• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

ПРАВНОВАЛИДНОТО споразумение: без грешки в медиацията по договори, 28-30 май, София

Дата: 28-30 май 2021г., 9.00-17.00ч., София

Правновалидните споразумения по договорни спорове: как да ги правим в медиацията без грешки

Какви са Скритите правни аспекти в медиацията, които могат да минират процедурата и постигнатото в нея?

Това обучение е надграждащо обучение по Наредба 2 към Закона за медиацията и дава сертификат за допълнителна специализация за правоспособни медиатори. То е подходящо предимно за медиатори неюристи, както и за медиатори-юристи, които искат да надградят знанията си и уменията си в медиацията по договорни спорове.

То е изцяло практическо и наред със законовата рамка за договорите и споразуменията съдържа практически медиации и съставянето и анализа на споразумения по тях.

Липсващото парче от пъзела на споразуменията

За медиаторите е ключово да познават най-малко 2 задължителни правни въпроса, когато участват в разрешаването на спорове по договорни отношения:

-  За какво е договорният спор между страните и какви са правата и задълженията на страните по него?

За пръв път ще покрием това какви са елементите на един договор, кога е действителен, какви са видовете неизпълнение, какво се случва при недостатъци и как да водим разговора като съчетаваме познаването на законовите права на страните и фокуса върху интересите им.

Както и какво не бива да допуска медиаторът, за да не се превърне постигнатото споразумение в  недействителен договор, или договор, в който са заложени проблеми.

Ще обсъдим и практикуваме и особеностите на медиацията и споразуменията при различните видове договори - особено продажба, наем и изработка, които са най-чести в медиаторската практика.

- Как да помогнем за постигането на изрядно правновалидно споразумение - без грешки и заложени проблеми? По конкретно, ще покрием какви са изискванията към такова споразумение - как да се подготви за одобрение от съда, когато има висящо дело, какво се случва с въпросите, които не са предмет на висящото дело, а са уговорени в споразумението. Как да се подготви споразумение, когато няма висящо дело, дали да се завери от нотариус или да се внесе за одобрение от съда по чл.18 от Закона за медиацията.

Както и какви са всички правни последици на постигнатото споразумение и как да се предотврати залагането на проблеми или недействителност в договорките и формата му.

ПРОГРАМА

Ден 1
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Договорите в медиацията - договор или предварителен договор.

1.1. Защо познаването на уредбата на договора в закона е важно за медиатора

1.2. Какво представлява договорът, как се сключва и какви са видовете договори.
-    Задължително и допълнително съдържание, страни /представител на страната/, форма,
-    Сключване – от кой момент и как.

1.3. Видове договори и какво е важно за медиатора по тях.

2.  Предварителен договор и значението му в медиацията
2.1. Защо се сключват предварителни договори?
2.2. На какви изисквания трябва да отговарят?
2.3. Какво става с предварителния договор?

3. Недействителност на договора
 – кога договорът няма да породи действие или ще подлежи на унищожаване.
4. Дисбаланс на силите между страните - техники и стратегии
Симулирана медиация, анализ на медиацията и споразумението

Ден 2
II.    Споразумението в медиацията – изготвяне, изисквания, действие.

От кого може да се учи медиаторът как да сключи споразумение?
1. Споразумението пред съда /съдебна спогодба/ - връзката с медиацията и как медиаторът да се ползва от този модел за сключване.

 • Какво представлява?
 • Как се сключва?   
 • На какво трябва да отговаря?
 • Какво да се изпълни и кога да се изпълни?
 • Какво става със спора?

2. Договори пред нотариуси - какво е значението им за медиацията и какво може да ползва медиаторът.

 • Защо пред нотариус?
 • Какво прави нотариусът при сключване на договора /сделката/?
 • Договори с нотариална заверка. Нотариални актове.

Симулирана медиация, съставяне на споразумение, и анализ.

III. Споразумението, сключено пред медиатора и какво се случва с него след това?

1. Когато има висящ съдебен спор.

 • Как да се оформи споразумението, постигнато в медиацията като съдебна спогодба пред съда?
 • Как се подхожда, когато страните се уговарят по допълнителни въпроси, извън предмета на висящото дело?

2. Когато няма висящ съдебен спор и има постигнато споразумение в медиацията:

 • доброволно изпълнение на споразумението
 • нотариална заверка на подписите на страните – кога е подходящо и какво подготвя медиаторът,
 • нотариалната форма като условие за действителност на сделката – кога и какво подготвя медиаторът,
 • одобрение от съда по чл.18 от Закона за медиацията – кога е подходящо и какво подготвя медиаторът.

Симулирана медиация, споразумение и осигуряване на изпълнимост.

Ден 3
IV.  Ключови моменти за споразумението /спогодбата/ съобразно видовете граждански спорове и интересите на страните:

1.    Специфични договорни спорове – Права, задължения и интереси на страните по тези договори.

 • Продажба
 • Наем на вещи
 • Договор за изработка - разлика с продажбата
 • Други договори.

2.    Неизпълнение по договорите, последици и тяхното уреждане в процедурата по медиация.

3. Извъндоговорни основания за спорове. Как медиаторът да ги разпознае? Неоснователно обогатяване.
Симулирана медиация и анализ.

Заключителен тест.
Заключение.

Обучителите в това обучение

Десислава Джарова, юрист, съдия с над 25 години опит, Севдалина Александрова, Антон Александров, медиатори и адвокати с над 15 години опит

Desi Dzharova_1.jpg

Десислава Джарова е юрист с дългогодишен опит като съдия в семейно, гражданско, търговско, трудово и административно право.
Участвала е в създаването през 2010 г. на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд,  както и в програма „Фулбрайт“ към съда - за работа със студенти по право.
Председател е на българската секция на сдружението „Съдии за медиация“GEMME,  със седалище в Париж.
Като съдия и като лектор в Националния институт на правосъдието, е подготвила много юристи.
В сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение е била съдия- наставник на съдии - франкофони от Европа.

Редовен докторант е в Нов Български университет. Работи като лектор, и  консултант.

11.jpg

Севдалина Александрова е треньор по медиация, медиатор и адвокат с над 15 години опит. Обучила е над 1/3 от медиаторите в България и над 2000 професионалисти, вкл. адвокати и съдии. Член е на Глобалния панел медиатори на CEDR, Великобритания. Обучител в международни екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния.

Водещ експерт в едни от най-големите проекти за популяризиране на медиацията в България, вкл. за създаването на съдебните центрове за медиация.

Провела е стотици сесии по медиация.

Съ-автор в международния наръчник "EU Mediation Law and Practice" под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press,
и Наръчник по трансгранична медиация.

13.jpg

Антон Александров е треньор по медиация, преговори и разрешаване на конфликти с над 8 години опит. Медиатор. Адвокат с над 15 години опит.

Експерт в преговори и извънсъдебни споразумения по граждански, семейни, търговски, и имотни спорове.

Консултирал е клиенти за разрешаването на различни договорни и търговски спорове, свързани с недостатъци, продажби, наеми, изработка, разваляне на договори.

Има специализация по трансгранична медиация.

Участвал е в десетки сесии по медиация.

НЛП практик, със сертификат от Алекс Попов и Ричард Бъндлър.


Подобни