всички аспекти - психологически, юридически, медиативни. Техниките са много полезни, както за нас медиаторите така и за всички страни, на които ще бъдем полезни. Благодаря Ви!" А. Енчева

  "Беше изключително полезно и в същото време много забавно. Това, че имахме възможност да чуем специалисти - психолог и съдия, беше безценно. Благодаря!" В. Данчева

  "Получих много практически инструменти, с които да действам в конкретните ситуации. Чувствах се много комфортно, спокойно и в атмосфера на доброжелателство и сътрудничество." М. Бойчева

  "Обучението беше много полезно и обогатяващо. Специалистите, които бяха поканени, също допринесоха." Д. Божанова

  "Никога не съм се забавлявала така, докато уча. Обучението е невероятно! Научих толкова сложни неща по толкова забавен начин." Н. Ферадова

  "Семейната медиация ми хареса много. Както винаги сте на високо ниво. Всичко беше много точно организирано, смислено, полезно и по същество. И като добавим практическата насоченост и блестящите гости- лектори, просто беше удоволствие да участвам в това обучение." Б. Спасова

  "Концентрирано от гледна точка на полезна информация, правна, психологическа и практическа. Прекрасно организирано. Благодаря!" А. Крумова

  "Впечатли ме всичко! Научих много! Обогатих се изключително много! Благодаря Ви!" Борислав

  "Впечатлена съм,че медиацията има нужда от познания и в психологията и правото, за да бъде наистина успешно проведена. Прекрасно подготвено обучение и последователно включване от различни специалисти." Л. Манова

  За заявяване на интерес или участие, можете да ни пишете на office@sporazumenia.com или да се свържете с нас на 0885792525.

  Подобни