• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

ТРУДНИТЕ колеги, шефове, съдружници, Очаквайте нови дати

Дата: Очаквайте нови дати, 9.00 - 17.00ч., София

Трудните колеги, шефове, съдружници - как да печелиш

Трудните колеги, шефове и съдружници могат да отнемат цялото удоволствие от това, което правим. Деспотичен, който не те чува, или такъв, който те злепоставя, или се държи любезно, а взема решения, които те засягат, без да те попита...

Да търсиш грешките в себе си, или да си опитваш да намериш какво ги интересува, за да им влезеш под кожата, е просто изморително упражнение. Пътят е в издигането на напълно ново ниво на собствените ни умения  - за следване на принципите ни, увереност в разговора и решителност да действаме с или без другия.

В това обучение няма да сложим край на отношенията с трудните колеги, шефове и съдружници - но никога повече няма да сме зависими от тях. С ясна практическа система за неутрализиране на тяхното влияние и засилване на собственото ни влияние върху работата, която вършим заедно с тях.

С интензивна практика, упражнения за справяне с трудни хора, казуси за преговаряне, и възможност за решаване на лични казуси.

I. МОЕТО ВЛИЯНИЕ  - ВЪРХУ ТРУДНИЯ И ВЪРХУ МЕН

1. Трудни са, защото ….
Стоят на пътя пред целта ни, не ни чуват, не ни зачитат, и създават напрежение и риск. За работата ни, за спокойствието ни, или за цял бизнес проект.

2. Как да спрат да бъдат трудни за нас? ЦЕЛ, самообладание, и самоуважение - достатъчни ли са тези 3? Има хора, за които трудните не са трудни - какво да си вземем от тях, за да възпрем завинаги трудностите за нас?

3. Как да сме верни на принципите си и да се справим с агресивните и неетичните? Като ги използваме, вместо да вървим срещу тях.

4. Как да използваме времето, за да смекчим трудното поведение?


5. Как да използваме една кино-техника, за да отнемем от другия излишната сила, която сме му придали?

6. Върху какво имаме контрол в отношенията с трудния човек? Върху нашите решения и поведение. И върху думите ни, с които въздействаме. Как да разширим сферата на контрола и на влиянието си?

II. РАЗГОВОРЪТ

7.    Как да се подготвим за разговора с трудния - само 3 въпроса могат да определят резултата

8.    Как да повлияем веднага според типа на трудното поведение? Като го разпознаваме и адаптираме думите си спрямо него.

9.    Какви стъпки да следваме в разговора – които твърдо водят към желаната цел?
Подходът към трудните ни хора е като пътуване през непозната местност. Но ако имаме силна храна, нужните инструменти, и решимост да се справяме с предизвикателствата по път, ще се справим.

III. РЕШЕНИЕТО ЗА ОТНОШЕНИЯТА

10. Как да действаме напълно независимо от действията на трудния – когато продължаваме да работим заедно - Как да си създадем независима сфера на влияние и да използваме не силните, а най-силните си страни

11. Как да преценим дали да прекратим отношенията?
Критерии

12. Как да работим за подобряването на отношенията, когато това е важно за нас? Най-важният фактор - кога да изминем половината от пътя до другия, и кога да минем целия.

Обучителите в това обучение

Севдалина Александрова, Антон Александров - виж повече за тях тук.

11.jpg

Севдалина Александрова е треньор по медиация, преговори и убеждаване, медиатор и адвокат с над 15 години опит.

Обучила е над 1/3 от медиаторите в България и над 2000 професионалисти, вкл. адвокати и съдии, както и мениджъри в умения за убеждаване и преговори. Член е на Глобалния панел медиатори на CEDR, Великобритания.

Обучител в международни екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния.

Провела е стотици сесии по медиация, консултации и преговори за разрешаване на конфликти - търговски, имотни, семейни, в работна среда, и други.

13.jpg

Антон Александров е треньор по медиация, преговори и разрешаване на конфликти с над 8 години опит. Медиатор. Адвокат с над 15 години опит.

Експерт в преговори и извънсъдебни споразумения по граждански, семейни, търговски, и имотни спорове, както и в работа с трудни клиенти.

Има специализация по трансгранична медиация, вкл. по семейни въпроси.

Провел е стотици сесии по медиация -в търговски, договорни, имотни, семейни спорове, спорове в работна среда, и други.

НЛП практик, със сертификат от Алекс Попов и Ричард Бъндлър.
Подобни