• EMAIL office@sporazumenia.com
  • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
  • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Казуси

Как да си вземем пари, дадени назаем, от приятел

Как да си върнем парите обратно от приятел

Въпрос: Преди две години заех сума пари, около 4 000 лева, на човек, който тогава ми беше приятел. Постепенно се отчуждихме, той престана да се обажда, и съответно не повдигна въпроса и за връщането на парите. За мен сумата е немалка, и бих искал да си я взема обратно. Знам къде живее, но не съм сигурен как да подходя. Дали да заведа дело или да се обърна към фирма за събиране на вземания? Мога ли да действам без адвокат?

За да си върнете парите обратно, имате два подхода: да опитате добронамерено с преговори или медиация, или чрез съдебно дело, при което парите да се съберат чрез компетентните органи, ако е необходимо и с принудително изпълнение.

Какво би Ви помогнало за вземането на решение кой подход да изберете?


На първо място, в повечето случаи е уместно да започнете от най-мекия вариант – а именно разговор директно между Вас и приятеля Ви. Можете да вземете на този разговор още някой Ваш близък приятел, който е опитен в преговорите, дори само за подкрепа. В този разговор основната Ви задача е да предразположите бившия си приятел с добронамерен разговор – по каквато и да е тема, която да сближи отношенията ви, и след това в удобен момент да повдигнете въпроса за сумата, която Ви дължи. Можете да му кажете, че се нуждаете от тези пари като споменете нещо съвсем конкретно – че Ви предстои важно пътуване, или купуване на автомобил, или ремонт, или нещо друго важно. Повечето хора, след като получат приятелско отношение и разберат, че има належаща нужда, биха започнали да предлагат варианти, по които да се издължат.

В този разговор е важно да разберете по каква причина приятелят Ви не плаща – дали защото не разполага със средства, поради влошените ви отношения, поради това, че смята, че няма да предприемете нищо, или поради друга причина. Задачата Ви е да договорите с него конкретен срок за връщането на парите – изцяло или на части, който да е максимално близък, така, че ако не последва връщане, да можете да предприемете други действия.

В случай, че в този срок не получите парите, разговаряйте с приятеля си. Опитайте да получите дори частично плащане в момента. Ако Ви плати част от сумата, продължете с тази стратегия – получаване на парите на части, с разговори.

Ако видите, че няма намерение да плаща, опишете му конкретно какво предстои да се случи, което няма да е приятно и за двама Ви. Обяснете му, че парите продължават да са Ви необходими и ще бъдете принуден да ангажирате адвокат и да заведете съдебно дело, което ще го натовари с още допълнителни разноски, тъй като, ако го осъди, съдът ще възложи на него плащането на всички разноски. Разходите по принудителното изпълнение също ще са за негова сметка. Така сумата, която Ви дължи, би набъбнала сериозно, дори с още толкова, колкото е в момента. Това би трябвало да е сериозен стимул за плащане.

Ако и това не подейства, тогава можете да се обърнете към адвокат, който да заведе иск за дължимите Ви пари. Не е препоръчително да предприемате тази стъпка без адвокат, тъй като евентуални неточности във воденето на делото могат да Ви струват допълнително време, допълнителни разходи, и дори да Ви попречат да спечелите делото. Според описаното от Вас, случаят изглежда лесен за доказване, тъй като има дадена сума пари, която не е върната и не се оспорва факта, че не е върната. Доказването, че сумата Ви се дължи, би било улеснено, ако имате документ – разписка или договор, в които да е документирано, че сте дали тази сума. Но дори да нямате документ, правилата на Гражданския процесуален кодекс, в чл.164, ал.1, т.3, относно допустимостта на свидетелските показания, предвиждат, че „Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително”. Това означава, че сумата от 4 000лв. ще може да бъде доказана със свидетелски показания – от ваши близки или познати, които да потвърдят, че сте дали тази сума.

Освен вариантите да проведете разговор с Вашия приятел, и да започнете съдебно дело, съществува и „междинен” вариант, при който да се обърнете към независим експерт по преговорите – медиатор, който да помогне в договарянето на връщане на парите. Предимството на участието на медиатора, е че няма да се налага сам да поемате тежестта на разговора, и, че ако не ви е приятно, или не сте в състояние да разговаряте лично и насаме с приятеля, който Ви дължи парите, медиаторът може да служи като буфер в този разговор. Той ще изслуша всеки от вас, при необходимост ще се види с всеки поотделно, за да разбере какъв е проблемът във връзка с плащането и как може да се преодолее. Ще ви помогне и всеки от вас да прецени какви биха били последиците, ако не се договорите, както и да договорите варианти за връщането на дължимото.

Помощта на медиатора често се оказва много ефективна не само защото той е професионалист в посредничеството при преговори, но и защото като участници в спор, често сме афектирани и не успяваме да преговаряме рационално. Когато се дължат пари, често виждаме като единствен вариант връщането на самите пари, и разбира се, това е логично, тъй като именно това сме дали. В случая обаче, когато длъжникът ни няма налични пари, които да върне, е възможно да се помисли и за други варианти – като да ни даде нещо друго, или да направи нещо за нас, което да ни овъзмезди. Ако се окаже, че пари бихме получили трудно и бавно, може да ни се стори приемлив варианта, при който длъжникът ни може да ни предостави нещо, с което разполага – например стара кола, която да продадем на части и да си върнем частично парите. Може и да извърши някаква работа за нас, или да ни осигури сключването на сделка, от която ще спечелим. Изобщо когато се достигне до ситуация, в която връщането на пари ще се окаже трудно, времеемко и несигурно (например, когато дори да осъдим длъжника, той няма средства, вещи или имоти, към които да бъде насочено принудително изпълнение), намирането на различни от пари варианти може да се окаже също толкова печелившо.

Освен разговора, съдебното дело, медиацията, може да се насочите и към фирма за събиране на вземания, като проучите какъв процент от вземането ще Ви иска за услугата и прецените дали това е приемливо за Вас.