• EMAIL office@sporazumenia.com
 • ТЕЛЕФОН 0885 79 25 25
 • Работно време 09.00 – 17.30 Понеделник-Петък

Обучения

Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ, 28-30 ноември 2019 - 9-11 януари 2020, София

Дата: Ниво 1: 28-30 ноември 2019, ниво 2: 9-11 януари 2020

Дати

След ранното запълване на обученията през юни и октомври 2019 г. обявяваме и датите на есенно-зимното обучение:

Дата: Ниво 1: 28-30 ноември 2019, Ниво 2: 9-11 януари 2020, София, от 9.00 до 17.30ч.

60 учебни часа, съгласно законовите изисквания в България, плюс материали за предварителна подготовка


Какво получавате

Умения за преговори, дипломация и убедително въздействие - в работата и личните отношения. За качествено ново ниво в кариерата.

Обучението дава сертификат и правоспособност да практикувате официално дейност като професионален медиатор и да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието - от одобрена от Министъра на правосъдието обучителна организация - сдружение Споразумения, стр. 5 в Регистъра.

ПРЯКО ПРИЛОЖИМИ В РАБОТАТА И ЕЖЕДНЕВИЕТО ВИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ, ЧРЕЗ:
 • Практически техники за високо-ефективно разрешаване на спорове от над 13-годишния ни опит в България и по света, отговарящи на задължителните законовите изисквания,
 • Лична гаранция за качество и видими резултати от едни от най-опитните обучители в България: Севдалина Александрова, обучила повече от 1/3 от медиаторите в България, заедно с Антон Александров, адвокат, и Вержиния Димова, организационен консултант и психолог. Повече за опита на обучителите, може да видите тук.
 • Международни стандарти на провеждане на обучението и оценяване – от прекия ни опит в работата с екипи от САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Румъния и др.
 • Реални умения, които можеш да премериш не само в обучението, но и в ежедневието си – за успокояване на напрегнати ситуации, вникване в интересите на спорещите, обръщане на хода на преговорни и конфликтни ситуации,  и много други.  
 • Лична практика за теб - 14 практически медиации, в 5 от които действаш като медиатор самостоятелно или заедно с колега,
 • Лична обратна връзка след всяка медиация,
 • Подготовка за разрешаване на различни видове спорове – договорни, семейни, имуществени, търговски, потребителски и други,
 • Сертифициране с право да упражняваш дейност като медиатор - при успешно преминаване на законови-установените практически и теоретичен изпит и събеседване.
Както и:
 • Материали за предварителна подготовка
 • Демонстрация на медиация от обучителите
 • Споделяне на опит от действащи медиатори

Повече за обучението

Обучението включва знания и умения за:

 • управление на конфликта, на преговорен процес и на процедура по медиация от откриването през изследването на интересите и възможностите за споразумение,
 • ефективно прилагане на комуникативни умения и медиаторски техники в контекста на процедура по медиация,
 • ефективна работа с различните участници в медиацията, роля на медиатора, страните и адвокатите и другите участници,
 • правната рамка, видовете медиация и изискванията към споразумението, постигано в медиация,
 • успокояване на напрежение, включително чрез познаване и управление на личния стил, самоконтрол, и работа с емоциите на участниците в медиацията,
 • преодоляване на проблемни поведения и задънени улици,
 • адаптиране на подхода към различните видове медиация по семейни, търговски, договорни спорове, и други медиации,
 • уредбата на медиацията в Европейския съюз и новостите в прилагането й,
 • взаимодействие между медиаторите и другите институции и препращането от съд към медиация, правомощия на съда и процедура за препращане - роля на съда, процедура по препращане и развити практики в България,
 • развиване на медиаторска практика.

Важно: Изисквания за сертифицирането

За да завършите успешно обучението и да получите сертификат за медиатор, е необходимо да преминете: писмен тест, практически изпит под формата на 3 симулирани медиации, които водите като медиатор или в ко-медиация, и които се наблюдават и оценяват, както и събеседване - съгласно изискванията на Наредба №2 по чл.8 от Закона за медиацията.

Необходимо е и присъствието Ви на поне 80% от обучението.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, ще Ви бъде издадено само удостоверение за участие в обучението, което не дава правоспособност на медиатор. Можете да вземете пропуснати часове със следващо обучение (в рамките на следващите 6 месеца), така, че да бъдат покрити законовите изисквания за издаване на удостоверение от 60 учебни часа.

В случай на неуспешно преминаване на тест и/или практически изпит, имате възможност да се явите на него още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението, при заплащане на редуцирана такса от 120 лв. за двата изпитни дни със симулирани медиации. Изключение от това е налице в случай на невъзможност да бъдат покрити стандартите за водене на процедурата по медиация поради действия на кандидат-медиатора, несъвместими с процедурните и етични правила или закона, констатирана от най-малко трима оценяващи, като в този случай сертификат за медиатор не се издава.

За кого е обучението

За професионалисти, които искат да надградят досегашната си практика в работата с хора и в преговорите с нови практически умения, да направят следваща стъпка или промяна в кариерата си, да се справят още по-ефективно в работата с клиенти и партньори или управлението на хора, и да договарят бързо споразумения във взаимна полза, както и за специалисти, които искат да практикуват като професионални медиатори.

Законът за медиацията не съдържа изисквания за образование в определена област. Поради това специалисти от различни професионални области могат да получат правоспособност като медиатори и да оказват съдействие особено ефективно в областите, в които имат натрупан преди това професионален опит, или да се квалифицират в нови области.

Обучителите в това обучение

Севдалина Александрова, Антон Александров, Вержиния Димова - виж повече за тях тук.

11.jpg

13.jpg Dzhina_sm.png

Мнения от участници в обучението за медиатори

За ОБУЧЕНИЕТО ЗА МЕДИАТОРИ

"Обучение, което променя животи!" Д. Василева

"Прекрасно усещане за духа, мисълта и тялото". Е. Кикерезова

"Пълнокръвно, забавно, много полезно и интересно." Д. Янева

"Вдъхновяващо, разбираемо и забавно." Радост Т.

"Обучението е страхотно. Перфектна комбинация от предаване на знания, представени по подходящ начин, с правилно отношение, по забавен и близък до реалността начин." М. Рачев

"Много добро съчетаване между теория и практика. Много полезно обучение." Е. Влахкинова

"Изключително полезно, интересно и незаменимо." В. Атанасова

"Чудесно! Начинът на провеждане с много примери и симулации осигурява запомнянето и усвояването в момента на обучението." Б. Събева

"Пълно със стойност" М. Кичашка

"Изключително полезно, увлекателно и структурирано!" Н. Боева

"Перфектно структурирано с акцент върху практиката." Хр. Винарова

"Палитра от емоции" Цв. Стоянова

"Интересно, пълноценно и динамично!" Р. Николова

"Високо ниво, креативност и разнообразие в обучителните подходи" Н. Крохмаль

"Възхитена съм! Наистина на по-добре организирано и водено обучение никога досега не съм била!" Р. Браилска

"Много обогатяващо, завладяващо и вдъхновяващо! Едно от най-добрите обучения, на които съм присъствала." П. Найденова

"Доволна повече, отколкото очаквах!" Л. Мандаджиева

"Обучението бе интересно, но и малко уморително." Ст. Дончева

"Вълнуващо, полезно и много зареждащо. Прекрасни обучители!" В. Петрова

"Изключително съм доволен от лекторите, компетентността и отношението им. Научих много и силно препоръчвам." Д. Петков

"Конструктивно и съдържателно в приятна обстановка. Благодаря от сърце!" Е. Станчева

"Полезно, приятно, обогатяващо, експертно" Кр. Асенова

"Присъствах на изключително полезно и интересно обучение в невероятна приятелска обстановка." Благодаря Ви, Севи, Джина и Тони" Д. Зафирова

"Динамично и полезно в личен план" А Николов

"Приятно съм изненадана. Темите бяха поднесени по изключително интригуващ начин, не като суха материя." В.Пеева

"Позитивно, приятно и много полезно." М Иванова

"Интересно, вдъхновяващо, мотивиращо." П. Пешева

"Динамично, изключително полезно и интересно осъществено." Св. Стефанов

Какво Ви хареса най-много в обучението за медиатори?

Атмосферата и начинът, по който се предава материалът. Обучението беше с доста теоретична част, която беше подплътена с много примери за по-лесното усвояване. Д. Василева

Медиациите, които симулирахме, и приятелското отношение. Е. Кикерезова

Плавният преход в различните теми и позитивното отношение на обучителите. Л. Младенова

Общият дух и атмосфера на обучението, ерудицията на обучаващите и нивото на участниците.Д. Янева

Примерите от практиката към теорията. Богатият брой упражнения и симулирани медиации. Лекторите са непринудени и открити. Радост Т.

Максимално синтезираната информация, представена по разбираем начин за всеки. М. Рачев

Разчупеното обобщение на цялата теория. Е. Влахкинова

Начинът на поднасяне на информацията. Начинът на общуване между участници и обучители. В. Атанасова

Точният баланс между теория и практика, който ме оставя с усещането за цялостна подготовка. Н Боева

Интересните презентации на обучителите и въвличането на участниците в дискусии и решения. Хр. Винарова

Съчетанието между полезно и приятно. В. Николова

Динамиката, практическото представяне на материала. Р. Браилска

Лекторите с тяхното увлекателно представяне на материята - разчупено и структурирано. П Найденова

Екипът, заедно и поотделно. Л. Мандаджиева

Динамиката, практическите задачи. Р. Николова

Свободната комуникация между обучаващи и обучавани. Ст. Дончева

Възможността за наблюдение върху практическата част и обратната връзка. Ив. Иванова

Начинът на преподаване. Формирането на практически умения. В. Петрова

Обстановката на подкрепа и спокойствие. Д Зафирова

Поднасянето на информацията по лек и приятен начин и многото практически упражнения. Д. Петков

Високата честота на практическите занятия. Е. Станчева

Непрекъснатата комуникация, балансирането редуване на теоретична и практическа част, приятелската атмосфера, подкрепата и насърчаването. Прекрасни! Благодаря Ви! Кр. Асенова

Разбирането, че всяка ситуация може да бъде овладяна. А. Николов

Имаше баланс между теория и практика, програмата се спазваше точно, имаше добронамереност от страна на обучителите и много конкретни и полезни обратни връзки. Б. Костова

Лично отношение, добронамереност практическа насоченост, пълна отдаденост и себераздаване от страна на обучителите. В. Момчилова-Колева

Подходите, с които беше представено учебното съдържание. Харесаха ми практическите части от обучението и навременното съдействие на преподавателите конкретно в моето представяне. И. Стефанова

Хареса ми всичко, мисля, че отделните части бяха изключително балансирани. За мен лично най-предизвикателно и полезно преживяване бяха всички симулации – и като страна и като медиатор. За тези 6 дни се пренесох в един напълно нов свят научих страшно много неща и срещнах чудесно хора. Благодаря Ви! Б. Енчева

Практическата насоченост и забавния начин на поднасяне на информацията. Непринудената атмосфера, която се създава. Преподавателите бяха вдъхновяващи и вярващи в нас. И след като участвах – аз казвам, че са най-добрите. И. Георгиева

Хареса ми практическата насоченост и изключителния подход на обучаващите – лично, енергично и с усмивка. Бих препоръчала обучението на приятели и колеги. При предварителното проучване реших, че това е най-подходящото обучение за мен, а вече съм убедена. П. Кузева

Предразполагането от обучителите да се сработя в екип бързо с непознати хора и да се чувствам значима в този екип. П. Генова

КПД от всички страни. М. Ризов

Практическата насоченост, базирана на стриктна теоретична основа. Н. Георгиев

Обучението развива изключително много различни качества на човек – комуникация, търсене на интересите, разпознаване на вербалните и невербалните послания. Хареса ми че както теория, имаше и практика. Св. Гайдарски

Изключително задълбочено и положително познание, и много професионално отношение. Благодаря! Ст. Вълчева

Обучение на високо ниво в приятелска и позитивна атмосфера. Вие сте най-добрите. Останете си винаги толкова позитивни и отворени. Е. Първанова

Обучението беше на много високо ниво. Много ползотворно. Р. Тодорова

Изключително професионален курс. Допадна ми теоретичната и практическата част и балансът между тях. Д. Милушева

Интересно, полезно, забавно, с нови възможности. Харесаха ми най-много симулациите и това човек да се постави в позиция, в която никога не е бил. Е. Радков

Много добре организирано, структурирано, с много практика (симулации), отлично подготвени лектори. Отлично впечатление ми направи начина на представяне ан теорията, практическите примери, комуникацията с участниците, обратната връзка, която получавахме постоянно. Браво! Благодаря! Б. Спасова

Обучението е динамично, интересно, предизвикващо и удовлетворяващо. Хареса ми разкриването на възможностите в комуникацията с използване на работещи инструменти. Бяхте страхотни учители по ораторство и умения за овладяване на ситуации и проблемни отношения! И. Йотова

Какво ще използвате директно в ежедневната работа и личния си живот?

Вече прилагам почти всичко от наученото. Н. Боева

Активното слушане, обобщаването, търсенето на скрития интерес, както в лично, така и в професионално отношение. М. Кичашка

Комуникационните и медиаторски техники. Хр. Винарова

Техниките за справяне в задънени улици и с трудни клиенти. В. Николова

Няма да избягвам конфликтите, лично аз от една страна. Ще помагам на колегите в работата си да разрешават спорове, от друга. Н. Крохмаль

Обобщения, изслушване с разбиране, трудни клиенти и техники аз справяне с тях. П. Найденова

Ще подобри комуникацията ми с хората около мен. Ще слушам с разбиране. Л. Мандаджиева

Контрол над емоциите, по-добро разбиране на другите, по-добри умения по време на преговори. Л. Младенова

Превъзмогване на желанието да дам непременно съвет и  решение на даден проблем. Е. Станчева

Справяне с конфликтно поведение, прилагане на техниките, изследване на интересите, да отчитам и търся емоционалната (лична) страна на проблема. Кр. Асенова

Задаване на отворени въпроси. В. Пеева

Доста от техниките вече се опитах да приложа и получих добър резултат. Едно от нещата, което смятам, че ще ми бъде доста полезно, е това, че открих доста неща за себе си. М. Иванова

Активното слушане, перифразирането, обобщаването, емпатията, неутралността! Д. Василева

Неутрално отношение към страните, активно слушане, обобщаване, сами да стигнат до обобщение. Е. Влахкинова

Подходите за водене на преговори. Б.Костова

Преминаването от позиция към интерес. В. Момчилова-Колева

Техниките за водене на преговори. И. Стефанова

Смятам, че всички техники за комуникация и за преговори могат да намерят приложение директно и в личния и в работния живот. Б.Енчева.

Техниките за справяне с трудни страни. И. Георгиева

Начинът на задаване на въпроси е много важен за мен и бих взела наученото, за да получавам максимално точна и пълна информация.  П. Кузева

Техниките за справяне с проблемно поведение. Н.Георгиев

Ще задавам въпроси по различен начин. И. Йотова

Способността да виждам важните за хората въпроси. Ст. Вълчева

Още по-добре умението да слушам и разбирам другия. Б. Спасова

Техниките за комуникация и въпроси с цел някой да се замисли дали е прав и какво е най-важно и какви интереси има. Е. Радков

Ще използвам всички техники за справяне в конфликтни ситуации, както и техниките за сваляне на напрежението в разговори. Д. Милушева

ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ или да попитате повече, обадете се на 0885792525 или ни пишете на office@sporazumenia.com

Запишете се така:

Моля, изтеглете Формуляра за регистрация и го изпратете на e-mail: office@sporazumenia.com.

С изпращането на този формуляр заявявате желанието са за участие в организирано от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия за предоставянето му. Взаимният ни ангажимент започва след потвърждение от наша страна за включването Ви. За подробности, моля, вижте Общите условия.

Данните, които ни предоставяте с този формуляр, имат за цел да получите качествено и законосъобразно предоставяне на услугите, свързани със съответното обучение или събитие. Те няма да бъдат използвани за други цели. За да се запознаете с начина, по който съхраняваме и управляваме тези данни, моля, вижте Политиката за поверителност.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на office@sporazumenia.com или 0885792525.

Подобни