• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Блог

Как се постигат РЕЗУЛТАТИ с медиацията в ЕС?

Мерките, които работят в ЕС и следващи стъпки

Всички се вълнуваме кои мерки дават най-високи резултати в медиацията.

Тук ще обсъдим основните мерки, които вече са пробвани в ЕС, кои дават и кои не дават резултат, както и моделите на медиация във Великобритания и Италия, които предвиждат нестандартни мерки, свързани с елемент на задължителност.

 • Информиране за медиацията
 • Задължителна медиация
 • Финансови стимули и санкции
 • Изпълнение
 • Задължителна информационна среща – модела на Великобритания
 • Задължителна първа среща по медиация – модела на Италия

Информиране за медиацията

 • Информационни срещи - по инициатива на съдията (Чехия), или във връзка с конкретни спорове, напр. семейни (Литва, Люксембург и Англия и Уелс), или по разпореждане на съдията (Ирландия, Чехия).
 • Изискване страните да посочват в молбите до съда дали е направен опит за медиация или причини, които пречат
 • Изискване адвокатите да информират клиентите си за възможността да използват медиация

Участие на адвокати в медиация

 • Медиаторът може да е длъжен да насочи страните да се съветват с адвокат при сложни правни въпроси - Австрия,
 • При съдебна медиация участието на адвокат е задължително  (ако е задължително и в съдебното производство) - Франция,
 • Участието на адвокати е задължително - Италия.

Задължителна медиация

 • При множество видове спорове – Италия
 • При родителски права и режим на виждане – Унгария, Хърватска
 • При договор за чиракуване – Австрия

Специална уредба за задължителна семейна медиация

 • Задължително отнасяне на семейни случаи, ако има дете – Хърватска
 • Съдът е длъжен да проведе информационна сесия със страните, които са длъжни да присъстват – Люксембург
 • Задължителна съдебна медиация за родителски права и издръжка, споразумение със силата на съдебна спогодба – Финландия.

Финансови стимули

В 13 държави членки в ЕС има намаляване или пълно възстановяване на таксите и разноските за съдебни производства - при споразумение чрез медиация по време на спряно съдебно производство. В Словакия - 30, 50  или 90 % от съдебните такси се възстановяват, в зависимост от етапа.

Правна помощ

 • В Германия - винаги за съдебна медиация, ограничена при извънсъдебна медиация.
 • В Словения - само за съдебна медиация.
 • В Люксембург - за съдебна медиация и семейна медиация, провеждани от сертифициран медиатор.
 • В Италия - за задължителната медиация.


Санкции

В 5 държави членки

 • Санкции за неизпълнение на споразумение, постигнато в медиация - Унгария.
 • Санкции за необоснован отказ да се обмисли медиация - Ирландия.
 • Санкции за отхвърляне на предложение за споразумение от медиатора със същите условия като съдебното решение – дори да е спечелила съдебното производство, на отхвърлилата страна не й се възстановят разноски - Италия.
 • Санкции при неползване на задължителна медиация
  • Съдът може да задължи страна, която се е съгласила на медиация, но не е участвала без основания, да заплати съдебните разноски, независимо от изхода на делото - Полша 
  • Съдът може да осъди страна, която без основание отхвърля насочването на случая за извънсъдебна медиация, да плати всички или част от съдебните разноски на ответната страна - в Словения.

Санкциите не са масова и подкрепяна мярка.

Изпълнение на споразумението

 • За подаването на молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението не се изисква изрично съгласието на всички страни по спора - Белгия, Чешката република, Унгария, Италия, Гърция и Словакия – добра практика.
 • С подписването на споразумението страните дават съгласието си за искане на одобрението на съда за придаване на изпълнителна сила на споразумението – Полша.
 • Изключения от общата изпълняемост на споразуменията – при противоречие с обществения ред или с интересите на децата при семейни спорове.

Задължителна информационна среща (Mediation Information and Assessment Meeting)- Великобритания

 • Изискване по Закона за децата и семействата от 2014г., чл. 10(1) – преди подаване на определени искове.
 • Предоставя информация за медиацията, медиаторът преценява дали медиацията е подходяща и дали няма домашно насилие или риск за увреждане на дете от някоя от страните по иска.
 • Провежда се от сертифициран медиатор
 • Кратка среща (45 мин. до 1 час),  в срок 15 дни от свързването с медиатора
 • Заедно с двете страни или поотделно - в практиката повечето случаи са поотделно.
 • Изключения (домашно насилие, съображения за защитата на дете, спешност поради риск за живота, свободата или физическата неприкосновеност на ищеца,  предишно участие в информационна среща  или медиация по същия случай, и т.н.)

Практика и резултати от задължителната информационна среща във Великобритания

 • 4,000 MIAMs – първите три месеца на 2016г. от 18,000 семейни иска - около 22%. – източник National Family Mediation.
 • Защо останалите не отиват на медиация?
  • не са запознати със задължението си,
  • достъпът им до правна помощ за тези срещи е силно ограничен, (задължителните срещите са въведени, за да се компенсира силното орязване на правната помощ),
  • липсата на адекватна правна защита кара хората да се чувстват несигурни.
 • National Family Mediation вярват, че “Е необходима повече държавна подкрепа за информиране, образоване и популяризиране на факта, че тези срещи са задължителни, за да се осигури прилагането на закона и осигуряването на реален достъп до повече медиации.”
200000 медиации за една година! – Италианския модел - вижте повече за Италианския модел и резултатите му към 2017 г. ТУК

Предложения на ЕК за следващи мерки за медиацията, септември 2016 г.

 • Увеличаване на усилията на държавите-членки за популяризиране на медиацията
 • Увеличаване на приканването към медиация от съдилищата
 • Най-добри практики, предложени от ЕК - посочване дали е правен опит за медиация, задължителни информационни срещи в съдебното производство, финансови стимули, включително намаляване на съдебните такси и увеличаване на възможностите за правна помощ, осигуряване на изпълняемост на споразумението без да е необходимо съгласието на всички страни.

Как да приложим това в България?

 • Съдилищата са в процес на увеличаване на препращанията
 • Въвеждането на евентуална задължителност е важно да бъде обвързано с активна информационна и образователна кампания
 • От ключово значение са и финансовите стимули – по-късно внасяне на такси или възстановяване при споразумение.

Повече за това какво се случва в България, можете да прочетете тук.

Практикувай и ти

Включи система от практически техники и в твоята работа и ежедневие - избери най-точното обучение за теб.

Провери уменията си още сега - с Тестовете "В кръвта ти ли е да си медиатор?" и "Какъв майстор на решенията се крие в теб?".

Реши наболял проблем още сега - с лична сесия.

За да получиш вътрешен достъп до още техники и истории от опита ни, както и до специални предложения и отстъпки за събития, които не публикуваме на сайта, можеш да се абонираш за Бюлетина "Кръга на Споразумения" ТУК.

Севдалина Александрова