• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

РЕШИ всеки конфликт в екипа, Нови дати, Онлайн

Дата: Медиация в екипа 2, Очаквайте нови дати, 9.00 - 16.30, Онлайн

Реши всеки конфликт в екипа: безкомпромисна дипломация, Част 2 от Медиация в екипа, 19 ноември, Онлайн

Ако ви е омръзнало от компромиси. Време е за правилата на Безкомпромисната дипломация - да сте толкова меки, колкото да сте верни на принципите си. Да сте толкова безкомпромисни, колкото да постигате максимума при спорове. Спрете пречещите елементи или те ще ви спират - бавно, всеки ден, или изненадващо и с последици, които бихте предпочели да избегнете.

Безкомпромисната дипломация е да решавате конфликти, защото знаете какво да кажете, и кои са принципите отвъд думите, които всъщност водят до съгласие и резултат.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА

1.    Принципи на безкомпромисното решаване на разногласия
 • a. Спирачките пред съгласието – защо хората предпочитат да загубят, но да се чувстват прави,
 • b. Принципите на съгласието, дори когато никой от спорещите не е готов да спазва нито един от принципите – но вие сте,
 • c. Принципите на човека насреща - защо пропускът да ги разберем проваля Принципите на съгласието,
 • d. Принципите, с които ни чуват – какво иска да чуе другият,
 • e. Принципите за суперубедителност – как да привлечеш другия да участва в общото решение – като му дадеш увереност, че нещата, които иска ще се случат в определена форма, че може да разчита на теб, и че ти разчиташ на него,

2. Ролята на медиатора при разногласия в екипа

 • Правилата - кога да помогне и кога не, кога с кого да говори,
 • Принципите, които спазва,
 • Процедурата на медиатора - как протичат срещите, за да се стигне до съгласие.

3.   Стъпки в разговора при остри разногласия – в малки групи и големи групи

 • a.    Гледните точки – как да помагаме на всеки да види и чуждата, когато не чува – като му отворим пространство за чуване според неговия тип „Интерес“
 • b.    Важното – как да разберем скритите принципи и цели на всеки – думите и действията, които ги издават, и да им покажем път да ги постигнат заедно с нас,
 • c.    Общата цел – как да я създадем, когато я няма, и как да доведем страните до това да мислят за нея,
 • d.    Пътищата към целите – как да покажем на страните в конфликт 30 начина за генериране на цели – жокер: 6 типа участници с 5 вида цели,
 • e.    Ползи за всеки – по какви критерии.

3.    Техники, реплики и действия за сближаване и свързване на хората в разговора

 • a. Слушането - Какво в него Дразни и как да го направим успешно с минимум усилия,
 • b. Даването на разбиране, помощ, участие - откликване според нуждите на другия и целите на екипа,
 • c. Въпросите, за да стигнем до разбиране - най-силните въпроси, и най-опасните,
 • d. Преместването на гледната точка, за да погледнем правилните неща – от честно признаване на реалността, на гледната точка на хората, към създаване на Неидеален изход, добър с по нещо за всеки.

4.    Чести конфликти и стратегии за справяне – между равнопоставени колеги и между мениджъри, между служител и мениджър.
   Проблеми с ръководителите

 • Липса на ясни инструкции и последваща критика за резултатите
 • Указания против принципите ни
 • Липса на признание за свършената работа
 • Липса на свобода или възможности за развитие
 • Изключване от вземането на решения и неглижиране на мнения
 • Редовно претоварване с работа

       Проблеми с колегите

 • Неравномерно разпределяне на задачите
 • Неясноти кой отговаря за даден проблем
 • Разпореждащи или критикуващи колеги
 • Колеги, които искат да блеснат или се сближават с шефове
 • „Дразнещи“ колеги

      Проблеми на мениджърите

 • Свръхпретенциозни или изнервящи служители
 • Демотивирани или несериозни служители, вкл. неспазване на важни правила и топ задължения
 • Оспорване авторитета на мениджъра
 • Конкуренция или неетичност между мениджъри или отдели
 • Проблеми при прекратяване на правоотношението – запазване на ключовите хора, и лесна раздяла при необходимост.

Това обучение е част 2 от Практическото обучение "Медиация в екипа", което включва следните 3 части:
•    Тайните механизми на успешния екип: спри загубите, 8 април – 9.00 – 16.30,  Онлайн
•    Реши всеки конфликт в екипа: с безкомпромисна дипломация, Част 2 от Медиация за екипа
9 април – 9.00 – 16.30, Онлайн
•    Трудните колеги и клиенти: спри ги или ги направи съюзници, Част 3 от Медиация за екипа
10 април, 9.00 - 16.30, Онлайн

То е отворено за професионалисти от малкия бизнес, големи компании или организации.

Всички участници получават сертификат за успешно завършено обучение. За тези, които са завършили медиатори, трите части заедно формират специализирано надграждащо обучение „Медиация в екипа“, със сертификат съгласно Наредба 2 Към Закона за медиацията.

В Обучението тренираме директно с упражнения и казуси от работата.

Попитайте повече на 0885792525, office@sporazumenia.com или се запишете чрез формата по-долу.

Подобни