• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ, 14-16 юни, 5-7 юли, София, Запълнено

Дата: Ниво 1: 14-16 юни, Ниво 2: 5-7 юли 2019г., София

Дати

След ранното запълване на обученията през юни, октомври, януари-февруари, март-април и март-май, обявяваме и датите на лятното  обучение:

Ниво 1: 14-16 юни 2019 г., Ниво 2: 5-7 юли 2019 г., София

60 учебни часа, съгласно законовите изисквания в България, плюс материали за предварителна подготовка

Местата са ограничени, тъй като работим с малки групи, за да осигурим качествено обучение и лична обратна връзка на всеки участник в 14-те медиации в обучението. Благодарим Ви за разбирането!

За това обучение местата са Изчерпани! Благодарим Ви за големия интерес и доверие! Вече текат записванията за следващото обучение на 3-5 октомври и 24-26 октомври. Вземете място и максимална отстъпка за него отсега.

Какво получавате

Умения за преговори, дипломация и убедително въздействие - в работата и личните отношения. За качествено ново ниво в кариерата.

Обучението дава сертификат и правоспособност да практикувате официално дейност като професионален медиатор и да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието - от одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация - сдружение Споразумения, стр. 5 в Регистъра.

ПРЯКО ПРИЛОЖИМИ В РАБОТАТА И ЕЖЕДНЕВИЕТО ВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ, ЧРЕЗ:
 • Практически техники за високо-ефективно разрешаване на спорове от над 14-годишния ни опит в България и по света, отговарящи на задължителните законовите изисквания,
 • Лична гаранция за качество и видими резултати от едни от най-опитните обучители в България: Севдалина Александрова, обучила над 1/3 от медиаторите в България, заедно с Антон Александров, адвокат, и Вержиния Димова, организационен консултант и психолог. Повече за опита на обучителите, може да видите тук.
 • Международни стандарти на провеждане на обучението и оценяване – от прекия ни опит в работата с екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния и др.
 • Реални умения, които можеш да премериш не само в обучението, но и в ежедневието си – за успокояване на напрегнати ситуации, вникване в интересите на спорещите, обръщане на хода на преговорни и конфликтни ситуации,  и много други.  
 • Лична практика за теб - 14 практически медиации, в 5 от които действаш като медиатор самостоятелно или заедно с колега,
 • Лична обратна връзка след всяка медиация,
 • Подготовка за разрешаване на различни видове спорове – договорни, семейни, имуществени, търговски, потребителски и други,
 • Сертифициране с право да упражняваш дейност като медиатор - при успешно преминаване на законови-установените практически и теоретичен изпит и събеседване.
Както и:
 • Материали за предварителна подготовка
 • Демонстрация на медиация от обучителите
 • Споделяне на опит от действащи медиатори

Повече за обучението

Обучението включва знания и умения за:

 • управление на конфликта, на преговорен процес и на процедура по медиация от откриването през изследването на интересите и възможностите за споразумение,
 • ефективно прилагане на комуникативни умения и медиаторски техники в контекста на процедура по медиация,
 • ефективна работа с различните участници в медиацията, роля на медиатора, страните и адвокатите и другите участници,
 • правната рамка, видовете медиация и изискванията към споразумението, постигано в медиация,
 • успокояване на напрежение, включително чрез познаване и управление на личния стил, самоконтрол, и работа с емоциите на участниците в медиацията,
 • преодоляване на проблемни поведения и задънени улици,
 • адаптиране на подхода към различните видове медиация по семейни, търговски, договорни спорове, и други медиации,
 • уредбата на медиацията в Европейския съюз и новостите в прилагането й,
 • взаимодействие между медиаторите и другите институции и препращането от съд към медиация, правомощия на съда и процедура за препращане - роля на съда, процедура по препращане и развити практики в България,
 • развиване на медиаторска практика.

Важно: Изисквания за сертифицирането

За да завършите успешно обучението и да получите сертификат за медиатор, е необходимо да преминете: писмен тест, практически изпит под формата на 3 симулирани медиации, които водите като медиатор или в ко-медиация, и които се наблюдават и оценяват, както и събеседване - съгласно изискванията на Наредба №2 по чл.8 от Закона за медиацията.

Необходимо е и присъствието Ви на поне 80% от обучението.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, ще Ви бъде издадено само удостоверение за участие в обучението, което не дава правоспособност на медиатор. Можете да вземете пропуснати часове със следващо обучение (в рамките на следващите 6 месеца), така, че да бъдат покрити законовите изисквания за издаване на удостоверение от 60 учебни часа.

В случай на неуспешно преминаване на тест и/или практически изпит, имате възможност да се явите на него още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението, при заплащане на редуцирана такса от 120 лв. за двата изпитни дни със симулирани медиации. Изключение от това е налице в случай на невъзможност да бъдат покрити стандартите за водене на процедурата по медиация поради действия на кандидат-медиатора, несъвместими с процедурните и етични правила или закона, констатирана от най-малко трима оценяващи, като в този случай сертификат за медиатор не се издава.

За кого е обучението

За професионалисти, които искат да надградят досегашната си практика в работата с хора и в преговорите с нови практически умения, да направят следваща стъпка или промяна в кариерата си, да се справят още по-ефективно в работата с клиенти и партньори или управлението на хора, и да договарят бързо споразумения във взаимна полза, както и за специалисти, които искат да практикуват като професионални медиатори.

Законът за медиацията не съдържа изисквания за образование в определена област. Поради това специалисти от различни професионални области могат да получат правоспособност като медиатори и да оказват съдействие особено ефективно в областите, в които имат натрупан преди това професионален опит, или да се квалифицират в нови области.

Обучителите в това обучение

Севдалина Александрова, Антон Александров, Вержиния Димова - виж повече за тях тук.

11.jpg

13.jpg Dzhina_sm.png

Мнения от участници в обучението за медиатори

Какво Ви хареса най-много в обучението за медиатори?

Имаше баланс между теория и практика, програмата се спазваше точно, имаше добронамереност от страна на обучителите и много конкретни и полезни обратни връзки. Б. Костова

Лично отношение, добронамереност практическа насоченост, пълна отдаденост и себераздаване от страна на обучителите. В. Момчилова-Колева

Подходите, с които беше представено учебното съдържание. Харесаха ми практическите части от обучението и навременното съдействие на преподавателите конкретно в моето представяне. И. Стефанова

Хареса ми всичко, мисля, че отделните части бяха изключително балансирани. За мен лично най-предизвикателно и полезно преживяване бяха всички симулации – и като страна и като медиатор. За тези 6 дни се пренесох в един напълно нов свят научих страшно много неща и срещнах чудесно хора. Благодаря Ви! Б. Енчева

Практическата насоченост и забавния начин на поднасяне на информацията. Непринудената атмосфера, която се създава. Преподавателите бяха вдъхновяващи и вярващи в нас. И след като участвах – аз казвам, че са най-добрите. И. Георгиева

Хареса ми практическата насоченост и изключителния подход на обучаващите – лично, енергично и с усмивка. Бих препоръчала обучението на приятели и колеги. При предварителното проучване реших, че това е най-подходящото обучение за мен, а вече съм убедена. П. Кузева

Предразполагането от обучителите да се сработя в екип бързо с непознати хора и да се чувствам значима в този екип. П. Генова

КПД от всички страни. М. Ризов

Практическата насоченост, базирана на стриктна теоретична основа. Н. Георгиев

Обучението развива изключително много различни качества на човек – комуникация, търсене на интересите, разпознаване на вербалните и невербалните послания. Хареса ми че както теория, имаше и практика. Св. Гайдарски

Изключително задълбочено и положително познание, и много професионално отношение. Благодаря! Ст. Вълчева

Обучение на високо ниво в приятелска и позитивна атмосфера. Вие сте най-добрите. Останете си винаги толкова позитивни и отворени. Е. Първанова

Обучението беше на много високо ниво. Много ползотворно. Р. Тодорова

Изключително професионален курс. Допадна ми теоретичната и практическата част и балансът между тях. Д. Милушева

Интересно, полезно, забавно, с нови възможности. Харесаха ми най-много симулациите и това човек да се постави в позиция, в която никога не е бил. Е. Радков

Много добре организирано, структурирано, с много практика (симулации), отлично подготвени лектори. Отлично впечатление ми направи начина на представяне ан теорията, практическите примери, комуникацията с участниците, обратната връзка, която получавахме постоянно. Браво! Благодаря! Б. Спасова

Обучението е динамично, интересно, предизвикващо и удовлетворяващо. Хареса ми разкриването на възможностите в комуникацията с използване на работещи инструменти. Бяхте страхотни учители по ораторство и умения за овладяване на ситуации и проблемни отношения! И. Йотова

Какво ще използвате директно в ежедневната работа и личния си живот?

Подходите за водене на преговори. Б.Костова

Преминаването от позиция към интерес. В. Момчилова-Колева

Техниките за водене на преговори. И. Стефанова

Смятам, че всички техники за комуникация и за преговори могат да намерят приложение директно и в личния и в работния живот. Б.Енчева.

Техниките за справяне с трудни страни. И. Георгиева

Начинът на задаване на въпроси е много важен за мен и бих взела наученото, за да получавам максимално точна и пълна информация.  П. Кузева

Техниките за справяне с проблемно поведение. Н.Георгиев

Ще задавам въпроси по различен начин. И. Йотова

Способността да виждам важните за хората въпроси. Ст. Вълчева

Още по-добре умението да слушам и разбирам другия. Б. Спасова

Техниките за комуникация и въпроси с цел някой да се замисли дали е прав и какво е най-важно и какви интереси има. Е. Радков

Ще използвам всички техники за справяне в конфликтни ситуации, както и техниките за сваляне на напрежението в разговори. Д. Милушева

Запишете се така:

Моля, изтеглете Формуляра за регистрация и го изпратете на e-mail: office@sporazumenia.com.

С изпращането на този формуляр заявявате желанието са за участие в организирано от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия за предоставянето му. Взаимният ни ангажимент започва след потвърждение от наша страна за включването Ви. За подробности, моля, вижте Общите условия.

Данните, които ни предоставяте с този формуляр, имат за цел да получите качествено и законосъобразно предоставяне на услугите, свързани със съответното обучение или събитие. Те няма да бъдат използвани за други цели. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на office@sporazumenia.com или 0885792525.

Подобни