• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ, 1-3 септември и 29,30 септември, 1 октомври, София

Дата: 1-3 септември и 29,30 септември, 1 октомври 2023, в петъците - 14.30-20.00, събота и неделя 9.00-17.00ч.,София, Последно място!

ДАТИ и параметри на обучението

Ниво 1: 1 септември (петък), 14.30-20.00, и 2-3 септември (събота, неделя), 9.00-17.30

Ниво 2: 29 септември (петък), 14.30-20.00, и 30 септември-1 октомври (събота, неделя), 9.00-17.30

Плюс 12 часа ГОТОВО онлайн обучение с видеа, материали и упражнения с пълния материал - за преминаване със собствено темпо. Достъп до готовото онлайн обучение получавате веднага при потвърждаване с таксата.

ОБЩО 60 + учебни часа, съгласно законовите изисквания в България и изискванията на International Mediation Institute.

НЕОБХОДИМО е  присъствието на поне 90% от времето.

Местата са ограничени, тъй като работим с малки групи, за да осигурим качествено обучение и лична обратна връзка на всеки участник в 14-те медиации в обучението. Благодарим Ви за разбирането!

ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, попитайте дали е за Вас на 0885792525 или office@sporazumenia.com.
Вижте ТАКСИТЕ И СРОКОВЕТЕ - ТУК:
btn3.jpg

КАКВО ИМА ЗА ВАС в обучението

Обучение за медиатори, сертифицирано от най-големия в света International Mediation Institute по най-високите международни стандарти - За Вас - възможност за международен статус за качество - IMI Qualified Mediator

От обучители с Реална практика в медиацията и обученията от 18 години - обучени 1/3 от медиаторите в България (над 1200 души) За Вас - Избрани техники на медиация, които РАБОТЯТ на практика

Ако смятате, че Ви е време за промяна в дейността,

Или за надграждане, което ще Ви даде нови възможности - да сте полезни с нова услуга и да печелите от нея,

И ако сте готови да решавате спорове - в екипа, семейството, в бизнес отношенията, по един напълно нов начин - Който дава резултати за часове, и гарантира полза за всички,

Обучението за медиатори ви дава Ролята на Водач - който води хората от спора към решение, което харесват. Водачът, който знае точните Думи, Стъпки и Принципи,

ОБУЧЕНИЕТО ЗА МЕДИАТОРИ ДАВА И СЕРТИФИКАТ И РЕАЛНИ, ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ДОГОВАРЯНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. С над 14 Медиации по време на курса - в които преговаряте или водите процеса на преговори като медиатор!

Освен това ще забележите, че разговорите Ви с трудни събеседници ще намалеят и ще станат много по-лесни и кратки.

А резултатите Ви когато преговаряте, ще скочат видимо за вас - дори за най-обикновените неща, като заплащане и хонорари, наем, или пък покупки на важни неща.

Ще имате в пъти по-голяма увереност да постигате резултати по Вашия начин - дипломатично, и без компромис с принципите си, защото ще имате системата за водене на разговора до успешен резултат.

Но едно от най-ценните умения, които ще имате, е да запазвате отношенията. Които щом четете това, вероятно са важни за вас.

Какво ПОЛУЧАВАТЕ в обучението за медиатори

Обучението дава сертификат и правоспособност да практикувате като професионален медиатор и да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието - от одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация сдружение Споразумения.

ПРИ УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ И МЕЖДУНАРОДЕН СТАТУС НА МЕДИАТОР - "Медиатор, отговарящ на стандартите на Международния институт по медиация" (International Mediation Institute), "IMI Qualified Mediator".

"Споразумения" е първата организация в България, одобрена през февруари 2020г. като Сертифицирана програма за обучение на медиатори (CMTP) от най-голямата международна асоциация за медиация в света International Mediation Institute. Вижте повече за изискванията и предимствата от получаването на международно признат статус на медиатор и на официалния сайт на IMI тук.

Вписването като "IMI Qualified Mediator" (Медиатор, отговарящ на стандартите на IMI") в международния регистър е по желание. Изискванията за него са успешно завършено сертифициращо обучение за медиатори, както и поне една присъствена медиация на място. За целта всеки участник в онлайн обучение може да се включи в безплатен полудневен практикум с медиации на място, каквито се провеждат редовно. Или да изпрати видео с проведена от него учебна медиация с негови познати, и кратко упражнение към нея. Пълните изисквания на IMI, може да видите ТУК. IMI има еднократна такса от 50 евро, която е независима и отделна от тази за сертифициращото обучение.

ПРЯКО ПРИЛОЖИМИ В РАБОТАТА И ЕЖЕДНЕВИЕТО ВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ, ЧРЕЗ:
 • ПРАКТИЧЕСКИ ТЕХНИКИ техники за високо-ефективно разрешаване на спорове от над 17-годишния ни опит в България и по света, отговарящи на задължителните законовите изисквания,

 • ЛИЧНА ГАРАНЦИЯ за качество и видими резултати от едни от най-опитните обучители в България: Севдалина Александрова, обучила повече от 1/3 от медиаторите в България, заедно с Антон Александров, адвокат, и Вержиния Димова, организационен консултант и психолог. Повече за опита на обучителите, може да видите тук.

 • МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ на провеждане на обучението и оценяване – въз основа на стандартите на International Mediation Institute, както и от прекия ни опит в работата с екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния и др.

 • РЕАЛНИ УМЕНИЯ, които можеш да премериш не само в обучението, но и в ежедневието си – за успокояване на напрегнати ситуации, вникване в интересите на спорещите, обръщане на хода на преговорни и конфликтни ситуации,  и много други. 

 • ЛИЧНА ПРАКТИКА ЗА ТЕБ - 14 практически медиации, в 5 от които действаш като медиатор самостоятелно или заедно с колега,

 • ЛИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА след всяка медиация,

 • ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА за разрешаване на различни видове спорове – договорни, семейни, имуществени, търговски, потребителски и други,

 • СЕРТИФИЦИРАНЕ с право да упражняваш дейност като медиатор - при успешно преминаване на законово-установените практически и теоретичен изпит и събеседване.

Какво е СЪДЪРЖАНИЕТО И КОГА СА ИЗПИТИТЕ

Обучението включва знания и умения за:

 • причините и нивата на управление на конфликта,
 • стъпките за управление на преговори и процедура по медиация,
 • целенасочено използване на комуникативни умения и медиаторски техники  - за постигане на споразумение при процедура по медиация,
 • ефективна работа с различните участници в медиацията, роля на медиатора, страните и адвокатите и другите участници,
 • правната рамка, видовете медиация и изискванията към споразумението, постигано в медиация,
 • успокояване на напрежението, включително чрез управление на личния стил, самоконтрол, и работа с емоциите на участниците в медиацията,
 • преодоляване на проблемни поведения и задънени улици,
 • адаптиране на подхода към различните видове медиация по семейни, търговски, договорни спорове, и други медиации,
 • уредбата на медиацията в Европейския съюз и новостите в прилагането й,
 • взаимодействие между медиаторите и другите институции и препращането от съд към медиация, правомощия на съда и процедура за препращане - роля на съда, процедура по препращане и развити практики в България,
 • развиване на медиаторска практика.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ИЗПИТИ

Ден 1 и 2 са теория и практика, вкл. много упражнения и симулирани медиации, ден 3 е изцяло практикум със симулирани медиации, които биват оценявани и са част от практическия изпит.

Ден 4 (следобед) и 5 са надграждане на теория и практика с техники за напреднали, като в края на ден 5 е писменият тест. Ден 6 е също практикум със симулирани медиации в изпитен формат.

Накратко, изпитите са част от обучението, в ден 3 и ден 6, в ден 5 е писменият тест, и в последния ден има кратко събеседване - всичко според изискванията на Наредба 2 към Закона за медиацията.

ЗАЩО да ни се доверите

Защото работим и тренираме професионалисти в разрешаването на конфликти повече от 18 години!

 • Над 96 сертифициращи обучения за професионална правоспособност като медиатори и над 1200 обучени медиатори! Стотици обучения за убеждаване, преговори, разрешаване на конфликти и множество други в сферата на комуникацията, както и надграждащи по семейна, бизнес, договорна медиация и медиация в екипа! Над 10 Обучения за обучители. Опит с колеги от САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Румъния.
 • Над 3500 обучени професионалисти от всякакви области - сред които висши мениджъри, изпълнителни директори, адвокати, съдии, политици, експерти от банковия сектор, финансисти, журналисти, маркетолози, специалисти в проекти.
 • Само в последната година сме обучили екипи от HR директори и мениджъри на големи компании, включително с над 3000 души персонал, изпълнителни директори на компании с над 600 души, ръководители на отдели в големи международни компании и на големи институции.
 • Заставаме зад това, че обучението трябва да бъде забавно, полезно, и поне 80% практическо - с предизвикателства и директно прилагане на нови умения. От обученията, в които ще участвате, никой не излиза същият! И ще можете да предавате наученото, за да въздействате задълго в ежедневната ви комуникация! Обикновено с удоволствие! :)
ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, попитайте дали е за Вас на 0885792525 или office@sporazumenia.com.
ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ТУК:

ЗА КОГО е обучението

За професионалисти, които искат да предоставят нова услуга, да управляват по-добре хората и конфликтите, включително трудните клиенти и колеги, да направят промяна в кариерата си. И най-вече - да договарят успешно споразумения.

Законът за медиацията не съдържа изисквания за образование в определена област.

Практиката показва, че обучението е особено полезно и пряко приложимо в работата на юристи, психолози, счетоводители, бизнес консултанти, консултанти в недвижими имоти, Специалисти Човешки ресурси, мениджъри в компании, собственици на малък и семеен бизнес, служители в държавни институции, учители, експерти в неправителствени организации, и хора, ангажирани с обществени каузи, и особено за хора, които интензивно работят с други хора и им се налага да управляват смело и успешно­ кризите в комуникацията и­ отношенията. ­

ОБУЧИТЕЛИТЕ в това обучение

Севдалина Александрова, Антон Александров, Вержиния Димова - виж повече за тях тук.

11.jpg

13.jpg Dzhina_sm.png

Севдалина Александрова е треньор по медиация, медиатор и адвокат с над 16 години опит.

Обучила е над 1/3 от медиаторите в България (над 1000) и над 3000 професионалисти, вкл. адвокати, съдии, мениджъри. Номинирана е за треньор по Алтернативно разрешаване на спорове от CEDR, Великобритания.

Обучавала е заедно с международни екипи: от Програмата за преговори и медиация на Харвард, медиатори от Германия, Великобритания, Румъния, Италия.

Член е на Глобалния панел медиатори и P2B панела на CEDR, Великобритания. 

Водещ експерт в едни от най-големите проекти за популяризиране на медиацията в България. Участва в създаването на по-голямата част от съдебните центрове за медиация.

Провела е стотици сесии по  медиация.

Автор на международния наръчник "EU Mediation Law and Practice" под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press, 2012, международния наръчник "Междукултурна комуникация в семейна медиация в съдебното производство" и други.

Антон Александров е треньор по медиация, преговори и разрешаване на конфликти с над 8 години опит. Медиатор и адвокат с над 16 години опит.

Експерт в преговори и извънсъдебни споразумения по граждански, семейни, търговски, и имотни спорове.

Консултира съдружници, съсобственици и двойки при подялба на имущество, и уреждане на финансовите и личните отношения при раздяла.

Има специализация по трансгранична медиация.

Участвал е в десетки сесии по медиация.

НЛП практик, със сертификат от Алекс Попов и Ричард Бъндлър.

Вержиния Димова е психолог и консултант по организационно развитие, обучител на компании и техните екипи, медиатор с над 11 години опит. Специалист е в теми като Умения за влияние и управление на взаимоотношенията,                  Управление на преговори и конфликти;                      Управление на промяната;
Управление и развитие на екипи; Лидерство;                     Развитие на емоционална интелигентност;

Сертифициран коуч. Сертифициран НЛП Практик; НЛП Мастер Практик.            Бакалавър по философия и Магистър по Трудова и организационна психология.

МНЕНИЯ от участници в обучението за медиатори

ЛИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА за ОБУЧЕНИЕТО ЗА МЕДИАТОРИ

"Обучение, което променя животи!" Д. Василева

"Прекрасно усещане за духа, мисълта и тялото". Е. Кикерезова

"Пълнокръвно, забавно, много полезно и интересно." Д. Янева

"Обучението е страхотно. Перфектна комбинация от предаване на знания, представени по подходящ начин, с правилно отношение, по забавен и близък до реалността начин." М. Рачев

"Много добро съчетаване между теория и практика. Много полезно обучение." Е. Влахкинова

"Изключително полезно, интересно и незаменимо." В. Атанасова

"Чудесно! Начинът на провеждане с много примери и симулации осигурява запомнянето и усвояването в момента на обучението." Б. Събева

"Пълно със стойност" М. Кичашка

"Изключително полезно, увлекателно и структурирано!" Н. Боева

"Перфектно структурирано с акцент върху практиката." Хр. Винарова

"Интересно, пълноценно и динамично!" Р. Николова

"Високо ниво, креативност и разнообразие в обучителните подходи" Н. Крохмаль

"Възхитена съм! Наистина на по-добре организирано и водено обучение никога досега не съм била!" Р. Браилска

"Много обогатяващо, завладяващо и вдъхновяващо! Едно от най-добрите обучения, на които съм присъствала." П. Найденова

"Доволна повече, отколкото очаквах!" Л. Мандаджиева

"Обучението бе интересно, но и малко уморително." Ст. Дончева

"Вълнуващо, полезно и много зареждащо. Прекрасни обучители!" В. Петрова

"Изключително съм доволен от лекторите, компетентността и отношението им. Научих много и силно препоръчвам." Д. Петков

"Конструктивно и съдържателно в приятна обстановка. Благодаря от сърце!" Е. Станчева

"Полезно, приятно, обогатяващо, експертно" Кр. Асенова

"Присъствах на изключително полезно и интересно обучение в невероятна приятелска обстановка." Благодаря Ви, Севи, Джина и Тони" Д. Зафирова

"Динамично и полезно в личен план" А. Николов

"Приятно съм изненадана. Темите бяха поднесени по изключително интригуващ начин, не като суха материя." В.Пеева

"Интересно, вдъхновяващо, мотивиращо." П. Пешева

"Динамично, изключително полезно и интересно осъществено." Св. Стефанов

Какво Ви хареса най-много в обучението за медиатори?

Повече  от мненията на участниците, вижте тук.

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB.png

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB_2.png

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB_31.png

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB_4.png

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB_5.png

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB_6.png

Otzivi_mediacia_Sporazumenia_FB_7.pngЗА

ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ, попитайте дали е за Вас на 0885792525 или office@sporazumenia.com.
Вижте ТАКСИТЕ И СРОКОВЕТЕ - ТУК:
btn3.jpg

Важно: Изисквания за сертифицирането

За да завършите успешно обучението и да получите сертификат за медиатор, е необходимо да преминете: писмен тест, практически изпит под формата на 3 симулирани медиации, които водите като медиатор или в ко-медиация, и които се наблюдават и оценяват, както и събеседване - съгласно изискванията на Наредба №2 по чл.8 от Закона за медиацията.

Необходимо е и присъствието Ви на поне 80% от обучението.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, ще Ви бъде издадено само удостоверение за участие в обучението, което не дава правоспособност на медиатор. Можете да вземете пропуснати часове със следващо обучение (в рамките на следващите 6 месеца), така, че да бъдат покрити законовите изисквания за издаване на удостоверение от 60 учебни часа.

В случай на неуспешно преминаване на тест и/или практически изпит, имате възможност да се явите на него още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението, при заплащане на редуцирана такса от 120 лв. за двата изпитни дни със симулирани медиации. Изключение от това е налице в случай на невъзможност да бъдат покрити стандартите за водене на процедурата по медиация поради действия на кандидат-медиатора, несъвместими с процедурните и етични правила или закона, констатирана от най-малко трима оценяващи, като в този случай сертификат за медиатор не се издава.

Ред за оценяване и оплаквания

Запишете се така:

Попълнете формата за записване по-долу и ще Ви върнем потвърждение с възможностите за включване в обучението до 48 часа!

Ако имате трудност при подаването на формата, можете просто да ни изпратите мейл на office@sporazumenia.com, да ни звъннете на 0885792525 или да видите дали не изисква попълването на кода за валидиране най-долу - за това, че човек попълва формата. Благодарим Ви!

Подобни